Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Маркетинг в туризма

SKU: N/A

39.99 лв.49.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Курсът “Маркетинг в туризма” е образователна програма, насочена към обучаване на участниците в изграждане и прилагане на ефективни маркетинг стратегии в туристическия сектор. Обучението представя основните принципи и методи на маркетинга, специфични за туризма, като включва маркетингови стратегии, планиране и управление на маркетингови кампании, анализ на туристическия пазар, развитие на продукти и услуги, управление на маркетингови комуникации и други.

Курсът също така разглежда ключовите тенденции и предизвикателства в туризма, включително новите технологии, глобализацията и устойчивото развитие. Участниците ще бъдат насърчени да развият практически умения за прилагане на маркетингови концепции и методи в контекста на туризма.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА
Този модул представлява въведение в маркетинга: разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга, различните маркетингови концепции и парадигми и се представя неговият категориен апарат; изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и процеса на техния анализ; представя се същността на маркетинговите изследвания и структурата на маркетинговата информационна система; изучава се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; представя се процесът на разработване на целевия пазар на фирмата.
 • МОДУЛ 2 – МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
Този специализиран модул има за цел да даде знания и компетентности относно същността и спецификата на маркетинга в туризма – структура и характеристики на туристическия продукт, сегментирането на тур. пазар, позиционирането на туристическия продукт, както и маркетинговите комуникации и дистрибуционните канали в туризма.
 • МОДУЛ 3 – МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ В ТУРИЗМА
Оптимизация за търсещи машини – процесът на въздействие върху онлайн видимостта на уебсайт или уеб страница в неплатени резултати от уеб търсачката – често наричани „естествени“, „органични“ или „спечелени“ резултати и мястото им в маркетинга.
 • МОДУЛ 4 – МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Маркетирането в социалните медии е изключително комплексно понятие. От създаването на профили в социални платформи Facebook, Twitter, Google+, до платена реклама, комуникация с фенове, обслужване на клиенти и разнообразни взаимодействия. Социалните медии позволяват крос функционални взаимодействия с общността на вашата марка, както и изграждането на вашата социална идентичност в неограничен мащаб, който може да допринесе за директни реализации.
За кого е предназначен:
 • Мениджъри и представители на туристически предприятия: Хора, които управляват или работят в хотели, туристически агенции, туроператори, ресторанти и други туристически бизнеси и искат да подобрят маркетинговите си усилия.
 • Туристическите мениджъри или специалисти по туристически маркетинг: Хора, които работят в маркетингови и рекламни отделения на дестинационни управления и искат да привлекат повече туристи към своите райони.
 • Предприемачи и стартиращи туристически проекти: Хора, които планират да започнат собствен бизнес в туристическия сектор и искат да научат как да маркетират успешно своите услуги.
 • Студенти и учители, интересуващи се от туризъм и маркетинг: Хора, които изучават туризъм, мениджмънт или маркетинг и искат да разберат как маркетингът се прилага в туристическата индустрия.

 

Умения, които ще бъдат придобити:
След завършването на курса “Маркетинг в туризма”, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Планират и изпълняват маркетингови стратегии в туристическия сектор, които са насочени към привличане на целеви групи туристи.
 • Създават уникални и привлекателни туристически продукти и услуги, които да се конкурират успешно на пазара.
 • Използват различни маркетингови инструменти и канали, включително онлайн маркетинг, за привличане на туристи и повишаване на видимостта на туристически дестинации.
 • Управляват туристически маркетинг кампании и оценяват тяхната ефективност.
 • Разбират специфичните предизвикателства и възможности в туристическия маркетинг и знаят как да се адаптират към тях.

Целта на курса е да предостави на участниците знания и умения, необходими за успешно прилагане на маркетинг стратегии в туристическата индустрия, което им дава възможност да привличат повече клиенти и постигат успех в туристическия бранш.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Маркетинг в туризма”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!