Shelf Wood
Shelf Wood

Педагогическа програма – Анимация и двигателна активност в ДГ и НУ.

Описание

 • Кредити: 1 квалификационен кредит
 • Продължителност: 16 академични часа
 • Достъп: 2 месеца
Антонация на програмата:

Целта на нашата програма е да обогати педагогическите специалисти с ключови знания и умения за стимулиране на развитието на децата чрез физическа активност. Програмата е разработена в пълно съответствие с националните изисквания и стандарти за предучилищно и училищно образование, утвърдени със Закона за предучилищното и училищното образование, обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. Обучението акцентира върху оптимизирането на учебния процес в детските градини и началните училища, като увеличава двигателната активност и култура сред младите ученици. Специално внимание е отделено на адаптираната физическа активност за деца със специални образователни потребности.

Програмата разглежда физическото възпитание като комплексен процес, който включва не само традиционните учебни занятия, но и активно участие в разнообразни спортове и творчески дейности като танци и бойни изкуства. Това подходящо дозирано предизвикателство не само подобрява физическото здраве на децата, но и допринася за развитието на тяхната психика и личност.

Програмата има за цел да осигури на педагозите увереност и професионализъм в провеждането на физическо възпитание, придружено с модерни методически подходи и познания за спортната инфраструктура и оборудване.

 

Цели на програмата:

Основната цел на нашата образователна програма е да подготви учителите и педагогическите специалисти да владеят и прилагат съвременни научни знания и методи в областта на физическото възпитание. Програмата е насочена към усъвършенстване на учебния процес в детските градини и началните училища, като осигурява дълбоко разбиране на физическата култура и нейното значение за здравословния начин на живот. Участниците ще се запознаят с последните изследвания и подходи за развитие на моториката и физическата активност на децата, в отделен модул се обръща специално внимание за успешна работа с деца със СОП.

 

След успешно приключване на програмата се очаква да бъдат придобити следните компетентности:
 1. Умения за адаптация: Участниците ще развият умения за адаптиране и интегриране на разнообразни спортни и игрови дейности в образователния процес, които да отговарят на индивидуалните и групови нужди на децата.
 2. Познания и практики: Участниците ще придобият задълбочени познания за различни спортове, както и за използването на спортни съоръжения и оборудване, което е от съществено значение за обогатяване на образователния процес.
 3. Позитивно отношение: Програмата насърчава развитието на положително отношение към активния начин на живот, здравето, спорта и природата, което допринася за укрепване на общественото и семейното благосъстояние.
 4. Планиране и организация: Специалистите ще научат как да създават съвременни и ефективни учебни планове за физическо възпитание, които да са въздействащи, ангажиращи и полезни за всички деца.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Педагогическа програма – Анимация и двигателна активност в ДГ и НУ.”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!