Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

История на психологията

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

59.99 лв.99.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Курсът “История на психологията” представлява вълнуващо пътуване през времето, като предлага задълбочено разглеждане на еволюцията на психологията като наука. Участниците ще имат уникалната възможност да разгледат как различните психологически теории и концепции са се развивали и променяли в отговор на историческите събития и културни промени.

Програмата акцентира на ключови области като хуманистичната и когнитивната психология, развитието на методите за психологическо изследване и възникването на позитивната психология, подчертавайки как те отразяват и влияят на различни епохи и обществени устои. Предназначен за всички, които са любопитни да научат повече за динамиката на психологическата наука и нейната способност да се адаптира и отговаря на изменящите се човешки потребности и обществени изисквания, този курс предлага комплексен поглед на трансформацията на психологията през вековете.

 

Основни теми включват:

В рамките на курса “История на психологията”, участниците ще се потопят в богатия свят на психологическите теории и практики, разкриващи как научните разбирания за човешкия ум се трансформират през времето.

 • МОДУЛ 1 – ОСНОВИ И РАЗВИТИЕ: ВЪВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЯТА НА ПСИХОЛОГИЯТА

Този модул служи като основополагащ за целия курс, представяйки ви задачите и предмета на психологията. Тук ще разгледаме корените на психологическата мисъл и началото на нейното развитие, започвайки от философските основи и стигайки до ранните научни подходи.

 • МОДУЛ 2 – ОТ ФИЛОСОФИЯ ДО НАУКА: ПСИХОЛОГИЯТА В МИНАЛОТО

Вторият модул се фокусира върху прехода на психологията от философско изследване към научна дисциплина. Ще разгледаме ключовите исторически периоди, идеи и личности, които са оформили психологията в миналото, подчертавайки нейните ранни етапи на развитие и влиянието на различни култури и епохи.

 • МОДУЛ 3 – РАЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ: ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА

Настоящия модул изследва ключовите моменти и фигури, които допринасят за обособяването на психологията като самостоятелна научна дисциплина. Тук ще разгледаме революционните теории, експерименталните методи и научни открития, които са формирали основите на модерната психология.

 • МОДУЛ 4  – СЪВРЕМЕННИ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРАКТИКИ В ПСИХОЛОГИЯТА

Последният модул се фокусира върху съвременните течения и изследвания в областта на психологията. Ще изследваме настоящите научни постижения, теории и практики, както и приложението на психологията в различни сфери на живота. Този модул дава възможност на участниците да разберат как съвременната психология продължава да се развива и да влияе на нашето разбиране за човешкото поведение и ум.

За кого е предназначен:

Курсът “История на психологията” предлага задълбочено разглеждане на еволюцията на психологията и е предназначен за широк кръг от участници.

 • Любители на психологията: Хора със страст към разбирането на психическите процеси и историческото развитие на психологическите теории.
 • Студенти по психология: Тези, които се обучават в областта и желаят да интегрират историческа перспектива в своите академични знания.
 • Психолози и терапевти: Професионалисти, които искат да допълнят своя клиничен подход с разбирания за историческите и теоретични основи на своите методи.
 • Учители и образователни специалисти: Педагогически специалисти, които искат да включат историята на психологията в учебните си планове и да предложат на своите ученици и студентите разбиране за развитието на научните идеи.
 • Обществени и културни работници: Лица, ангажирани с разбирането на културните и социални аспекти на психологическите практики в исторически контекст.
 • Специалисти в сферата на здравеопазването: Медицински специалисти, които искат да разберат психологически концепции и тяхното приложение в медицината през вековете.
 • HR специалисти: Мениджъри и HR служители, търсещи да приложат исторически психологически принципи в модерните практики за управление на човешките ресурси.
 • Журналисти и писатели: Лица, занимаващи се с писане на статии, книги или други материали, свързани с историята на науката ‘психология’.
 • Политици и анализатори на обществени политики: Личности, ангажирани с формулирането и анализа на политики, които искат да разберат влиянието на психологическите теории върху обществените и политическите процеси.
 • Консултанти и бизнес стратези: Професионалисти в бизнеса, които използват психологически подходи за управление на корпоративни стратегии и организационно поведение.
 • Културни историци: Изследователи, които изучават културните аспекти на научните и психологически теории и тяхното влияние върху различни цивилизации.
Умения, които ще се придобият:

След завършването на курса “История на психологията”, участниците ще бъдат оборудвани с редица ключови умения и знания:

 • Аналитично разбиране на психологическите теории: Участниците ще могат да анализират и разбират различните психологически теории и практики в техния исторически контекст.
 • Критично мислене: Те ще развият способността да оценяват историческите и културни влияния върху развитието на психологическите идеи и да критикуват различни психологически концепции.
 • Прилагане на исторически познания: Участниците ще научат как да прилагат историческите знания за по-добро разбиране и тълкуване на съвременните психологически подходи и проблеми.
 • Подобряване на личната и професионалната компетентност: Участниците ще усъвършенстват своите лични и професионални умения, ставайки по-осведомени за историческите основи на психологията, което ще им помогне в тяхната практика или академична кариера.
 • Умения за изследване: Участниците ще развият уменията си за изследване и анализ на исторически текстове и документи, свързани с развитието на психологическите теории.
 • Вербална и писмена комуникация: Подобряване на способността да аргументират и представят сложни идеи ясно и убедително, както в устна така и в писмени форма.
 • Мултидисциплинарна интеграция: Способност за свързване на психологически концепции с идеи и знания от други дисциплини, като социология, антропология и история.
 • Оценка на психологическото наследство: Умение да оценяват наследството на значими психологически фигури и тяхното влияние върху съвременните психологически практики и теории.

Целта на този курс е да предостави на участниците дълбоки и обогатяващи знания за историята на психологията, които да приложат в техния личен и професионален живот, обогатявайки разбирането им за човешкия ум и поведение.

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 70 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца

3 reviews for История на психологията

 • Стефани Колева

  29/03/2024 at 23:06

  5 out of 5

  Този курс промени начина, по който виждах темата и историята. Всички в академията сте феноменални

 • Габриела Андонова

  21/05/2024 at 12:08

  5 out of 5

  Изключително доволна съм от предоставената информация. Темите са подробно обяснени на достъпен език. Курса е превъзходен и никъде не може да се предложи по-добро обучение, в това съм убедена. Продължавайте смело напред и нагоре!

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!