Shelf Wood
Shelf Wood

Счетоводно отчитане и контрол на проекти

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Описание на курса:

Курсът “Счетоводно отчитане и контрол на проекти” представлява образователна програма, която има за цел да научи участниците как да отчитат и контролират финансовите аспекти на различни проекти. В рамките на курса, участниците ще разберат спецификите на счетоводството при проекти и как да правят точни и своевременни финансови записи, които да осигурят контрол и прозрачност на бюджетите и разходите.

В програмата се обръща внимание и на контрола на разходите, както и на начините за оценка на риска в проекти. Участниците ще научат как да създават бюджети, как да следят разходите и как да ги контролират, за да гарантират, че проектите са рентабилни и успешни.

Курсът е акредитиран от Международната акредитационна агенция за бизнес образование (IAPBE), която гарантира качеството на образованието и неговата актуалност в съответствие със съвременните тенденции в бизнеса.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • Счетоводството в управлението на предприятието;
 • Предмет, обект и метод на счетоводството;
 • Балансовото обобщаване;
 • Система на счетоводните сметки;
 • Класификация на счетоводните сметки;
 • Документация по проекти – изготвяне;
 • Документация по проекти – отчитане;
 • Годишен финансов отчет;
 • Контролингът като система за управление на предприятието;
 • Контролинг на продуктовата структура;
 • Мониторинг и контрол на проекти;
 • и други.

 

За кого е предназначен:

Курсът “Счетоводно отчитане и контрол на проекти” е подходящ за:

 • Професионалисти и мениджъри, които работят на проекти и имат нужда от практически умения за счетоводството и контрола на финансите им.
 • Предприемачи и бизнес собственици, които управляват проекти в своите компании и желаят да осигурят ефективен финансов контрол.
 • Студенти и стажанти, които се интересуват от управлението на проекти и искат да разберат счетоводството в този контекст.
 • Всеки, който има интерес и желание да развие знания и умения в сферата на счетоводството на проекти.

 

Умения, които ще бъдат придобити:

След завършването на курса, участниците ще бъдат в състояние да:

 • Отчитат финансовите транзакции на проектите и съобразно счетоводните стандарти и правила.
 • Създават бюджети за проектите и ги управляват за постигане на целите им.
 • Анализират финансовата успеваемост на проектите и предприемат действия за оптимизация на разходите и приходите.
 • Извършват счетоводен контрол и одит на проектите, осигурявайки точност и надеждност на финансовата информация.
 • Прилагат специализирани техники и инструменти за счетоводство на проекти, отчитайки специфичните им финансови нужди.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 59 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Счетоводно отчитане и контрол на проекти”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!