Услуги

Ние сме млад и иновативен екип, водени от амбицията и желанието да предлагаме висококачествени продукти и услуги.

laptop the academy

КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

сертификат

Онлайн Академията – Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!

Всеки може да вземе участие в нашите курсове! Съдържанието на всеки един курс е написано на достъпен и разбираем език, без да се нарушава целостта или качеството му.

При нас може да откриете курсове, които да Ви помогнат да дадете нов старт на своята кариера или да усъвършенствате своите знания и умения. Академията предлага обучения в различни професионални направления създадени от доказани експерти в своята област.

Курсистите, които избират Онлайн Академията, избират и едни от най-ниските цени на пазара, но не за сметка на качеството! Поради нашия богат избор от курсове в крак с времето, ние можем да ви предоставим специализирано обучение на най-добрата цена, която ще намерите.

Цени започващи от 89 лева.

Онлайн курсът към Академията за обучение е най-гъвкавият начин да получите обучение с признато качество и желания от вас сертификат. С дистанционния курс Вие се обучавате в удобно за Вас време. Можете да се свържете с вашия преподавател по всяко време чрез e-mail и да отправите вашите въпроси.
Учите, когато и където пожелаете и се записвате за изпит, когато сте подготвени.

Обучавате се в интернет базирана платформа за управление на обучението с напълно интегриран инструмент за създаване на интерактивно обучение Moodle.

Да получите нови знания и професия с бъдеще!
Сертификат доказващ знанията Ви!
Нова професионална реализация!

След приключване на курса, при успешно положен финален тест, издаваме специален сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение с 96 учебни часа!

Учете вкъщи с темпове, определени от вас

Лична помощ от професионалисти

Съвременен курс на обучение

Гарантирано ниска цена в България

working laptop

ТЕСТОВИ ЦЕНТЪР

Сертификатите на Академията доказват, че сте се явили и успешно сте доказали професионалните си знания и умения в определена област. Те могат драстично да повишат шансовете Ви при наемане на работа или да покажат на Вашите настоящи работодатели Вашия професионализъм и склонноста Ви да се развивате в избраната от вас област.

Сертифицирайки се може да намерите желаната работа, да постигнете напредък в кариерата, да получите нужното уважение на работното си място или желаното увеличение на заплатата, доказвайки Вашите умения като специалист!

Академията предоставя възможност на всеки да направи теста, от вкъщи, в удобно за него време и да получи реална оценка на знанията си, чрез сертификат.
Предлагаме ви четири възможности:
1 вариант – тест + дигитален сертификат
2 вариант – тест+ сертификат на хартиен носител
3 вариант – тест + дигитален сертификат на английски език
4 вариант – тест+ сертификат на английски език на хартиен носител

СЧЕТОВОДНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Академията е и консултантска компания, чиито опит се разпростира във всички сфери на икономиката. В работата си нашият екип си сътрудничи с професионалисти от различни сфери и опит, споделяйки ценности и обединявайки усилия в създаването на висококачествени и професионални услуги.

Прилагаме индивидуален подход към всеки проект и задача, за да отговорим на стандартите и изискванията на нашите клиенти. Следвайки нашия подход, ние предлагаме иновативни и практически решения, които отразяват комплексното взаимодействие на екипът ни с всички институции в страната.

Нашата страст са хората, затова и предлагаме следният портфейл от услуги:

 
  • Регистрация и промени по вече съществуващи фирми независимо в коя част на България се намирате. Регистрация или закриване на фирма, прехвърляне на дялове, смяна на управител и други промени.
  • Финансови и банкови консултации.
  • Данъчни декларации – изготвяне и подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица.
  • Консултации и изготвяне на документи по отпускане на пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО).
  • Административни и правни услуги.
  • Дистанционни счетоводни услуги –  Консултации във връзка с формата за наемане на персонала; Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и подаване на уведомления по чл.62 за регистрация на трудови договори в ТД на НАП;

Изготвяне на граждански договори, изготвяне на сметки за изплатени суми и служебни бележки ; Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на социални и здравни осигуровки, болнични, отпуски, обезщетения; Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнения, декларации, удостоверения.

cash terminal
paper documents

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

  • официален превод — извършва се от оторизиран преводач, включва проверка на фактологичните данни; Преводът се подписва от съответния преводач, с което той удостоверява истинността му и носи отговорност за неговата достоверност.;
  • превод със стилова редакция — официален превод с извършване на допълнителна стилова и езикова редакция;
  • специализиран превод — официален превод със стилова редакция с извършване на допълнителна терминологична редакция от консултант.
  • легализиран превод — превод, заверен от нотариус или заверен в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

За да Ви спестим време, прикачите в текстови формат документа, който искате да бъде преведен. След това трябва да зададете параметрите на запитването – посочете от какъв на какъв език желаете превод, за какъв срок Ви е необходимо изпълнението на поръчката, изпратете ни допълнителни инструкции, ако имате такива или ни пишете директно в чата.

 В рамките на 2 часа ще Ви върнем отговор с оферта.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ „ВИЕНА“

Предлагаме интегрирани консултантски услуги за бъдещи и настоящи мигранти в Австрия – в областта на общо представляване, счетоводство, имиграция и финанси. Защо само в Австрия, ние сме група от професионалисти, използващи потенциала на контактите си в Австрия. Посредством нашата матрична управленска система, опит и ефикасност, ние сме в състояние да осигурим конкретен подход за всеки клиент, за всеки проблем, по всяко едно време.

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Оказваме съдействие при попълване на формуляри, изготвяне на документи, воденето на комуникация и придружаване пред институции.

viena
teamwork 2

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности. Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек. Нашият екип интегрира иновативни методи и подходи в работата си, за да разбере връзките между работодател-служител, кариера-работа. Търсим сътрудничество с различните участници в тези процеси,  които насърчават социалното взаимодействие между хората.

Разговор с  търсещия работа по телефон или онлайн за изясняване на конкретното предизвикателство пред него и за съставяне на план за действие.

Изготвяне на кандидатура за работа (автобиография и мотивационно писмо) за конкретна свободна позиция след разговор с търсещия работа.

Кариерно консултиране, изготвяне на кандидатура за работа, създаване или редакция на съществуващ LinkedIn профил, подготовка за интервю, и продължаваща кариерна подкрепа от професионалист до намиране на новата мечтана работа.