Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Реклама и планиране на рекламна кампания

SKU: N/A

41.00 лв.89.00 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Описание на курса:

Курсът “Реклама и планиране на рекламна кампания” е обучителна програма, предназначена да предостави участниците с необходимите знания и умения за създаване, управление и оптимизиране на рекламни кампании. Този курс е създаден, за да научи участниците как да създават ефективни рекламни стратегии, както онлайн, така и в традиционни медии, за да постигнат конкретни маркетингови и рекламни цели. Курсът обхваща различни аспекти на рекламата, включително изследване на пазара, анализ на конкуренцията, определяне на целевата аудитория, създаване на рекламни стратегии, планиране на медийния микс и измерване на ефективността на кампанията.

Курсът по Реклама и планиране на рекламна кампания е един от най-ценните курсове, които могат да бъдат предложени на курсистите в сферата на рекламата. Той предлага широк набор от знания и умения, които са от ключово значение за успешната кариера в тази индустрия.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА
 Този модул представлява въведение в маркетинга: разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга, различните маркетингови концепции и парадигми и се представя неговият категориен апарат; изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и процеса на техния анализ; представя се същността на маркетинговите изследвания и структурата на маркетинговата информационна система; изучава се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; представя се процесът на разработване на целевия пазар на фирмата.
 • МОДУЛ 2 – МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ И РЕКЛАМА
В този модул се разглеждат:
 1. маркетинг и маркетингова концепция;
 2. елементи на маркетинг микса
 3. комуникационната политика и нейните елементи;
 4. комуникационни модели;
 5. същност, роля и характеристики на рекламата;
 6. видовете реклама.
 • МОДУЛ 3 – РЕКЛАМНО ПЛАНИРАНЕ
В този модул ще се разгледат:
 1. процес на планиране на рекламна кампания;
 2. рекламен план – съдържание;
 3. дефиниране на цели – принципи, комуникационни ефекти, типични рекламни цели;
 4. сегментиране и избор на целева аудитория – критерии, типове аудитории, анализ на аудиторията;
 5. анализ на обекта на рекламата – значения на марката, МЕС анализ на продукта;
 6. позициониране и разработване на творчески бриф
 7. медия планиране – същност, основни понятия;
 8. медия план – съдържание;
 9. определяне на бюджет за реклама.
 • МОДУЛ 4 – РЕКЛАМАТА – ПОДГОТОВКА, ЕЛЕМЕНТИ  И ОЦЕНКА
В този модул се разглеждат:
творческите стратегии;
 1. идеята в рекламата – техники за генериране на идеи;
 2. елементи на текста;
 3. изображенията в рекламата – видове и функции;
 4. цветовете в рекламата – функции;
 5. шрифтовете в рекламата;
 6. графичният дизайн в рекламата – принципи и приложение.;
 7. ефекти от рекламата – видове;
 8. основни метрики за оценка на резултатите.

 

За кого е предназначен:
Курсът “Реклама и планиране на рекламна кампания” е подходящ за широка група от хора, които се интересуват от маркетинг, реклама и планиране на медийни кампании. Това включва, но не се ограничава само до:
 • Маркетингови специалисти и мениджъри, които желаят да разширят своите знания и умения в областта на рекламата и медийното планиране.
 • Студенти и ученици, които изучават маркетинг, медии или свързани с тях специалности.
 • Предприемачи и собственици на малки и средни предприятия, които желаят да се научат как да планират и изпълняват рекламни кампании за своите продукти или услуги.
 • Хора, които работят в областта на рекламата и медиите и искат да обновят своите знания и умения спрямо съвременните тенденции и практики.

 

Умения, които ще бъдат придобити:
 • Създаване на рекламна стратегия: Участниците ще научат как да разработят рекламна стратегия, която отразява маркетинговите цели и съответства на аудиторията.
 • Избор на подходящи медии: Участниците ще разберат как да избират подходящите медии за разпространение на рекламните съобщения и как да оптимизират разходите за реклама.
 • Създаване на рекламни материали: Участниците ще научат как да създават ефективни рекламни материали.
 • Мониторинг и анализ: Участниците ще бъдат научени как да контролират и анализират ефективността на рекламната кампания и да правят необходимите корекции за постигане на желаните резултати.
Целта на този курс е да предостави на участниците необходимите знания и умения, за да могат да създават, управляват и оптимизират рекламни кампании, които ще им помогнат да постигнат успешни маркетингови резултати за своите продукти или услуги.
Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Реклама и планиране на рекламна кампания”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!