Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Основи на счетоводството

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

49.99 лв.89.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Видео лекции: Счетоводство без граници! 

Онлайн курсът “Основи на счетоводството” е разработен с цел да осигури твърда основа на начинаещите в областта на счетоводството, както и на тези, които искат да затвърдят и разширят своите базови знания по предмета. Програмата е внимателно структурирана, за да обхване ключовите понятия и методи на счетоводството, включително ефективното отчитане на финансови транзакции и майсторското подготвяне на финансови отчети.

Със своите видео лекции, чиято продължителност варира между 15 и 20 минути, курсът предлага лесен за усвояване формат, който е идеален за всеки. Лекциите се отличават с ясен и разбираем език, като акцентът е поставен върху практическите примери и упражнения, които помагат за по-доброто разбиране на материала.

Чрез своята всестранна програма, “Основи на счетоводството” предлага неповторима възможност за курсистите да поставят здрава основа на своите знания и умения в счетоводството, като едновременно с това се подготвят за по-напреднали изследвания или професионално развитие в областта.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДНАТА РАМКА 

Първи модул предлага цялостен поглед върху счетоводството като основополагаща наука и практика в бизнес управлението. Този модул разкрива ключовите компоненти на счетоводната система – от активите, пасивите и собствения капитал, до приходите, разходите и условните сметки. Всяка тема е разгледана подробно, с акцент на нейната практическа приложимост и място в общата рамка на счетоводството. Курсът поставя началото на разбирането за счетоводството не само като средство за записване на финансови транзакции, но и като важен инструмент за анализ, оценка и стратегическо планиране в бизнеса.

 • МОДУЛ 2 – ТЕХНИКИ, МЕТОДИ И ПРИЛОЖЕНИЯ В СЧЕТОВОДСТВОТО     

В този модул, курсистите се запознават с методите и техниките, които стоят в основата на счетоводната практика. Разглежда се същността на счетоводния метод, включително важността на балансовото обобщаване и подробности около счетоводния баланс. Специално внимание е отделено на системата на счетоводните сметки и критичната роля на метода на двойно записване.

Уроците обхващат и практическите аспекти на счетоводството, като документация, инвентаризация, оценяване, и методи за калкулиране, които са важни за точното отчитане и анализ на финансовото състояние на предприятието.

Финалният акцент на модула е поставен върху практическите аспекти на подаването на Годишни финансови отчети (ГФО) и Годишна данъчна декларация (ГДД), като подчертава важността на счетоводството не само като средство за вътрешно управление, но и като ключов елемент в отчетността пред регулаторни органи.

 • МОДУЛ 3 – СТРУКТУРА И ПРИНЦИПИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ.                           

Модул 3  залага фундаментите на ефективното счетоводно управление, като изследва регулаторната рамка, установяваща счетоводството като регулирана професия. Освен това разглежда основните счетоводни принципи, които насочват процесите на отчитане и подчертават тяхната роля за гарантиране на прозрачност и точност във финансовите отчети.

Акцентира се на значението на счетоводната политика като средство за адаптиране на общите принципи към конкретните условия и нужди на всяко предприятие, улеснявайки вземането на информирани решения. В тази връзка се обсъжда и подходът за отчитане на операции и събития спрямо различни счетоводни обекти, осигуряващ детайлно и точно представяне на икономическата дейност. Модулът подготвя курсистите да разбират и прилагат тези принципи и политики в практиката за подобряване на финансовата отчетност и управление.

      

За кого е предназначен:
Курсът “Основи на счетоводството” е предназначен за:
 • Начинаещи в сферата на счетоводството, които искат да поставят твърда основа на своите знания.
 • Предприемачи, желаещи да разберат как да управляват финансите на своя бизнес.
 • Студенти по икономика или бизнес администрация, които искат да затвърдят своите теоретични знания с практически умения.
 • Финансови анализатори и консултанти в началото на кариерата си, търсещи да разширят своите компетенции.
 • Служители във финансови отдели, които искат да подобрят своите счетоводни умения.
 • Самостоятелно заети лица, които трябва да управляват своите собствени счетоводни записи и данъци.
 • Хора, които се стремят към промяна в кариерата и искат да влязат в областта на счетоводството.

 

Умения, които ще бъдат придобити:
След завършването на курса “Основи на счетоводството”, участниците ще придобият следните умения:
 • Разбиране на основните счетоводни понятия и принципи: Курсистите ще научат основите на счетоводството, включително активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и условни сметки, което ще им помогне да разберат структурата и функциите на счетоводната система.
 • Прилагане на метода на двойно записване: Участниците ще научат и упражняват метода на двойно записване, основополагащ за счетоводната практика, което е критично за коректното финансово отчитане.
 • Умения за документиране и инвентаризация: Курсистите ще развият умения за ефективно документиране и инвентаризация, което е от съществено значение за управлението на активите и за отчитането на счетоводната информация.
 • Оценяване и калкулиране в счетоводството: Участниците ще научат как да правят оценки и калкулации, необходими за счетоводния процес, осигуряващи точността на финансовите отчети.
 • Съставяне и анализ на финансови отчети: Ще бъдат придобити умения за подготовка и анализ на основните финансови отчети, включително баланс, отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци.
 • Прилагане на счетоводни принципи и политики: Участниците ще се научат как да разработват и прилагат счетоводна политика, съобразена със спецификата на всяко предприятие, и разберат как тези политики влияят на финансовото отчитане и анализ.
 • Регулаторна съобразност и етични норми в счетоводството: Ще разберат важността на спазването на счетоводните стандарти и законодателство, както и етичните норми, управляващи професионалната практика.

Тези умения ще осигурят на курсистите необходимата подготовка и увереност за ефективно управление на счетоводни задачи и вземане на информирани финансови решения.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

1 review for Основи на счетоводството

 • Валя Асенова

  16/07/2023 at 11:10

  5 out of 5

  Приятно изненадано останах от курса. Много съдържателен и полезен.
  Хареса ми и ще пробвам и други курсове на Академията.

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!