ПРИДОБИВАНЕ НА КРЕДИТИПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОГРАМИ КЪМ МОН

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2019/05/about_inner_03.png?fit=480%2C480&ssl=1
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
0123456789001234567890АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ
012345678900123456789001234567890ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ
012345678900123456789001234567890ИЗДАДЕНИ КРЕДИТА
012345678900123456789001234567890УДОСТОВЕРЕНИЯ
Представяме Ви одобрените програми на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки за обучение на педагогически специалисти в предучилищното и училищното образование. Тези програми са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на Министерството на образованието и науката с УИН 9728.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_02.png?fit=630%2C600&ssl=1

Педагогически програми с квалификационна цел

Нашите обучителни програми са съобразени с изискванията на Наредба №15 от 22.07.2019 г., която се отнася до статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Целта на програмите ни за обучение е да усъвършенстват педагогическите, комуникативните, организационни и административни компетентности на педагогическите специалисти.

В съдържанието на програмите ни за обучение се акцентира върху следните аспекти:

Изграждане на положителна и подкрепяща образователна среда;
Прилагане на иновативни форми и методи в образователния процес;
Използване на ИКТ ресурси в обучението;
Провеждане на обучение по БДП;
Повишаване на подготовката на учителите по отделните учебни предмети, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, ресурсните учителите.
Обучението се провежда в нашата дистанционна образователна платформа на Moodle, която е напълно интегрирана за Вашите нужди.

Предоставяме Ви полезна информация и съвети, свързани с кредитите за учители в съответствие с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г., която отменя наредба 12/01.09.2016 г. относно статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2023/04/LGJH.png?fit=1391%2C213&ssl=1
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Какво представлява кредитът?

Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., която отменя наредба 12/01.09.2016 г/. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти “квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си”.

Как мога да получа кредит?

Един, два или три квалификационни кредита се присъжда за успешно завършване на обучение с продължителност 16, 32 и 48 академични часа.

Колко кредита трябва да притежавам през периода на атестиране?

Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., която отменя наредба 12/01.09.2016 г/. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: “в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране” т.е. трябва да получите не по-малко от 3 кредита през периода на атестиране.

Мога ли да се обучавам в Европейска Академия за Психология и Приложни Науки за да получа необходимите кредити?

Съгласно чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти Европейска Академия за Психология и Приложни Науки е обучителнa организация, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър с УИН 9728

Как да се запиша в курс?

Това е изключително лесно. Разгледайте програмите за обучение, които предлагаме за Учители и педагогически специалисти и изберете най-подходящата за Вас.
След като изберете програмата за обучение е необходимо да се заплати и стартирате с онлайн обучението през интегрираната ни платформа Moodle Education Academy

Удостоверение и сертификат

Ние сме лицензирани към Министерството на Образованието да присъждаме 1, 2 или 3 квалификационни кредита при успешно приключване на обучение.
Издаваме поименни хартиени удостоверения и сертификат на всеки участник в края на обучението.

 • ИЗБЕРИ ПРОГРАМА
 • ЗАПИШИ СЕ
 • ПОВИШИ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

НАШИТЕ ПРОГРАМИ

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2023/04/ХН5Й.png?fit=790%2C919&ssl=1
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Pink-Colorful-Playful-Back-To-School-Banner-Landscape.png?fit=1000%2C500&ssl=1

УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ

3 кредита 48 академични часа
Разбери повече
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Blue-Welcome-to-School-Library-Banner.png?fit=800%2C400&ssl=1

СТРЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА.

2 кредита 32 академични часа
Разбери повече
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Blue-Minimalist-School-Banner.png?fit=800%2C400&ssl=1

СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С ГНЕВА И АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ

2 кредита 32 академични часа
Разбери повече
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Colorful-Playful-Welcome-Back-to-School-Banner.png?fit=800%2C400&ssl=1

АУТИЗЪМ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

2 кредита 32 академични часа
Разбери повече
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Purple-Yellow-Childish-Kids-Fun-Fest-Banner.png?fit=800%2C400&ssl=1

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРТ ТЕХНОЛОГИИ, КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНИКА

1 кредит 16 академични часа
Разбери повече
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Colorful-Illustration-Kid-Channel-YouTube-Banner.png?fit=800%2C450&ssl=1

АНИМАЦИЯ И ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ

1 кредит 16 академични часа
Разбери повече
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Colorful-Illustration-Kid-Channel-Youtube-Banner-1.png?fit=800%2C450&ssl=1

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА УРОЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

3 кредита 48 академични часа
Очаквай скоро
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Colorful-Creative-Illustrated-Happy-Schoolboy-School-Open-Admission-Banner.png?fit=800%2C400&ssl=1

ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ

3 кредита 48 академични часа
Очаквай скоро
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Pink-Colorful-Playful-Back-To-School-Banner-Landscape-1.png?fit=800%2C400&ssl=1

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ В КЛАСНАТА СТАЯ

2 кредита 32 академични часа
Очаквай скоро
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/01/Cute-Pastel-Birthday-Doodle-Illustrations-Events-and-Special-Interest-Presentation-Template.jpg?fit=800%2C450&ssl=1

РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ЕКИП

2 кредита 32 академични часа
Очаквай скоро
Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!