Промени в ЗДДС в сила от 1 юли 2020

Промени в ЗДДС в сила от 1 юли 2020

Нови законодателни промени в ЗДДС в сила от 1 юли 2020 г.

Обнародвани промени в Закона за данък върху добавената стойност в брой 55 на Държавен вестник, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Въвежда се временно прилагане на намалената ДДС ставка от 9% за

определени доставки на стоки и услуги. По-специално намалената

ставка за тези доставки ще се прилага за периода от 1 юли 2020 до 31

декември 2021 г. Намалението на приложимата ДДС ставка е

временна мярка за справяне с неблагоприятните последици от

епидемията COVID-19 с цел подпомагане на засегнатите сектори.

Обнародваните промени не засягат облагането на хотелиерските

услуги и настаняването в подобни заведения, които ще продължат да

се облагат с 9% ДДС, както досега.

Намалената ДДС ставка от 9% ще се прилага за следните групи

доставки на стоки и услуги:

Ресторантьорски и кетъринг услуги

В тази група попадат ресторантьорските и кетъринг услуги, които се

състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна.

Намалената ДДС ставка няма да се прилага за алкохолни напитки

(бира, вино и спиртни напитки), включително и когато те са

съпътстваща доставка.

Книги и учебници

В тази група попадат доставките на книги, включително учебници и

други подобни, предоставени на физически носител и/или по

електронен път. Извън обхвата на намалената ДДС ставка ще останат

рекламни публикации и такива с видео и/или аудио музикално

съдържание.

Бебешки храни и хигиенни артикули

В тази група попадат и храни, подходящи за бебета или малки деца,

бебешки пелени и други подобни хигиенни артикули, изрично

упоменати в новото Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от

ЗДДС.

Обнародваните промени предвиждат вносът и вътреобщностното

придобиване на  книгите и учебниците, както и бебешките храни и

хигиенни артикули също да са обект на облагане с намалената ДДС

ставка от 9%.

close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар