Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Психология на човешкото развитие NEW

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

89.99 лв.109.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Психологията на човешкото развитие е пътешествие през загадките на ума и сърцето, което ни дава възможност да разберем как и защо се променяме през целия си живот. В този курс ще се потопите в изучаването на различните етапи на човешкото развитие – от ранното детство до късната възраст. Ще разгледате ключови теории и научни изследвания, които осветляват как нашите емоции, мислене, социални взаимодействия и идентичност се формират и трансформират през годините.

Чрез вникване във фундаментални теории и най-новите научни изследвания, ще открием отговори на въпроси като: Какви са етапите на когнитивно развитие? Какво разкрива теорията за привързаността за нашите ранни отношения? Как се развива човешката личност през различните етапи на живота? и още много други.

Програмата е предназначена да предостави дълбоки и практични знания за това как човек расте и се променя, както и да даде умения за разбиране и подкрепа на този процес в професионалния и личния живот. Независимо дали сте студент, психолог, учител, родител, или просто любознателен по душа, този курс ще ви предостави ценни уроци за човешката природа и развитие.

Включете се сега и се потопете в света на психологията на човешкото развитие, където всяко откритие е стъпка към по-добро разбиране на себе си и другите.

 

Основни теми включват:
 • Модул 1: Увод и основи на психологията на развитието

В този въвеждащ модул, вие ще положите основите на своето пътешествие в разбирането на сложния и увлекателен свят на психологията на развитието, разглеждайки нейния произход, предмет и категории.

Ще научите за научните подходи към изучаването на психическото развитие, културните основи, които формират този процес, и историята на дисциплината. Освен това, модулът представя различните методи и съвременни перспективи за разбиране на човешкото развитие, подчертавайки важността на културните и историческите фактори в този контекст.

 • Модул 2: Теоретични основи и перспективи в психологията на развитието

Тази част на курса ще ви потопи в света на различните теоретични рамки, които осветляват как и защо хората се развиват през целия си живот. Настоящия модул изследва разнообразието от подходи за разбиране на психологическото развитие, като акцентира върху  основните концепции и методи за изучаване на развитието, и как те могат да бъдат използвани за разбиране на сложната динамика на човешкото поведение и развитие.

 • Модул 3: Преходи и трансформации: От раждането до юношеството

Трети модул предлага задълбочен анализ на ключовите преходи и трансформации, които характеризират пътуването през важните етапи на ранното развитие, демонстрирайки как всяка възрастова фаза поставя основите за следващата. От вътреутробния период до горната училищна възраст, ще разберете ключовите развития във физическото, емоционалното и социалното развитие и как те взаимодействат, за да формират уникалния път на всяко дете към юношеството.

 • Модул 4: Еволюция на идентичността: Развитие през зрелостта

Модул четири е фокусиран върху разбирането на развитието и трансформацията на идентичността през различните стадии на зрелост: от ранна, през средна, до късна зрелост. Ще разгледаме как житейските промени влияят на личностното развитие, социални взаимоотношения и кариерно израстване. Акцентът е върху процеса на постоянна самооценка и адаптация, с които индивидите се сблъскват при справянето с променящите се житейски обстоятелства и амбиции. Подчертава се важността на продължаващото изграждане и преосмисляне на собствената идентичност през всички етапи на живота.

 • Модул 5: Условия и ключови фактори в развитието

В Модул 5  ще изследвате как социалното унаследяване, същността и значението на дейността, както и ролята на знанията, влияят на нашето развитие. Ще разберете как еволюцията на самосъзнанието и динамиката на социализацията допринасят за изграждането на личността. Освен това, ще се фокусираме и върху откриването на сензитивните периоди в детското развитие, които са ключови за разкриването на потенциала. Модулът също така ви запознава с модели и техники за личностно развитие, акцентирайки на принципите и факторите, които оформят развитието на личността.

 • Модул 6:  Динамика на личността и социалната адаптация

Настоящия модул разглежда сложните взаимодействия между универсалните и ситуационните структури на психиката и тяхното влияние върху формирането на личността. Ще се фокусираме върху различните процеси на преживяване, включително съзнателното и несъзнателното, и как те се отразяват на социалната адаптация. Ще изследваме и когнитивните процеси, които играят роля в развитието на личността, както и етологичния подход към разбирането на тези динамики. И накрая разглеждаме проблемите около формирането на личността, важността на силата и устойчивостта, и ролята на позитивните отношения и социалните взаимоотношения за успешната социална адаптация.

 • Модул 7: Идентичност и интимност

Модул 7 ви потапя в дълбоките води на собствената идентичност и как тя взаимодейства с близките взаимоотношения. Разкриваме как идентичността се изгражда и трансформира, влиянието на тези промени върху интимните връзки. Ще разгледаме различните статуси на идентичност и тяхната свързаност с интимността, както и основите на интимните отношения, техните статуси и модели. Също така, ще се докоснем до емпиричното изучаване на интимността, което дава практически уроци за разбиране и подобряване на интимните отношения в живота.

 • Модул 8: Интеграция на психологически теории и подходи

Последният модул съчетава различни психологически теории, подчертавайки тяхното значение и взаимно допълване в разбирането на човешкото поведение и развитие. Цели да покаже как всяка теория допринася за цялостната картина на психологията, обяснявайки сложността на човешката натура. Откриваме как различните подходи – от анализа на съзнанието до разбирането на социалните взаимодействия и вътрешните мотивации, работят заедно за разкриване на динамиката на човешкото развитие.

 

За кого е предназначен:

Курсът по психология на човешкото развитие е насочен към широка аудитория, включително:

 • Психолози и психотерапевти, които ще открият нови перспективи за анализ и наблюдение на развитието през различните етапи на живота.
 • Педагогически специалисти, предоставящи методи за подкрепа на детското развитие в образователна среда.
 • Родители, търсещи разбиране и стратегии за подкрепа на своите деца през различните етапи на тяхното развитие.
 • Студенти в областта на психологията и хуманитарните науки, които желаят да затвърдят и приложат своите академични знания в практиката.
 • Социални работници, нуждаещи се от умения за работа с различни възрастови групи и в разнообразни житейски ситуации.
 • Медицински специалисти, за които дълбокото разбиране на психологическите аспекти на развитието е критично за ефективната им работа с пациенти.
 • HR специалисти, които ще намерят приложение на знанията за личностно развитие в управлението на служителите и организационната култура.
 • Коучове и ментори, които искат да обогатят своите подходи за подкрепа на личностното и професионалното развитие.
 • Изследователи в областта на социалните науки, търсещи основа за анализ на човешкото развитие.
 • И всеки, заинтересован от психологията и човешкото развитие, желаещ да научи повече за себе си и за динамиката на човешките промени през времето.

Този курс е насочен към всички, които искат да разберат дълбочините на човешката психика и развитие, и как те влияят на нашето ежедневие и междуличностни отношения.

 

Умения, които ще се придобият:

В рамките на курса, ще придобиете комплекс от критични умения, които са приложими в широк спектър от професионални и лични контексти. Сред основните компетенции, които ще развиете, са:

 • Разбиране на етапите на човешкото развитие: Основно познание за ключовите етапи на развитие от ранно детство до старост и тяхното въздействие върху индивидуалното поведение.
 • Критичен анализ на психологически теории: Развитие на способността за критична оценка и анализ на разнообразни психологически подходи и теории.
 • Идентификация на факторите, влияещи на развитието: Придобиване на умения за разпознаване на основните външни и вътрешни фактори, моделиращи личностното развитие, включително въздействието на семейната среда, образованието и социалните взаимодействия.
 • Приложение на знания в практиката: Овладяване на методи за използване на придобитите знания за оказване на подкрепа на лица в различни жизнени етапи.
 • Разработване на стратегии за подкрепа: Знания за създаването на ефективни стратегии и интервенции за насърчаване на личностното и професионалното развитие.
 • Ефективна комуникация и емпатично слушане: Усъвършенстване на уменията за комуникация и развиване на емпатията, критични за успешното взаимодействие и разбиране на другите.
 • Критично мислене и рефлексия: Укрепване на способностите за критично мислене и самоанализ в контекста на човешкото развитие.
 • Интеркултурна компетентност: Задълбочаване на разбирането за културните различия и развитие на умения за ефективна работа в мултикултурна среда.
 • Управление на стреса и емоционална регулация: Овладяване на стратегии за справяне със стреса и умения за емоционална регулация, предназначени както за лично ползване, така и за помощ на други.
 • Подкрепа на менталното здраве: Разширяване на познанията за идентифициране на психологически затруднения и разработване на подходи за тяхното преодоляване.

Този курс предоставя възможност за развитие на ценни умения, които допринасят за професионалния успех и личностно израстване, като подкрепя разбирането и прилагането на психологически принципи в различни житейски области.

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 110 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 15 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 70 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца

3 reviews for Психология на човешкото развитие NEW

 • Християна

  02/05/2024 at 9:11

  5 out of 5

  Дистанционното обучение ми позволява да се развивам в своето темпо. Отлична структура, материал и полезни упражнения!

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!