Shelf Wood
Shelf Wood

Педагогическа програма – Аутизъм и поведенчески разстройства в детска възраст

Оценено на 5.00 от 5

Описание

 • Кредити: 2 квалификационни кредита
 • Продължителност: 32 академични часа
 • Достъп: 2 месеца
Антонация на програмата:

Програмата “Аутизъм и поведенчески разстройства в детска възраст” е създадена за да подпомогне педагогическите специалисти, психолози и социални работници, които се занимават с деца изпитващи тези специфични нужди. Тя обхваща актуални научни изследвания и практически подходи, фокусирани върху разбирането и подкрепата на децата с аутизъм и свързани с тях поведенчески разстройства. Участниците ще получат задълбочени знания за различните видове аутистични спектърни разстройства (ASD) и методи за оценка и наблюдение на поведенческите проблеми, както и стратегии за справяне и интеграция на тези деца в образователната и социална среда.

 

Цели на програмата:
 1. Основно разбиране на аутизма и поведенческите разстройства: Подаване на научно-базирани знания за аутизма и поведенчески разстройства, включително тяхната класификация, симптоми и въздействие върху развитието на детето.
 2. Стратегии за оценка и наблюдение: Обучение на участниците как да идентифицират и оценяват поведенческите и комуникативни прояви при деца с аутизъм, включително използването на различни диагностични инструменти и техники за мониторинг на прогреса.
 3. Интегративни подходи за обучение и социализация: Разработка на индивидуализирани образователни планове, които улесняват интеграцията на децата с аутизъм в училище и по-широката общност. Научаване на методи за улесняване на социалната им адаптация и комуникация.
 4. Практически умения за работа с деца и техните семейства: Подготовка на специалистите да предоставят подкрепа и насоки на семействата на децата с аутизъм, за да подобрят качеството на тяхното ежедневие и взаимодействие.

Програмата има за цел да обогати знанията и уменията на професионалистите, да подобри качеството на грижата и образованието за децата с аутизъм и поведенчески разстройства и да способства за тяхната успешна социализация и интеграция.

 

Компетентностите, които обучаващите се ще придобият след успешното преминаване на програмата са:
 1. Диагностична компетентност: Способност да идентифицират и диагностицират аутизъм и поведенчески разстройства при децата чрез използване на съвременни диагностични инструменти и методи.
 2. Педагогическа адаптация: Разработване на индивидуализирани образователни стратегии, адаптирани към нуждите на деца с аутизъм и поведенчески разстройства, като се фокусират върху интегрирането им в образователния процес.
 3. Комуникационни и социални умения: Умения за подобряване на комуникативните и социални взаимодействия на децата, използвайки целенасочени подходи и техники за подобряване на тяхното взаимодействие и общуване.
 4. Стратегии за управление на поведението: Овладяване на ефективни методи и техники за управление на предизвикателно поведение, като се подобряват уменията за интервенция и справяне с кризисни ситуации.

 

Очакванията след успешно завършване програмата на обучение са:
 1. Професионално прилагане на научените умения: Участниците успешно прилагат методите и стратегиите, научени по време на курса, за подобряване на образователния и социален опит на децата с аутизъм и поведенчески разстройства в реални училищни условия.
 2. Инновативни образователни практики: Създаване и внедряване на иновативни и адаптивни образователни практики, които отговарят на специфичните потребности на децата, с които работят, и подобряват тяхната академична и социална интеграция.
 3. Сътрудничество със семействата и специалисти: Развиване на сътрудничество с родители и други професионалисти за създаване на общност, която подкрепя развитието и благополучието на децата.

С тези компетентности и очаквания програмата цели да осигури на педагогическите специалисти необходимите умения и знания за ефективна работа с деца с аутизъм и поведенчески разстройства, което ще допринесе за тяхното образование и социална адаптация.

 

1 review for Педагогическа програма – Аутизъм и поведенчески разстройства в детска възраст

 • Гергана

  17/04/2023 at 18:28

  5 out of 5

  Изключително съм доволна! С удоволствие ще се възползвам и от друг онлайн курс. Препоръчвам!

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!