Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Психология на здравето

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

69.99 лв.109.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Курсът “Психология на здравето” представлява задълбочена образователна програма, която изследва комплексните взаимовръзки между психическото състояние и физическото здраве. Целта на курса е да осигури на участниците пълноценно разбиране както на теоретичните основи, така и практическите приложения в областта на психологията на здравето. Програмата покрива широк спектър от теми, включително влиянието на стреса върху здравето, стратегии за справяне с психосоматични разстройства, методи за превенция и управление на хронични заболявания, и психологически подходи за насърчаване на здравословни животни навици.

По време на обучението участниците ще изучават как психическото здраве влияе на физическото благосъстояние и обратно. Програмата включва разглеждане на научни изследвания и казуси, които демонстрират връзките между емоционалния стрес и физическото здраве. Освен това, курсът предлага практически упражнения и техники за самопомощ, които участниците могат да прилагат в своето ежедневие или професионална практика.

Сред ключовите теми са и стратегии за развиване на устойчивост, управление на емоционални и физически натоварвания, както и разработване на индивидуални и групови интервенционни планове. Курсът също така разглежда етични въпроси в психологията на здравето и подготвя участниците да разбират и уважават културните различия във възприятията и практиките за здраве.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО
В този модул ще Ви въведем в психология на здравето и ще придобиете основни понятия, които ще Ви помогнат да разберете тази област по-добре. Ще научите за историята и развитието на психологията на здравето и какви са основните модели и теории в тази област.
По време на модула ще имате възможност да използвате самооценката на здравословните навици, за да оцените своите собствени навици и да получите идеи за това как да ги подобрите.
 • МОДУЛ  2 – СТРЕС
Този модул разглежда темата за стреса, неговото въздействие върху здравето и благополучието, както и различни подходи и техники за справяне с него. Целта на модула е да осигури по-дълбоко разбиране на понятието стрес, както и да Ви помогне да разработите свой собствен индивидуален план за справяне със стрес.
 • МОДУЛ 3 – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
Модулът обхваща темите, свързани с влиянието на психологическите фактори върху здравето и болестите. Целта му е да Ви помогне да разберете как психологическите фактори могат да повлияят на здравето и да научите практични техники за справяне със стреса и подкрепа на хора със заболявания.
 • МОДУЛ 4 – ЗДРАВОСЛОВНИ НАВИЦИ И ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕ
Модул здравословни навици и промяна на поведение се фокусира върху развитието на уменията и знанията, необходими за прилагане на здравословни принципи в ежедневието. Този модул разглежда различни аспекти на промяната на поведение, като предоставя практически съвети и методи за постигане на здравословни цели.
 • МОДУЛ  5 – ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ
Настоящия модул ще Ви помогне да разберете психологическите фактори, свързани с храненето, и да разработите стратегии за подобряване на своите хранителни навици. Чрез изучаване на мотивацията, пречките и емоционалните аспекти на храненето,  ще разберете как да преодолеете нездравословни навици и да установите цели за здравословно хранене. Освен това, модулът разглежда влиянието на околната среда и социалните фактори на хранителните навици, което ще подкрепи участниците в планирането и разработването на индивидуални планове за подобряване на хранителните навици.
 • МОДУЛ  6 – ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВEТО ПРИ ДЕЦАТА
Модула обхваща психологията на здравето при деца и се фокусира върху психологическите проблеми, свързани с бременността и детството, както и върху здравословната грижа за бременните жени и децата. Целта на модула е да предостави знания и умения за разбиране и управление на психологически проблеми, които могат да възникнат при бременните жени и децата.
За кого е предназначен:

Курсът е подходящ за хора от различни професионални направление като предлага знания и практически умения, насочени към подобряване на здравните резултати и благополучие:

 • Психолози и студенти по психология – Този курс е подходящ за тези, които искат да насочат своята кариера към психологията на здравето, като изучават стратегии за прилагане на психологически знания за подобряване на физическото здраве.
 • Медицински специалисти и здравни работници – Обучението предоставя допълнителни психологически инструменти, които могат да се използват за подкрепа на пациентите, за оптимизиране на здравните услуги и разработване на по-ефективни комуникационни стратегии в медицинската практика.
 • Хора с интерес към взаимодействието между психика и физика – За тези, които се интересуват от холистичния подход към здравето, курсът предлага възможност да разберат как психологическите фактори влияят на физическото здраве и обратно, като осигурява насоки за управление и подобряване на личното благополучие.
 • Корпоративни мениджъри и HR специалисти – За професионалисти, които желаят да подобрят управлението на стреса и благополучието в работната среда.
 • Учители и педагогически специалисти – Участниците ще научат как психологическите аспекти на здравето могат да влияят на учебния процес и успеваемостта на учениците.
 • Спортни психолози и треньори – Те ще научат как да използват психологически стратегии за подобряване на физическите постижения и управление на стреса при спортисти. Курсът разглежда как психическото здраве влияе на физическата производителност и как да се подобрят тези аспекти чрез целенасочена психологическа подготовка.
 • Социални работници – Курсът предоставя на социалните работници инструменти и знания за работа с клиенти, които изпитват както психологически, така и физически здравни проблеми.

 

Умения, които ще бъдат придобити:
 1. Разбиране на връзката между психическото и физическото здраве – Участниците ще научат как психологическите фактори влияят на физическото благосъстояние и обратно.
 2. Идентифициране и управление на психосоматични връзки – Овладяване на методи за разпознаване и адресиране на психологическите причини за физически симптоми.
 3. Стратегии за управление на стрес – Прилагане на ефективни техники за намаляване на стреса и подобряване на общото здраве.
 4. Подпомагане на здравословни промени в поведението – Разработване и прилагане на интервенции, насочени към насърчаване на здравословни навици.
 5. Психологическа подкрепа при хронични заболявания – Подкрепа на хора с дългосрочни здравословни проблеми чрез разбиране и адресиране на техните специфични психологически нужди.
 6. Подобряване на качеството на живот за пациентите – Разработване на стратегии за увеличаване на удовлетвореността от живота и благополучието на клиенти/ пациенти, страдащи от различни здравословни състояния.
 7. Техники за ефективно общуване – Усъвършенстване на комуникативните умения за подобряване на взаимодействията с клиенти и колеги в здравни и социални услуги.
 8. Емоционална интелигентност в здравните грижи – Развитие на способностите за емпатия и емоционално разбиране при работа с различни групи пациенти.
 9. Критично мислене и проблемно решаване – Прилагане на критични и аналитични умения за идентифициране и решаване на психологически и здравни предизвикателства.
 10. Лидерски умения в здравеопазването – Развитие на лидерски качества за ефективно управление на екипи и проекти в сектора на здравеопазването.

Тези умения не само ще подобрят професионалната ефективност на участниците, но също така ще им помогнат да осигурят по-високо качество на грижа и подкрепа за своите клиенти и пациенти.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

7 reviews for Психология на здравето

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!