Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Позитивна психология

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

89.99 лв.149.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Описание на курса:

Пътят към благополучие е комплексен и вдъхновяващ курс, създаден да помогне както на специалисти, така и на хора без формално образование в областта на психологията да прилагат принципите на позитивната психология в ежедневието си. В тази програма, участниците ще изучат историята и основните концепции на позитивната психология, как да увеличат позитивните си емоции и подобрят благополучието си, как да развиват лична сила и устойчивост, как да укрепят взаимоотношенията си и как да прилагат позитивната психология в образованието, работното място и семейството.

Този обучителен курс е предназначен да Ви предостави задълбочени познания и разбиране за позитивната психология – относително ново поле, което се фокусира върху насърчаване на позитивните аспекти на човешкия живот, като щастие, благодарност, самостоятелност, и взаимоотношения.

С програмата на обучение ще се потопите в изследванията и приложението на позитивната психология в различни аспекти на ежедневието. Ще научите методики и техники за създаване на лично и професионално благополучие, подобряване на междуличностните взаимоотношения и постигане на устойчивост и сила в лицето на предизвикателства.

Курсът е предназначен да подкрепи Вашето пътуване към личния растеж, като Ви помага да разберете и приложите концепции на позитивната психология, за да изградите по-здрави, по-смислени и по-щастливи животи.

Структуриран е по начин, който съчетава теоретични знания с практически упражнения, като Ви предоставя възможност да препокриете своят личен и професионален живот през призмата на позитивната психология.

В крайна сметка, обучението е мост между академичното изследване и ежедневните опити, като предлага реални, приложими стратегии за подобряване на качеството на живот.

 

Основни теми включват:
 • МОДУЛ 1 – ВЪВЕДЕНИЕ В ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Този модул служи като вратата към разбирането на ключовите концепции, идеи и принципи на тази вълнуваща област на психологията. Ще се запознаете с историята, развитието и основните концепции на позитивната психология. Освен това ще научите как тези концепции могат да бъдат прилагани във вашия ежедневен живот, за да подобрите своето благополучие, отношения, работа и общо щастие.

 • МОДУЛ  2 – ПОЗИТИВНИ ЕМОЦИИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Настоящия модул изследва ключовите аспекти на позитивната психология, с фокус върху развитието и укрепването на позитивни емоции и общото благополучие. Ще разгледаме научните основи на щастието и как теориите за благополучието могат да бъдат приложени в реалния живот, за да подобрят нашето ежедневие. Обучението включва стратегии за ефективна самогрижа и разработване на практики, които подпомагат устойчивостта срещу стрес и укрепване на личното благополучие. Ще се научите как систематично да възпроизвеждате позитивни емоции чрез упражнения, медитация и други техники за самоподкрепа. Тези практики целят да увеличат способността да се наслаждавате на живота, да поддържате здравословни взаимоотношения и да устоявате на психологически натиск.

 • МОДУЛ 3 – СИЛА И УСТОЙЧИВОСТ

Модулът се фокусира върху развитието на личните сили и устойчивостта при справяне с предизвикателства и стрес. Ще научите за  различни концепции, техники и стратегии, които биха ви помогнали да развиете силата и устойчивостта си за постигане на по-добро благополучие и по-пълноценно съществуване.

 • МОДУЛ 4 – ПОЗИТИВНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Този модул е фокусиран върху развитието на устойчиви и подкрепящи социални взаимоотношения. Целта е да научите как да изграждате и поддържате здрави връзки в различни аспекти на живота си. Ще се изследват техники за ефективна комуникация, изразяване на признателност и благодарност, както и за укрепване на връзките чрез емпатия. Чрез практически упражнения, ще развиете умения за емпатично слушане и разбиране, което ще подобри вашата способност да се включвате в смислени и обогатяващи социални взаимодействия.

 • МОДУЛ  5 – ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПОЗИТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Модул 5 е посветен на това как можем ефективно да внедрим методите и стратегиите на позитивната психология в ежедневието си. Основната цел е да ви запознаем с практически инструменти, които да подпомогнат вашето позитивно благосъстояние и личностно развитие. В този модул ще разгледаме различни практики и техники, като внимателност (mindfulness), самосъстрадание и целенасочени упражнения за благодарност, които могат да бъдат приложени в личния и професионалния живот за подобряване на общото благосъстояние. Ще научите как да създавате и поддържате положителни навици, които да ви помагат в стремежа към по-задоволителен и хармоничен живот

За кого е предназначен:

Курсът “Позитивна психология” е предназначен за разнообразна аудитория, която търси да приложи принципите на позитивната психология за обогатяване на личния и професионалния живот. Ето кого може да привлече този курс:

 1. Личности, стремящи се към по-щастлив и изпълнен живот – Хора, които искат да узнаят стратегии за повишаване на личното си благополучие и щастие.
 2. Лица, изправени пред стрес и негативни емоции – Тези, които търсят ефективни техники за справяне със стреса и за управление на емоциите си.
 3. Професионалисти в сферата на човешките ресурси – Мениджъри и HR специалисти, които искат да подобрят корпоративната култура и да увеличат ангажираността и мотивацията сред служителите.
 4. Психолози и терапевти – Специалисти в областта на психологията, които желаят да интегрират позитивната психология в своята практика.
 5. Образователни специалисти – Учители и педагогически специалисти, които искат да внедрят позитивни подходи в учебния процес и да насърчат позитивно мислене сред учениците.
 6. Социални работници – Професионалисти, работещи в социалните услуги, които искат да разширят своите умения за подпомагане на клиенти чрез позитивни психологически интервенции.
 7. Треньори и ментори – Лични и професионални наставници, които желаят да използват позитивната психология за повишаване на ефективността на своите методи.
 8. Родители – Тези, които искат да прилагат принципите на позитивната психология във възпитанието и развитието на своите деца.
 9. Студенти по психология – Лица, които се обучават в областта на психологията и искат да се специализират в позитивната психология като част от своето академично развитие.
 10. Хора в търсене на личностно развитие – Индивиди, които искат да укрепят своето самочувствие и самооценка чрез прилагане на утвърдени психологически техники и подходи.

Този курс предоставя знания и умения, които са ценни за широк кръг от хора, желаещи да обогатят своя личен и професионален живот, като въведат позитивни промени в своето поведение и мислене.

 

Умения, които ще се придобият:
 • Развитие на позитивни емоции – Умения за създаване и увеличаване на позитивни емоции в ежедневието.
 • Устойчивост срещу стрес – Техники за справяне със стреса и предизвикателствата, които водят до повишено лично благополучие.
 • Саморегулация – Способност за управление на емоциите и поведението в различни ситуации за постигане на дългосрочни цели.
 • Междуличностни умения – Подобряване на комуникативните умения и изграждане на здрави взаимоотношения.
 • Емпатия и социална чувствителност – Развиване на способността за разбиране и отговор на емоциите на другите.
 • Поддържане на мотивация – Методи за самомотивация и насърчаване на мотивацията при други.
 • Внимателност и осъзнатост – Практики за развиване на внимателност и осъзнатост, което води до по-голяма яснота в мисленето и спокойствие.
 • Креативно и критично мислене – Умения за прилагане на креативни и критични подходи към лични и професионални предизвикателства.
 • Психологическа гъвкавост – Способност за адаптиране към променящи се условия и поддържане на психическо здраве.
 • Лидерски умения – Техники за лидерство, основани на позитивни психологически принципи, които насърчават ангажираността и положителната атмосфера в екипа.

Тези умения са ценни за личностно развитие и професионален растеж и могат да бъдат приложени в различни области на живота, включително в професионалната кариера, личните отношения и самоуправлението.

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца

7 reviews for Позитивна психология

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!