Shelf Wood
Shelf Wood

Интелектуална собственост

SKU: N/A

39.99 лв.53.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Курсът “Интелектуална собственост” е образователна програма, която цели да запознае участниците с понятието и важността на интелектуалната собственост в съвременния свят. Този курс има за цел да предостави детайлен преглед на различните видове интелектуална собственост, правната рамка за защита на интелектуални права, както и стратегии за управление, комерсиализация и използване на интелектуалната собственост в различни сфери.

Курсът представя основните понятия и законови рамки за защита на авторски права, патенти, марки и други форми на интелектуална собственост. Участниците ще научат как да регистрират своите интелектуални права, как да ги защитават от нарушения и как да ги използват за постигане на комерсиален успех.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ВЪВЕДЕНИЕ – В този модул са изложени базисните постановки, както за начинаещи, така и за напреднали, които обхващат всички аспекти на интелектуалната собственост.
 • МОДУЛ 2 – ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ – В настоящия модул ще се запознаете детайлно с видовете индустриална собственост.
 • МОДУЛ 3 – АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИ ПРАВА – В този модул ще имате възможност да се запознаете с Авторското право като част от правото на интелектуална собственост на гражданското право.
 • МОДУЛ 4 -ТЪРГОВСКА ТАЙНА – В настоящия модул ще Ви бъде предоставена информация за търговската тайна и свързаните с нея факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите.

 

За кого е предназначен:

Курсът “Интелектуална собственост” е предназначен за широка група от участници, които имат интерес към интелектуалната собственост и искат да разберат нейното значение и приложение в съвременния свят. Това включва, но не се ограничава само до:

 • Предприемачи и бизнес специалисти: Хора, които управляват собствен бизнес или имат интерес в стартиране на собствен проект и искат да разберат как да защитят своите интелектуални права и да комерсиализират интелектуалната си собственост.
 • Студенти и академични работници: Хора, които изучават право, бизнес, инженерство, информационни технологии или други специалности и искат да се запознаят с понятието на интелектуална собственост и нейното приложение в сферите на тяхната работа.
 • Маркетингови и мениджърски специалисти: Хора, които работят в областта на маркетинга, рекламата или управлението на бизнес проекти и искат да научат как интелектуалната собственост може да бъде използвана за повишаване на стойността на продуктите и услугите им.
 • Всеки, който има интерес към интелектуалната собственост: Хора от различни професионални области, които искат да разберат как интелектуалната собственост влияе върху тяхната работа и живот, и как да я защитават и използват по ефективен начин.

 

Умения, които ще бъдат придобити:
След успешното завършване на курса “Интелектуална собственост”, участниците ще бъдат в състояние да:
 • Разбират основните понятия и принципи на интелектуалната собственост и какви видове права тя включва.
 • Идентифицират и защитят своите интелектуални права, включително процесите на регистрация и предоставяне на патенти, марки, авторски права и други.
 • Управляват интелектуалната си собственост, включително процесите на лицензиране, продажба и сключване на сделки свързани с нея.
 • Разбират как интелектуалната собственост може да се комерсиализира и използва за стимулиране на иновации и бизнес растеж.
 • Разбират правната рамка и международните договори, които регулират интелектуалната собственост и защитата на правата в глобален контекст.
Курсът “Интелектуална собственост” има за цел да осигури на участниците фундаментални познания и умения, необходими за разбиране и успешно управление на интелектуалната собственост, както и защита и използване на правата, свързани с нея, в съвременните бизнес и социални среди.
Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Интелектуална собственост”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!