Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Психосоциално развитие и методи за преодоляване на агресивно поведение при децата – NEW

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

89.99 лв.169.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Добре дошли в нашия иновативен и всеобхватен онлайн курс за психосоциално развитие и техники за овладяване на агресията при деца, който е без аналог в страната. Създаден от водещи експерти в областта на детската психология и образователната наука, нашият курс се отличава с интеграцията на теоретични знания и практически навици, които са изключително ефективни за разбирането и управлението на агресивните прояви при деца и юноши.

Курсът е организиран така, че да ви осигури задълбочено познание за многобройните фактори, влияещи на детското развитие, като включва изследвания и модели на пионери като Фройд, Ериксън, Пиаже, Колберг, Виготски и Адлер. Тези теоретични рамки са обогатени с конкретни примери и методики, готови за приложение в реална среда.

Едно от най-значимите преимущества на нашата програма е нейният акцент на практическата насоченост. Ще имате възможност да се запознаете с разнообразие от интервенционни стратегии и техники, от игрови подходи до когнитивно-поведенчески техники, които ще ви научат на гъвкавост и ще ви подготвят да отговорите на уникалните нужди на всяко дете.

Курсът също така предлага ценни материали за взаимодействие с родители и учители, подчертавайки важността от създаването на ефикасни комуникационни канали и изграждането на поддържаща и безопасна образователна среда.

Не пропускайте шанса да се включите в тази програма която не само ще обогати вашите компетенции, но и ще ви осигури ключовите инструменти за успешна работа с деца. Това обучение е незаменим ресурс за всеки, който се стреми да направи положителна промяна в живота на децата и да създаде по-добро бъдеще за тях. Запишете се днес и станете част от едно изключителното образователно приключение.

Основни теми включват:
 • МОДУЛ 1 – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ПЕРСПЕКТИВИ В ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ

Първата част на курса ще ви потопи в света на различните теоретични рамки, които осветляват как и защо хората се развиват през целия си живот. Настоящия модул изследва разнообразието от подходи за разбиране на психологическото развитие, като акцентира върху  основните концепции и методи за изучаване на развитието, и как те могат да бъдат използвани за разбиране на сложната динамика на човешкото поведение и развитие.

 • МОДУЛ 2 – ПРЕХОДИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ЮНОШЕСТВОТО

Втори модул предлага задълбочен анализ на ключовите преходи и трансформации, които характеризират пътуването през важните етапи на ранното развитие, демонстрирайки как всяка възрастова фаза поставя основите за следващата.

От вътреутробния период до горната училищна възраст, ще разберете ключовите развития във физическото, емоционалното и социалното развитие и как те взаимодействат, за да формират уникалния път на всяко дете към юношеството.

 • МОДУЛ 3 – СЪЩНОСТ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ

В този модул ще разгледаме основните аспекти на агресивното поведение при децата. Ще се запознаем с различните форми и проявления на агресия, както и с причините, които я провокират.

Ще разгледаме подробно психологическите компоненти на агресията и индивидуалните фактори, които влияят върху агресивното поведение, включително ролята на емоциите и когнитивните процеси.

Освен това, ще обсъдим социалните фактори, които могат да допринесат за развитието на агресия у децата.

Настоящия модул ще предостави ценни знания и умения за разпознаване и разбиране на агресивното поведение, което е от съществено значение за ефективното му преодоляване.

 • МОДУЛ 4  – ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ 

В модул 4 ще се фокусираме върху педагогическите и социално-психологическите подходи за овладяване на агресията при децата в училищна възраст. Ще обсъдим значението на ранното откриване на агресивното поведение и необходимостта от своевременна и ефективна намеса. Ще разгледаме стратегии и техники за намаляване на детската агресивност, както и различни методи за работа с агресивни деца.

Важна тема ще бъде взаимодействието с деца, проявяващи агресия, и начините за подпомагане на тяхното социално и емоционално развитие. Ще анализираме влиянието на семейството върху проявите и възпирането на агресията, както и подходите за диагностика на агресивното поведение.

 • МОДУЛ 5  – СТРАТЕГИИ ЗА КОРИГИРАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА

Този модул ще представи цялостен подход за коригиране на агресивното поведение при децата. Ще се запознаете с основните направления на интервенционната работа, включително ключовите стратегии и подходи за намеса. Основните принципи на интервенционната работа ще бъдат разгледани, за да се осигури ефективност и последователност в подхода към агресивното поведение.

Ще разгледаме методи и техники за обучение на децата в приемливи начини за изразяване на гнева и реакция на проблемни ситуации. Важно място заема развитието на умения за саморегулация и управление на гнева чрез психологически методи и упражнения.

В настоящия модул ще намерите и практични методи, упражнения и игри за формиране на конструктивни поведенчески реакции в проблемни ситуации. Ще бъдат представени подходи за осъзнаване на вътрешния свят и развитие на емпатия, които са ключови за емоционалната интелигентност на децата.

Накрая, ще се фокусираме върху стратегии и упражнения за развитие на положителна самооценка при децата, което е основополагащ елемент за тяхното успешно справяне с агресивното поведение и за изграждането на здрава личност.

 • МОДУЛ 6  – СЪТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ 

В модул 6 ще разгледаме как психологът може ефективно да работи с родителите и педагозите за справяне с агресивното поведение на децата. Ще се обсъди влиянието на възпитателните фактори и стилове на общуване на възрастните върху агресивното поведение на децата.

Ще изследваме как конфликтното взаимодействие между възрастни и деца може да служи като основа за агресивно поведение и ще предложим ефективни методи за конструктивно взаимодействие с агресивни деца.

Освен това, модулът ще представи техники за саморегулация на емоционалното състояние, които са полезни както за децата, така и за възрастните, които работят с тях.

Накрая, ще обсъдим важността на определянето на „границите на позволеното“ и как тези граници могат да бъдат ясно и последователно комуникирани и поддържани от родителите и педагозите.

 • МОДУЛ 7  – ПРАКТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА

В последната част на курса ще разгледаме различни практически методи и подходи за оценка и справяне с агресивното поведение при децата. Ще се запознаете с техники за оценка на агресивното поведение, игрови методи за управление на гнева, както и с когнитивно-поведенчески стратегии за корекция на агресията.

Ще обсъдим и методи за развиване на емпатия и социални умения, които подпомагат децата в по-ефективно и конструктивно взаимодействие с околните.

Модулът включва също подходи за развиване на конструктивни поведенчески реакции и насърчаване на положителна самооценка, като целта е да се предоставят полезни и приложими инструменти за работа с агресивното поведение при децата.

 

За кого е предназначен:

Курсът “Психосоциално развитие и методи за преодоляване на агресивно поведение при деца” е насочен към широка аудитория, включително всички, които работят с деца и искат да подобрят разбирането и уменията си за справяне с агресивното поведение. Този курс е изключително подходящ за:

 • Педагогически специалисти: Учители и възпитатели, които работят с деца в различни възрастови групи и искат да подобрят своите методи за управление на агресивно поведение.
 • Родители: Семейства, които търсят ефективни стратегии за справяне с агресивното поведение на своите деца и искат да осигурят подкрепяща домашна среда.
 • Психолози: Професионалисти, работещи в детски градини, училища или частни практики, които желаят да разширят своите знания и умения.
 • Социални работници: Служители, които се занимават с деца в риск и търсят иновативни методи за интервенция и подкрепа.
 • Консултанти: Специалисти, които предоставят консултации на семейства и деца и искат да добавят нови техники към своите услуги.
 • Рехабилитатори: Личности, работещи с деца с поведенчески проблеми и търсещи ефективни подходи за управление на агресията.
 • Детски терапевти: Терапевти, които се фокусират върху емоционалното и психично здраве на децата и желаят да подобрят своите интервенционни стратегии.
 • Училищни администратори: Директори, заместник-директори и административни служители, които искат да осигурят по-добра подкрепа за своите учители и ученици.
 • Специални педагози и ресурсни учители: Лица, работещи с деца със специални образователни потребности, които се нуждаят от специфични методи за управление на агресията.
 • Медицински сестри и здравни работници: Професионалисти, които работят в училища или детски заведения и искат да разширят своите познания за психосоциалното развитие и управление на агресията при децата.
 •  Студенти: Лица обучаващи се в областта на психологията и хуманитарните науки, които желаят да затвърдят и приложат своите академични знания в практиката.
Умения, които ще се придобият:

В рамките на курса се развива комплекс от критични умения, приложими в широк спектър от професионални и лични контексти. Сред основните компетенции са:

 • Разбиране на психосоциалното развитие: Задълбочени познания за теотеричните основи и перспективи в детското развитие.
 • Оценка на агресивното поведение: Използване на различни тестове и методологии за оценка на агресивното поведение при децата.
 • Ранно откриване на агресия: Умения за ранно разпознаване на признаци на агресивно поведение и ефективно реагиране.
 • Приложение на игрови методи: Техники за използване на ролеви игри и структурирани упражнения за управление на гнева и агресията.
 • Когнитивно-поведенческа техники: Основни техники за когнитивно-поведенческа терапия, включително заместване на агресията и управление на негативни мисли.
 • Развитие на социални умения: Методи за насърчаване на социалното взаимодействие и развитие на емпатия при децата.
 • Сътрудничество с родители и педагози: Ефективна работа с родителите и педагогическия персонал за съвместно преодоляване на агресивното поведение.
 • Развитие на саморегулация: Умения за саморегулация на емоциите при децата от различни възрастови групи.
 • Формиране на конструктивни поведенчески реакции: Методи за формиране на позитивни и конструктивни поведенчески модели при децата.
 • Развитие на положителна самооценка: Техники за насърчаване на положителната самооценка и самоуважение у децата, ключови за тяхното цялостно развитие и социална адаптация.

Тези умения предоставят цялостен и интегриран подход за справяне с агресивното поведение при децата, като същевременно подпомагат създаването на подкрепяща и благоприятна среда за тяхното развитие.

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 104 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 15 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 50 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

2 reviews for Психосоциално развитие и методи за преодоляване на агресивно поведение при децата – NEW

 • Kaloqn

  11/06/2024 at 22:18

  5 out of 5

  Това, което търсих дълго време. Всичко мога да приложа в работата си с деца. Поздравявам ви за успешната работа!

 • Пенчо

  12/06/2024 at 16:57

  5 out of 5

  В момента съм 2 модул, но няма как да не ви поздравя за изключителната работа. Чета с удоволствие. Прекрасен!!!

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!