Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Приложна бизнес психология – UPGRADE

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

89.99 лв.149.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Открийте психологическите основи на успешния бизнес!

В света на бизнеса, психологията играе ключова роля във формирането на успешни стратегии, управление на екипи и разбиране на потребителското поведение. Курсът “Приложна Бизнес Психология”, предлаган от European Academy of Applied Skills – EAAS, е създаден да ви предостави знанията и уменията, необходими за да разберете и приложите психологическите принципи в реалната бизнес среда.

С тази програма на обучение, ще се запознаете с различните аспекти на бизнес психологията, като организационна психология, психология на потребителя, психология на комуникацията и много други. Ще научите как да анализирате и разбирате психологическите механизми зад взимането на решения, управлението на екипи и формирането на стратегии.

Освен теоретични знания, курсът ще ви предостави и практически умения. Чрез реални казуси, упражнения и анализи, ще научите как да прилагате наученото в реални бизнес ситуации.

Курсът “Приложна Бизнес Психология” е разработен с акцент върху съвременните тенденции и предизвикателства в света на бизнеса. Ще разгледате дълбоко психологическите аспекти на маркетинга, рекламата и ценообразуването, и как те влияят на поведението на потребителите. Освен това, ще се научите на методи за оценка на психологическото въздействие в бизнеса и как да го използвате за постигане на по-добри резултати.

Акредитацията от IAPBE гарантира, че курсът е в съответствие с международните стандарти за обучение в областта на бизнес психологията и осигурява високо качество на обучението.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • Модул 1: Основи на бизнес психологията

Този модул ви въвежда в света на бизнес психологията, като разглежда нейните основни принципи и приложения. Ще научите за различните школи в бизнес психологията, както и за важността на психологическите аспекти в маркетинга, рекламата и ценообразуването. Освен това, ще разберете как психологията влияе на потребителското поведение и как да анализирате психологическото въздействие в бизнеса.

 • Модул 2: Организационна психология и лидерство

Втори модул се фокусира върху психологията на лидерството и управлението на човешките ресурси. Ще научите как организационната култура, екипната работа и управлението на конфликти влияят на ефективността на организацията. Освен това, ще разгледате психологическите методи за управление на времето, стреса и развитието на таланта в бизнеса.

 • Модул 3: Трудова психология и благополучие

Този модул разглежда психологическите аспекти на трудовата мотивация, удовлетвореността от работата и благополучието на служителите. Ще научите как да управлявате промените, как да се справяте с несигурността в работната среда и как психосоциалните аспекти влияят на работното място.

 • Модул 4: Комуникация и междуличностни умения

Модул 4 се фокусира върху психологията на комуникацията в бизнес среда. Ще разгледате различните аспекти на комуникацията, като невербална комуникация, емоционална интелигентност и етика в бизнес комуникацията. Освен това, ще научите как да развивате умения за ефективно слушане и обратна връзка.

 • Модул 5: Иновации и креативно мислене в бизнеса

Последният модул разглежда психологическите аспекти на иновациите и креативността в бизнеса. Ще научите как да стимулирате креативно мислене в организацията, как психологията на риска и несигурността влияят на предприемачеството и как да управлявате креативния процес и иновационните проекти.

 • Допълнителен модул

Този модул е създаден с мисълта да предостави на участниците в курса допълнителни ресурси, които да подпомогнат прилагането на наученото в практиката.

 

За кого е предназначен:
 • Професионалисти и Лидери: Този курс е идеален за мениджъри и професионалисти в бизнес средата, които търсят начини да интегрират психологически методи в своята практика. Чрез него ще придобият уменията да оптимизират работната среда, да повишат ефективността на своите екипи и да развиват своите лидерски качества.
 • Психолози и Консултанти: Специалистите, които търсят начини да интегрират своите знания и умения в бизнес средата, ще намерят този курс като ключова стъпка към тяхното професионално развитие. Курсът предлага дълбоко разбиране на това как психологическите принципи могат да бъдат приложени в различни бизнес контексти – от оптимизация на организационната култура до управление на екипи и подобряване на взаимоотношенията на работното място.
 • Студенти с Амбиции: Студентите, които се стремят към кариера в бизнеса и искат да имат конкурентно предимство, ще открият, че този курс разширява техните знания и предоставя практически умения в областта на приложната бизнес психология.
 • Специалисти в Човешки Ресурси: Професионалисти, занимаващи се с управление на човешки ресурси, обучение и развитие на персонала, ще научат как да интегрират психологически принципи в своята работа, за да постигнат оптимални бизнес резултати.
 • Предприемачи с Визия: Стартиращи предприемачи и онези, които вече имат свой бизнес, ще открият, че психологическите инструменти и методики могат да бъдат ключови за успешното управление и развитие на техните проекти.
 • Любопитни Личности: За всички, които се интересуват от динамиката между психологията и бизнес средата, този курс предлага дълбоко и обогатяващо поглед върху този аспект на приложната психология, като разкрива как психологическите принципи могат да трансформират бизнес практиките.
Умения, които ще бъдат придобити:
 • Анализ на Организационната Култура: Разбиране и оценка на динамиката и структурата на организациите.
 • Психология на Потребителя: Основни принципи на потребителското поведение и как то влияе на бизнес решенията.
 • Ефективно Управление на Екипи: Техники за мотивация, комуникация и решаване на конфликти в екипната работа.
 • Психологически Аспекти на Взимането на Решения: Разбиране на процесите зад взимането на решения и как психологията влияе върху тях.
 • Стратегическо Мислене: Прилагане на психологически принципи за формиране на дългосрочни бизнес стратегии.
 • Комуникационни Умения: Ефективни техники за комуникация, както в лице в лице, така и в онлайн среда.
 • Управление на Стрес и Време: Методи за справяне с работния стрес и оптимизация на времевите ресурси.
 • Иновации и Креативно Мислене: Техники за стимулиране на креативността и иновациите в бизнес средата.
 • Психология на Лидерството: Разбиране на различните стилове на лидерство и тяхното приложение в практиката.
 • Етика в Бизнеса: Основни принципи на бизнес етиката и тяхното значение за устойчив и отговорен бизнес.

Тези умения ще подготвят участниците да се справят с реални бизнес предизвикателства и да прилагат психологически принципи за постигане на оптимални резултати.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата съобразно Вашите предпочитания – 2,3, 6 или 12 месеца.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

4 reviews for Приложна бизнес психология – UPGRADE

 • Албена Кирилова

  27/12/2023 at 15:49

  5 out of 5

  Преди близо 3 години преминах обучението в старата версия на курса и беше добра. Но с тази сте надминали себе си! Едно голямо благодаря, нека има повече хора като вас, предлагащи курсове, които не можем да намерим на друго място. Бъдете здрави и все нагоре!

 • Иван

  29/03/2024 at 18:59

  5 out of 5

  Изключително интересен курс! Материалът е представен лесно разбираемо, а упражненията помагат за усвояването на концепциите.

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!