Shelf Wood
Shelf Wood

Музикотерапия

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Този курс е предназначен да осигури задълбочено разбиране на музикотерапията като мултидисциплинарен подход за подобряване на физическото, емоционалното, социалното и когнитивното благополучие на индивидите чрез музикални преживявания. Той е подходящ за медицински специалисти, психолози, социални работници, музиканти, учители, както и за всеки, който има интерес към изучаването и прилагането на музикотерапията в различни контексти.

 

Основни теми включват:
 1. История и развитие на музикотерапията: Пътуване през времето, за да разберем как музиката е била използвана като лечебен инструмент от древността до днес.
 2. Теоретични основи на музикотерапията: Изучаване на различните теории, подходи и модели в музикотерапията.
 3. Практически методи в музикотерапията: Запознаване с различни техники и практики, включително активни и пасивни методи на музикотерапия.
 4. Психологически аспекти на музиката: Разглеждане на влиянието на музиката върху човешките емоции, поведение и когнитивни функции.
 5. Музикотерапия и нейното приложение в различни сфери: Приложение на музикотерапията в клинични, образователни и общностни настройки.
 6. Неврофизиология и психоневроимунология на музиката: Изучаване на връзката между музиката, мозъчната функция и физиологични процеси.
 7. Музикотерапия в обучението и възпитанието: Експлорация на ролята на музикотерапията в образованието и развитието на деца и възрастни.
 8. Специални приложения на музикотерапията: Обсъждане на уникални приложения като работа с лица със специфични нужди, в рехабилитация и за профилактика и лечение на различни състояния.
 9. Етични и професионални аспекти на музикотерапията: Осмисляне на етичните стандарти и професионалните изисквания в областта.

Този курс предлага всестранно и практически ориентирано обучение, което цели да развие у участниците способността да интегрират музикотерапията в своята професионална практика или личен живот.

За кого е предназначен:
 • Медицински специалисти: Лекари, медицински сестри, психотерапевти, които искат да интегрират музикотерапията в своята практика.
 • Образователни специалисти: Учители и други педагогически специалисти, които желаят да използват музиката като средство за подпомагане на обучението и възпитанието.
 • Музиканти и музикални терапевти: Хора, които искат да разширят своите познания и умения в областта на музикотерапията.
 • Психолози и социални работници: Специалисти, търсещи нови методи за работа с клиенти и пациенти.
 • Хора, търсещи личностно развитие: Индивиди, които искат да използват музикотерапията за самопознание, саморазвитие и лично благополучие.
Умения, които ще се придобият:

След завършването на курса на обучение, участниците ще бъдат оборудвани с редица ключови умения и знания:

 • Основите на музикотерапията: Разбиране на историята и развитието на музикотерапията, както и нейните различни форми и приложения.
 • Психологически и емоционални аспекти на музикотерапията: Познания за влиянието на музиката върху чувствата, поведението и благополучието.
 • Методи и техники в музикотерапията: Изучаване и практикуване на различни техники за музикотерапия, подходящи за разнообразни ситуации и целеви групи.
 • Интегриране на музикотерапията в професионалната практика: Научаване как да прилагат музикотерапията в медицината, образованието, психотерапията и други области.
 • Лично и професионално развитие: Участниците ще имат възможност да развият своите лични и професионални умения чрез музикотерапията, което ще им помогне да обогатят своя личен и професионален живот.
Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 110 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата –  2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 15 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 75 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 12 месеца

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Музикотерапия”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!