Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Педагогическа програма- Стрес и управление на стреса. Бърнаут синдром.

Original price was: 109.99 лв..Current price is: 63.39 лв..

Описание

 • Кредити: 2 квалификационни кредита
 • Продължителност: 32 академични часа
 • Достъп: 2 месеца
Антонация на програмата:

Програмата “Стрес и управление на стреса. Бърнаут синдром” представлява интегриран образователен опит, специално създаден за педагогически специалисти, които се стремят да управляват стреса и да предотвратяват професионалното изгаряне. С акцент върху практическите стратегии и научно-обоснованите подходи, програмата е разработена да осигури на участниците дълбоко разбиране на стреса и бърнаута, както и уменията за ефективно справяне с тях в образователната среда.

Участниците ще бъдат въведени в темата чрез изучаване на скалата на стреса на Холмс и Рае и ще се запознаят с психологически тестове за проверка на нивото на бърнаут. Те ще научат как да идентифицират и разбират бърнаут синдрома, както и да прилагат методи и техники за неговото преодоляване.

Вторият модул на програмата е посветен на разработването на личен план за управление на стреса, като се фокусира върху идентифицирането на личните стресори и реакции. Участниците ще се обучат в упражнения за релаксация и медитация, както и в стратегии за справяне с професионалния стрес, управление на времето и приоритетите, и техники за управление на конфликти и трудни ситуации. Освен това, ще бъдат представени методи за поддържане на психическо здраве и развиване на подкрепяща училищна култура.

Третият модул се фокусира върху предотвратяването на бърнаут и развиването на устойчивост чрез арт терапевтични техники и принципите на позитивната психология. Тези техники са насочени към укрепване на вътрешните ресурси на работещите в образователната сфера и развиване на устойчивост, което е ключово за дългосрочното им професионално благополучие.

Целта на програмата е да осигури на педагогическите специалисти знанията и уменията, необходими за изграждане на здравословна работна среда, да подобрят своето лично благополучие и да спомогнат за създаването на устойчива и позитивна училищна култура.

 

Основните цели на програмата са:
 • Да предостави теоретичен обзор на основните концепции и научни възгледи относно природата и ролята на стреса.
 • Да създаде условия на обучаемите чрез учене през собствен опит да изградят по-висока сензитивност към първите сигнали за преминаване отвъд оптималните нива на стрес и психическо напрежение, както и за развитие на умения за поддържане на оптимума на стрес и психофизиологична възбуда.
 • Да формира умения за индивидуална и групова работа  при използването на техниките за редуциране на стреса.
 • Да бъдат демонстрирани примерни модели за трениране на умения за справяне със стрес и неувереното поведение.
 • Да бъдат изследвани в учебен контекст ефектите върху психиката и тялото на техниките за управление на стрес и техниките за повишаването на себеувереността.
 • Да развие уменията за работа в група, за рефлексия и анализ на груповия процес.

 

За кого е подходяща програмата:
 • Психолози
 • Възпитатели
 • Директори
 • Учители
 • Педагогически съветници
 • Корепетитори
 • Рехабилитатори на слуха и говора
 • Треньори по вид спорт
 • Заместник-директори
 • Логопеди
 • Ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии”
 • Хореографи

 

Компетенции, които ще бъдат придобити:
– Педагогическа;
– Организационна;
– Комуникативна;
– Социална.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Педагогическа програма- Стрес и управление на стреса. Бърнаут синдром.”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!