ВИЕС номер (VIES number) – За какво се използва?

ВИЕС номер (VIES number) – За какво се използва?

Ако планирате да стартирате компания, която да извършва бизнес, не само в България, но и в други страни от Европейския съюз, със сигурност ще се сблъскате с понятието ВИЕС номер. Това всъщност е буквална транскрипция от английското VIES (VAT information exchange system) number. В превод това е номер, който се използва в системата за обмен на информация за ДДС в Европейския съюз.

Как да получа ВИЕС номер?

Една българска фирма има ВИЕС номер, ако е регистрирана по Закона за ДДС. В този случай номерът се образува от ЕИК на фирмата плюс представката BG. Ако, например, едно ООД е регистрирано по ЗДДС и има ЕИК (код по БУЛСТАТ) 123456789, неговият ВИЕС номер е BG123456789.

Не само фирмите имат ВИЕС номер. Всяко лице, регистрирано по ЗДДС, има уникален такъв. В това число се включват и самоосигуряващите се лица, упражняващи свободна професия.

Кога ми е необходим ВИЕС номер?

Номерът е необходим в отношенията на фирмата с чуждестранни клиенти и особено, когато едната или другата страна трябва да начислява ДДС. Най-често някой може да ви поиска ВИЕС номер, за да издаде фактура за фирмата ви.

Функцията на тези номера е да може всеки сравнително лесно да проследи, дали дадено лице е регистрирано по ДДС в съответната държава по произход.

Как да проверя валидността на ВИЕС номер?

Това можете да направите чрез системата VIES, разработена от Европейската комисия. Ако даден номер не излиза като валиден при извършване на справка, значи той не е верен.

Добре е да имате предвид, че алгоритмите за образуване на ВИЕС номера са подобни, но все пак различни в различните държави-членки на ЕС. Вече казахме, че в България се използва представката BG, последвана от 9-цифрен код. Общото правило е, че всяка държава поставя своя национален код от две букви пред номера. Така всеки номер в Германия започва с DE (Deutschland), а в Холандия с NL (Netherlands).

Ако фирмата ми извършва дейност в чужбина, моят ВИЕС номер остава ли валиден?
Не. Всяка държава в ЕС издава свой уникален ВИЕС номер за всяка фирма. Това означава, че ако номерът на една фирма в България е BG123456789, то в Словакия, той може да няма нищо общо, например SK0987654321.

В случай че фирмата ви продава стоки или услуги на територията на повече от една държава-членка на ЕС, тя трябва да получи номер във всяка от тях. Има някои дейности, които са изключени от това правило, включително електронните услуги.

Мога ли да направя справка във VIES по име на мой партньор?

Европейската комисия разполага единствено с данни, дали даден номер е валиден или не. В тази връзка номерът не е уникално свързан в системата с името на съответната фирма. Проверка се прави само за валидност, но не и за други данни.

close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар