Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Project Management

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

29.99 лв.69.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Описание на курса:

Курсът Project Management е насочен към професионалисти и любители, които се занимават или се интересуват от управление на проекти. Целта на курса е да предостави на участниците знания и умения, необходими за ефективно управление на проекти, включително планиране, контролиране, мониторинг и управление на рискове.

Програмата представя основните принципи на управлението на проекти, включително създаването на планове, управлението на рисковете и контрола на разходите. Основните инструменти за управление на проекти като Gantt диаграми, PERT диаграми, критични пътища и др., също са обхванати в курса. Курсът е ориентиран към практически умения и използва множество реални примери, упражнения и кейсове, за да помогне на участниците да научат как да създават, управляват и контролират проекти от началото до края. 

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ И ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТА
Модул 1 на курса по управление на проекти се фокусира върху основните понятия в управлението на проекти. В този модул е ще научите за жизнения цикъл на проекта, процеса на управление на проекта и изискванията за успешно управление на проект. Ще се запознаете с ключовите термини и понятия в управлението на проекти и как те се използват в реалната работна среда. Важно е да се разбере, че този модул е основата за изграждането на всички останали модули в курса.
 • МОДУЛ 2 – УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА                
Модул 2 обхваща процеса на определяне, документиране, управление и проследяване на изискванията на проекта. В модула се обсъждат методи и инструменти за събиране на изисквания, както и процесите за управление и проследяване на промените в изискванията. Основните теми включват разбиране на изискванията, процес на събиране на изисквания, техники за анализ на изискванията, управление на изискванията и проследяване на промените в изискванията.
 • МОДУЛ 3 – ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА. ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА.
Планиране на проекта включва процесите за изготвяне на плана на проекта, определяне на бюджета, управление на риска, управление на качеството, управление на комуникациите и др. Тези процеси са от съществено значение за осигуряване на успешното изпълнение на проекта.
Изпълнение и контрол на проекта се фокусира върху процесите, свързани с изпълнението на проекта, включително управление на екипа, извършване на работата по плана на проекта, управление на измененията, контрол на качеството и проследяване на напредъка на проекта.  Фокусираме се върху процеса на приключване на проекта – фазите на контрол на качеството, закриване на дейностите, административно и финансово приключване на проекта, както и оценка на постигнатите резултати и уроците, които могат да бъдат извлечени за бъдещи проекти.
 • МОДУЛ 4 – СОФТУЕР И ИНСТРУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С  PROJECT MANAGEMETN.                         
В настоящия модул ще бъде представена детайлна информация за различни софтуери и инструменти, които могат да бъдат полезни за управлението на проекти. Разглеждат се функционалностите и възможностите на MS Project, Trello и Asana като софтуерни инструменти за управление на задачи и комуникация в екипа. Jira като софтуерен инструмент за управление на софтуерни проекти и проследяване на бъгове. Примери на приложение на тези инструменти са изготвяне на Project Plan с MS Project, управление на проект с помощта на Trello.
 • МОДУЛ 5 – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТИ И ЕКИПА. БЪДЕЩЕТО НА PM.
В настоящия модул ще се запознаете с взаимодействието с клиенти и екипа, какви аспекти обхваща  комуникацията и управлението на екипа в проектното управление, включително ефективно комуникационно планиране, преговори и управление на конфликти. Представени са нови тенденции и технологии, които имат възможност да променят начина, по който се управляват проекти. В модула са обхванати теми като Agile методология, възможностите за използване на изкуствен интелект в проектното управление и други иновации в областта на проектното управление.

 

За кого е предназначен:

Курсът е подходящ за разнообразни аудитории, включително, но не само:

 • Професионалисти, които желаят да развият своите умения и знания в съответната област, свързана с курса.
 • Непрофесионалисти и любители, които се интересуват от тематиката на курса и желаят да придобият нови умения и знания в сферата.
 • Предприемачи и бизнес собственици, които искат да подобрят уменията си за успешното управление на своите бизнес проекти и идеи.
 • Студенти и ученици, които търсят допълнителна информация и образование в сферата, обхваната от курса, за подобряване на своите перспективи на пазара на труда.
 • Лица, които са на първите стъпки в съответната област и искат да разберат основите и основните понятия, свързани с курса.
 • Интересуващи се хора, които искат да разширят своите знания и познания по темата, независимо от техническото им представителство и опит.

Програмата е разработена така, че да бъде достъпна и полезна за широка аудитория с различни интереси и изходни нива на знания.

 

Умения, които ще се придобият:

С успешно завършване на курса, участниците ще придобият следните умения:

 1. Планиране и изготвяне на график на проекта: Създаване на детайлен план за проекта и определяне на ключовите моменти.
 2. Комуникация и сътрудничество: Развиване на отлични комуникационни умения за взаимодействие с екипите, заинтересованите страни и клиентите.
 3. Управление на риска: Идентифициране на потенциални рискове и прилагане на стратегии за намаляване на възможните негативни последствия.
 4. Лидерство и мотивация: Развиване на лидерски качества и мотивиране на екипите за постигане на общите цели на проектите.
 5. Управление на времето и ресурсите: Ефективно управление на времето и ресурсите за оптимална производителност и изпълнение на проектите.
 6. Анализ и оценка на проектни резултати: Оценка на постигнатите резултати и усилия по време на проектните дейности за бъдещо подобрение и усъвършенстване.

Курсът “Управление на проекти” предоставя ценни познания и практически умения за успешно управление на проекти с различна сложност, което го прави подходящ за опитни професионалисти и лица, които искат да навлязат в областта на управлението на проекти. Курсът включва и практически упражнения, като участниците ще имат възможност да приложат знанията си в симулирани бизнес сценарии. Това ще им помогне да усъвършенстват уменията си за комуникация, ръководене на екипи и управление на ресурси.

В края на курса участниците ще получат сертификат и уверение за успешно завършване, който ще им помогне да повишат своята квалификация и да се издигнат в своята кариера.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 70 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

1 review for Project Management

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!