Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Арт терапия – NEW

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

99.99 лв.179.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Преобразете Вашия Живот и Този на Околните чрез Изкуство

Открийте уникалната сила на арт терапията, курс, който разкрива как изкуството може да служи като мост към вътрешното “аз”, емоционалното освобождаване и психологическото изцеление. Създаден с мисълта за хора от всички възрасти, нашата програма предлага пътешествие към самоизразяване и личностно развитие чрез творчески израз в различни форми – от рисуване и скулптура до музика и танц.

Програма е структурирана така, че да предложи дълбоко разбиране за теоретичните основи на арт терапията, както и за практическото ѝ приложение в различни направления. Чрез съчетаване на теория и практика, курсът цели да оборудва участниците с необходимите умения и знания за използване на арт терапията като инструмент за личностно развитие и подкрепа.

Ще имате възможността да развиете своите творчески умения, да изследвате различни арт терапевтични подходи и да научите как да прилагате арт терапията за подобряване на благосъстоянието на индивиди и групи в различни социални и културни контексти.

Защо да изберете нашия курс?

 • Уникален синтез: Нашият курс обединява разнообразие от артистични подходи – от визуални изкуства до музикотерапия и драматерапия, предлагайки богат набор от инструменти за личностно израстване и помощ на другите.
 • Практическо приложение: Съсредоточаваме се върху развитието на практически умения, които могат да бъдат веднага приложени в професионалната практика или в личния живот.
 • Гъвкавост и достъпност: Курсът е проектиран така, че да отговаря на нуждите на заети хора, които искат да се обучават в собствено темпо.

Трансформирайте своето виждане за изкуството и психологията, като се включите в курса на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

 

Теми, които ще бъдат разгледани:
 • МОДУЛ 1 – ОСНОВИ НА АРТ ТЕРАПИЯТА

Ви въвежда в ключовите аспекти на арт терапията. Тук ще научите за историята, принципите и практиките, свързани с този метод. Ще се запознаете с методи и техники за мотивиране на хора, етични стандарти и професионализъм в терапевтичната практика. Този модул е фундаментален за разбирането на арт терапията като инструмент за лечение и развитие.

 • МОДУЛ 2 – ПРОГРАМИ И ТЕХНИКИ В АРТ ТЕРАПИЯТА

Предоставя обширна информация и практически умения, свързани с различни изкуства като инструменти за терапия.  Целта е да ви запознае с разнообразни методи и техники, които могат да се използват в терапевтичната практика, и да ви научи как да ги приложите ефективно. Включени теми в модула са: Визуални изкуства; Музикотерапия; Драматерапия; Танц и Движение; Приказкотерапия; Фототерапия; Пясъчна Терапия и Експресивната арт терапия.

 • МОДУЛ 3 – АРТ ТЕРАПИЯТА И СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ

 Включва изучаването на арт терапията и нейното приложение в различни специфични групи, като предоставя ценни знания и умения за използване на изкуството като инструмент за изразяване и подпомагане на клиентите в терапевтичния процес. Част от темите са: Психични Разстройства; Специални образователни потребности; Емоционални и психологически травми; Специфични групи ( възрастни с деменция; хора с физически увреждания; подрастващи и тийнейджъри и хора с нарколепсия и други нарушения на съня).

 • МОДУЛ 4  – ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ И РЕСУРСИ В АРТ ТЕРАПИЯТА 

Предоставя комплексна подготовка, включваща избор на материали, създаване на терапевтично пространство и адаптация на упражненията, за да се подкрепи процесът на арт терапия. Този модул обхваща също важни аспекти като безопасност, конфиденциалност и етика, както и използването на онлайн ресурси и платформи за арт терапия. Част от темите са: Избор на материали и подготовка на терапевтичното пространство; Подготовка и провеждане на сесия по арт терапия; Адаптация на упражненията според наличните ресурси; Дизайн на групови и индивидуални сесии; интерпретация на арт творби; Дигитални инструменти за арт терапевти и други.

 • МОДУЛ 5  – ИНТЕГРИРАНА АРТ ТЕРАПИЯ – ТЕОРИЯ, МЕТОДИ И ПРАКТИКИ

Е всеобхватна навигация през основните теоретични рамки, методологии и практически приложения в арт терапията, като предлага задълбочен поглед към специфични области и практики в арт терапията. Това е завършващият модул, който служи за укрепване и интеграция на всичко научено досега, давайки ви увереността и готовността да прилагате своите знания в реалната среда. Някои от включените теми в модула са: Примери и анализи на случаи в арт терапията; Психология на творчеството; Психология на развитието; Основи на медицинската арт терапия; Артмениджмънт и други.

 

За кого е предназначен:
 • Психолози и психотерапевти: За професионалисти, търсещи иновативни методи за интеграция на творчески подходи в терапевтичната практика. Курсът предлага умения за използване на изкуството като средство за подобряване на благосъстоянието на клиентите.
 • Специалисти от здравния сектор: Лекари, медицински сестри и други здравни специалисти ще открият как да включат изкуството в своята работа, обогатявайки професионалния си инструментариум с новаторски и ефективни подходи.
 • Хора на изкуството: Артисти и творци могат да разширят своето възприятие за изкуството като терапевтичен инструмент, откривайки нови пътища за личностно изразяване и развитие.
 • Академични общности: Студенти, преподаватели и изследователи в областта на изкуствата, психологията или социалните науки ще намерят курса за ценен ресурс, който допълва техните изследвания и академични интереси.
 • Ентусиасти и любители: Лица, търсещи личностно обогатяване и самопознание чрез творчество. Курсът предоставя инструменти за самоизразяване, самопомощ и духовно развитие.
 • Педагогически специалисти: Тези, които работят с деца и желаят да внесат творчески методи в образователния процес, ще намерят практически стратегии за стимулиране на емоционалното и креативно развитие на децата.
 • Корпоративни служители и мениджъри: Експерти в търсене на иновативни подходи за подобряване на работната атмосфера, стимулиране на творческото мислене и укрепване на екипния дух чрез арт терапевтични техники.

Този курс е създаден да бъде достъпен и полезен за широк кръг от участници, които искат да използват изкуството като средство за личностно и професионално развитие, предлагайки инструменти за терапия, самоизразяване и благосъстояние.

 

Придобивани умения и компетенции в рамките на курса:
 • Творческа комуникация: Усъвършенстване на способността за изразяване на лични чувства и преживявания чрез арт терапия, позволявайки дълбоко самоизразяване и споделяне на вътрешния свят.
 • Критичен анализ на артистични произведения: Разбиране и интерпретация на артистичните произведения, като се взема предвид тяхната психоемоционална значимост и влиянието им върху личностното развитие.
 • Мета-комуникация в арт процеса: Развиване на умения за разпознаване и използване на неизречените послания, емоции и идеи, които трансцендират традиционните форми на комуникация чрез арт произведенията.
 • Обогатяване на терапевтичната среда: Прилагане на методи за създаване на ободряваща, безопасна и психологически подкрепяща среда, фокусирана на арт терапията.
 • Семиотичен анализ: Дълбоко разбиране на знаците, символите и метафорите в изкуството и тяхната връзка със състоянието на ума и емоциите на твореца.
 • Рефлексивни техники: Развитие на способността за самоанализ и рефлексия чрез използване на арт терапевтични практики за постигане на по-дълбоко самопознание.
 • Адаптивни терапевтични подходи: Научаване на разнообразни стратегии и техники за работа с различни групи хора, като се отчитат техните уникални нужди, предизвикателства и културни различия.
 • Умение за създаване на арт терапевтични планове: Планиране и прилагане на арт терапевтични сесии, съобразени с индивидуалните цели и нужди на участниците.
 • Ефективно взаимодействие и наставничество: Развитие на комуникативни умения и техники за наставничество, които подпомагат процеса на арт терапия, както с индивидуални клиенти, така и в групови сесии.
 • Интегриране на технологии в арт терапията: Използване на съвременни технологии и дигитални инструменти като средства за разширяване на възможностите за арт терапевтично изразяване и взаимодействие.

Тези умения и компетенции са проектирани да осигурят на участниците в курса широк спектър от инструменти и стратегии за личностно и професионално развитие, като ги оборудват с необходимите ресурси за ефективно прилагане на арт терапията в разнообразни обстоятелства.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 120 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 15 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 70 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

8 reviews for Арт терапия – NEW

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!