Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица 2020 година

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица 2020 година

  • Улеснява се ползването на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, с което отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документи, удостоверяващи направените вноски по реда на чл. 9а от КСО. Тези документи ще бъдат осигурявани по служебен път от Националната агенция за приходите.
  • Отпада задължението на предприятията и самоосигуряващите се лица да включват в декларацията по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ наградите във вид на допълнителна игра и предметните печалби с незначителна стойност (до 100 лв.), които са необлагаеми.
close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар