Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Клинична психология – UPDATE

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

99.99 лв.179.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Открийте тайните на ума с курса по Клинична Психология представен от European Academy of Psychology and Applied Science!

Запишете се в нашия иновативен курс по Клинична психология и се потопете в интересния свят на психическото здраве. Тази интегрирана и интензивна образователна програма е създадена с цел да обогати вашето разбиране за сложностите на човешката психика. Тук ще придобиете теоретични знания и ще развиете ценни умения, които са приложими както в практиката, така и в множество аспекти на ежедневието.

Програмата предлага баланс между академично знание и практически упражнения, като ви дава възможност да развиете критичното си мислене и аналитични умения в сферата на психологията. Ще се научите как да разпознавате различни психопатологии и как да прилагате съвременни терапевтични методи в контролирани сценарии.

Особено внимание е отделено на етичните аспекти и културната чувствителност в работата с различни индивиди, което е от съществено значение за разбирането и подкрепата на хората в техния уникален житейски път.

Този курс е подходящ за всеки, който иска да разшири своите знания за човешката психика и да се възползва от психологическите инструменти за кариерно и личностно израстване, а също така и подобряване на качеството си на живот.

Запишете се днес и разкрийте нови перспективи в разбирането и взаимодействието с ума и тялото!

 

Теми, които ще бъдат разгледани:

Курсът по Клинична Психология предоставя обширно и детайлно обучение, разделено на няколко ключови модула, всеки от които обхваща различни важни аспекти на дисциплината:

МОДУЛ 1 – Психология на Развитието: Този модул се фокусира върху психологическото развитие през различните етапи на човешкия живот. Темите включват развитието от вътреутробния период до старческа възраст, като се акцентира върху ключови теории, методи и периодизация на психическото развитие.

МОДУЛ 2 – Основи на Клиничната Психология: Тук сме осигурили фундаментално разбиране за клиничната психология, включително нейната история, обхват и основни принципи. Обхваща теми като норма и патология, клинична психопатология, различни подходи в психотерапията, както и съвременни подходи и изследвания в клиничната психология и акцент върху новите тенденции и теории.

МОДУЛ 3 – Психологична Оценка и Диагностика: В този модул се съсредоточаваме върху методите и техниките за психологическа оценка и диагностика. Той включва обучение за практическите умения, необходими за провеждане на стандартизирани психометрични тестове, интервюта и използването на проективни методи като Тест на Роршах, TAT – Тематичен аперцептивен тест и други. Разглежда се и важността на невропсихологичната оценка и актуални иновации в областта на психологическото тестване и диагностика.

МОДУЛ 4 – Комплексни и Специализирани Подходи в Клиничната Психология: Този модул е насочен към разглеждането на специализирани и често срещани области в клиничната практика. Той включва теми като травма и кризисна интервенция, което обхваща методи и техники за работа с клиенти/ пациенти, преживели травматични събития. Разглеждаме детска и юношеска клинична психология, като предлага стратегии за диагностика и лечение на лица от тази група.

МОДУЛ 5 – Консултиране в Клиничната Психология: Този модул е посветен на развитието на умения и знания в областта на психологическото консултиране и терапия. Той е изключително важен, тъй като предоставя на специалистите в психологията и сродните области практически насоки и методи за работа с различни клиенти/ пациенти. Модул 5 обхваща различни аспекти на консултирането, акцентирайки върху индивидуалния и групов консултативен процес, както и на разнообразни клинични сценарии, включително работа в болнична обстановка, реакции на кризи, управление на зависимости и други психологични предизвикателства.

 

За кого е предназначен:

Курсът по Клинична Психология е предназначен за широк кръг от хора, които имат интерес или професионална необходимост да разширят своите знания и умения в областта на психологията. Основните групи, за които е подходящ курсът, включват:

 • Психолози и психотерапевти: Специалисти, които вече работят в областта на психологията и искат да задълбочат своите знания в клиничната психология или да актуализират своите умения с най-новите подходи и техники.
 • Медицински специалисти: Лекари, медицински сестри и други здравни професионалисти, които се стремят да разберат по-добре психологическите аспекти на заболяванията и лечението, както и да прилагат психотерапевтични методи в своята практика.
 • Социални работници и консултанти: Професионалисти, които работят в социални услуги или предоставят консултации и терапия, и търсят допълнителни познания за работа с клиенти с различни психологически нужди.
 • Студенти: Студенти в областта на психологията, психиатрията и сродните науки, както и академични изследователи, които желаят да надградят своите знания и да се запознаят с актуалните тенденции в клиничната психология.
 • Специалисти в областта на образованието: Учители, директори и други педагогически специалисти, които искат да разберат по-дълбоко психологическите процеси при деца и възрастни, за да подобрят своята педагогическа практика.
 • Организационни лидери и мениджъри човешки ресурси: Специалисти, които работят в областта на управлението на персонала, корпоративното обучение и развитие, и търсят да приложат психологически принципи за подобряване на работната среда и ефективността на екипа.
 • Хора с интерес към личностно развитие: Личности, които не са професионалисти в областта, но имат силен интерес към психологията и желаят да разширят своите знания за личностно развитие и самопомощ.

 

Участниците в курса ще придобият следните ключови умения и компетенции:
 1. Психология на развитието: Базисни познания за различните етапи на човешкото развитие; психологическите процеси и поведение, както и как възрастта и развитието влияят на психичното здраве.
 2. Основи на клиничната психология: Представяне на фундаменталните принципи и концепции в клиничната психология, които са основата за разбирането на по-сложни теми.
 3. Знание в психопатологията: Разбиране на различни психични разстройства, тяхната етиология и симптоматика.
 4. Терапевтични умения: Овладяване на различни психотерапевтични подходи и техники, приложими в различни клинични ситуации. Това включва индивидуална терапия, групова терапия и специализирани терапевтични интервенции за конкретни разстройства.
 5. Психологическа оценка и диагностика: Умения за провеждане на психологически оценки, включително използване на стандартизирани тестове, интервюта и други диагностични инструменти.
 6. Клинично консултиране: Развиване на умения за предоставяне на ефективно психологическо консултиране в разнообразни контексти, включително в болнична среда и в работата с хронично болни.
 7. Управление на кризисни ситуации: Осигуряване на подходяща подкрепа и интервенции при травми, кризисни ситуации или психологически кризи.
 8. Етични и професионални стандарти: Познания за етичните принципи в клиничната психология и способност да се прилагат тези стандарти в практиката.
 9. Междукултурна компетентност: Развитие на умения за работа с разнообразни културни и социални групи, като се осигурява културно чувствителен и адекватен подход в клиничната практика.
 10. Умения за саморефлексия и саморазвитие: Осъзнаване на собствените емоционални реакции и предразсъдъци, както и развиване на умения за саморефлексия и личностно развитие.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 115 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 15 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 70 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

5 reviews for Клинична психология – UPDATE

 • Димитрина

  17/09/2023 at 17:22

  5 out of 5

  Отличен професионализъм!
  Материалът е изчерпателен и много интересен. Обучението на всеки курс е на високо ниво. Отваря се, уникална възможност за реализация и работа в много и разнообразни професии .Всеки избор на придобитите знания дават интелектуално развитие и самочувствие. Силно препоръчвам курса.

 • Николай

  19/01/2024 at 8:07

  5 out of 5

  Препоръчвам този курс на всеки, който иска да развие своите умения в областта. Като практикуващ психолог открих повече от необходимото. Благодаря ви Европейска Академия!

 • Славена

  28/04/2024 at 21:54

  5 out of 5

  Изключително удобен формат на обучение! Мога да уча от вкъщи и да си планирам времето според нуждите си. Помислили сте за всичко 🙂

 • Димитър

  29/05/2024 at 7:51

  5 out of 5

  Ако търсите развитие и знание, тук е мястото! Наистина голямо браво! В магистърската програма не успях да науча и на половината в сравнение с този курс!

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!