Shelf Wood
Shelf Wood

Речева комуникация и речев етикет

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Описание на курса:

Курсът “Речева комуникация и речев етикет” е дистанционна програма, насочена към обучаване на участниците как да подобрят своите речеви умения и да се справят по-ефективно с комуникацията в различни ситуации. Основният акцент на курса е на усъвършенстване на уменията за артикулация, изразност, публично говорене и способности за правилно прилагане на речев етикет.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ОСНОВИ НА РЕЧЕВАТА КОМУНИКАЦИЯ

– Език, реч, речева дейност.
– Речева комуникация. Речева ситуация. Компоненти на речевата ситуация.
– Структура на речевата комуникация.
– Езикова, комуникативна и езиковедска компетентност.
– Езика на тялото.
– Речево изказване.

 • МОДУЛ 2 – РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ

– Теория на пресупозициите.
– Адресат, адресант и референт.
– Комуникативен кодекс.
– Писмена комуникация.
– Как да влияем на хората чрез речта си.
– Характеристика на речта според пола и националните особености.
– Слушането и Ненасилствената комуникация.
– Модалност.

 

За кого е предназначен:
Курсът “Речева комуникация и речев етикет” е предназначен за:
 • Всички, които желаят да подобрят своите речеви умения и да станат по-уверени в комуникацията си с другите.
 • Професионалисти, които желаят да развият по-ефективните си комуникационни умения, като например мениджъри, продажбени представители, учителите и други.
 • Студенти, които желаят да подготвят по-добре презентации и изложения за учебни и професионални цели.
Умения, които ще бъдат придобити:
След завършването на курса “Речева комуникация и речев етикет”, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Използват ефективни речеви умения за постигане на ясна и разбираема комуникация.
 • Прилагат правилния речев етикет и професионално поведение в различни обстановки.
 • Управляват страха и стеснението при публично говорене и презентации.
 • Адаптират речевия си стил според нуждите на аудиторията и ситуацията.
 • Изпълняват успешни презентации и публични говорения с увереност и убедителност.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 50 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Речева комуникация и речев етикет”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!