Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Ивент мениджмънт

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

49.00 лв.69.00 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Описание на курса:

Курсът “Ивент мениджмънт” е образователна програма, насочена към обучаване на участниците как да планират, организират и изпълняват успешни събития и събирания. Ивент мениджмънтът включва различни аспекти на управлението на събития, като бюджетиране, маркетинг, координиране на екипи и решаване на проблеми, свързани с организацията на събития.

Програмата обхваща основните елементи на ивент мениджмънта, включително създаването на концепция, бюджетирането, маркетинга, избора на място и доставчици, управлението на екипа, координацията на дейностите, контрола на качеството и др.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ВЪВЕДЕНИЕ В EVENT MANAGEMENT
Този модул представя основните концепции и принципи на ивент мениджмънта. Участниците ще се запознаят със същността на ивент мениджмънта и ще разберат какво представлява професията на ивент мениджър. Целта на модула е да даде обща представа за сферата на ивент мениджмънта и да подготви участниците за последващите модули, които ще разглеждат по-подробно различните аспекти на тази професия.
 • МОДУЛ 2 – МАРКЕТИНГ И ЦЕЛИ
Този модул в рамките на курса “Ивент мениджмънт” се фокусира върху важността на маркетинга за успешната организация и провеждане на събития. Участниците ще научат как да използват маркетингови стратегии и инструменти за привличане на участници и гости към събитията, както и за постигане на желаните цели на организирането им. Модулът ще обхване различни аспекти на събитийния маркетинг, включително създаване на маркетингов план, целева аудитория, позициониране на събитието, рекламни и PR стратегии, както и мониторинг на ефективността на маркетинговите усилия. Целта на модула е да помогне на участниците да разберат как да поставят правилните маркетингови основи за успешното провеждане на събития и постигане на желаните резултати.
 • МОДУЛ 3 – ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПЛАНИРАНЕ
В рамките на курса “Ивент мениджмънт”, Модул 3 се фокусира върху важността на връзките с обществеността (PR) и планирането в процеса на организацията и изпълнението на събития. Участниците ще научат как да изграждат успешни връзки с обществеността, които да помогнат за ефективното промотиране и популяризиране на събитията. Ще бъдат представени ключовите стратегии и инструменти за планиране на комуникационните дейности и управление на общественото мнение по време на събитията.
За кого е предназначен:
Курсът “Ивент мениджмънт” е предназначен за:
 • Лица, които се интересуват от сферата на събитийната индустрия и искат да научат основните принципи и умения за успешно управление на събития.
 • Студенти, които искат да развият знанията си в областта на ивент мениджмънта и да се подготвят за бъдеща кариера в тази област.
 • Професионалисти, които работят в сферата на събитийната индустрия и искат да повишат компетентността си в планирането и организацията на събития.
 • Собственици на бизнеси и предприемачи, които желаят да научат как да организират и провеждат събития за своите клиенти или за правилното позициониране на пазара на своите продукти и услуги.
Умения, които ще бъдат придобити:
След завършването на курса “Ивент мениджмънт”, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Планират и организират различни типове събития, като конференции, семинари, изложения, сватби и други.
 • Бюджетират и управляват финансите на събитията.
 • Промотират събитията и привличат участници или гости чрез маркетингови стратегии.
 • Координират и управляват екипите, участващи в организацията на събитията.
 • Планират логистиката на събитията, включително подбор на подходящи места, услуги и оборудване.
 • Решават ефективно проблеми и предизвикателства, които могат да възникнат при организацията на събития.
 • Оценяват успешността на събитията и извличат поуки за бъдещи проекти.
Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

1 review for Ивент мениджмънт

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!