Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Педагогическа програма – Съвременни аспекти на обучението по арт технологии, конструиране и техника в ДГ и НУ

Original price was: 99.99 лв..Current price is: 59.99 лв..

Описание

 • Кредити: 1 квалификационен кредит
 • Продължителност: 16 академични часа
 • Достъп: 2 месеца

 

Антонация на програмата:

Програмата е създадена с цел да обогати и разшири знанията на педагогически специалисти, включително учители и директори, в областта на арт технологиите, конструирането и техниката, прилагани в детските градини и началните училища. Основен фокус е поставен върху въвеждането на иновативни методи и подходи, които да стимулират креативното мислене и практическите умения на децата. Програмата ще разгледа съвременните педагогически стратегии за интегриране на арт технологии в учебния процес, както и методите за ефективно взаимодействие с деца, за да се насърчи тяхното всестранно развитие.

 

Цели на програмата:
 • Обогатяване на педагогическите знания и умения: Участниците ще придобият познания и практически умения за внедряване на технологични иновации в образователния процес, което ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на обучението.
 • Разработка и прилагане на иновативни учебни модели: Създаване на адаптивни учебни планове, които включват арт технологии и практически технически умения, отговарящи на нуждите и интересите на децата в ранна училищна възраст.
 • Стимулиране на креативност и иновативно мислене у децата: Педагогическите специалисти ще научат как да развиват и поддържат интереса на децата към изкуството и техниката, като предоставят възможности за изследване и експериментиране в безопасна и подкрепяща среда.
 • Усъвършенстване на методите за оценка и обратна връзка: Овладяване на техники за оценка на учебния процес и индивидуалния прогрес на всеки ученик, което ще позволи на специалистите да адаптират обучението съобразно индивидуалните нужди и способности.
 • Интеграция на междудисциплинарни подходи: Прилагане на междудисциплинарни стратегии, които свързват арт технологиите, конструирането и техниката с други учебни дисциплини, за да се обогати образователният опит и да се насърчи цялостното развитие на децата.

Чрез тези стратегии и цели, програмата предоставя на педагогическите специалисти средства и знания за успешното внедряване на съвременни технологии и методики в обучението, което допринася за развитието на ново поколение ученици, подготвени да се адаптират и просперират в бързо променящия се свят.

 

Индикатори за очаквани резултати са:
 • Задълбочаване на теоретичните знания: Участниците ще обогатят своите знания за арт технологиите и методите за тяхното прилагане в образователния процес.
 • Изграждане на стратегии за технологично обучение: Разработка на ефективни стратегии и методи за формиране на технологична култура у педагогическите специалисти и тяхното прилагане при обучаваните деца и ученици.
 • Стимулиране на професионалната активност на учителите: Участниците ще развият умения да използват арт технологии и техники за конструиране в своята професионална практика, което ще спомогне за тяхното професионално развитие и повишаване на качеството на обучението.

Тези цели и индикатори ще помогнат на участниците да станат лидери в интегрирането на технологични иновации в образователната практика, като същевременно подкрепят всестранното развитие на учениците в съвременната образователна среда.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Педагогическа програма – Съвременни аспекти на обучението по арт технологии, конструиране и техника в ДГ и НУ”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!