Пътуване България-Австрия Covid-19

Пътуване България-Австрия Covid-19

Всички лица, граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария, които искат да пътуват от България към Австрия, трябва да представят медицинско потвърждение на английски или немски език за SARS-CoV-2 тест (PCR-Test) с отрицателен резултат. Ако от лабораторията получите резултат само на български език, използвайте и приложение В и С. Здравният сертификат не трябва да е по-стар от 72 часа при влизане в Австрия. В случай, че не може да бъде представен здравен сертификат, лицето трябва да се подложи на карантина – вкъщи или на друго подходящо място, за което лицето поема разходите. При настаняване на друго подходящо място се изисква потвърждение за наличност на такова. При пристигането в Австрия трябва да се представи Декларация за влизане или транзитно преминаване по образец.

Австрийски граждани и граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария и членовете на техните семейства, които постоянно пребивават в Австрия, при пристигането си от България трябва да представят медицинско потвърждение на английски или немски език за SARS-CoV-2 тест (PCR-Test) – съгласно приложение В и С, с отрицателен резултат. Здравният сертификат не трябва да бъде по-стар от 72 часа при влизане в Австрия. В случай, че не може да бъде представен здравен сертификат, лицето трябва да се подложи на карантина – вкъщи или на друго подходящо място, за което лицето поема разходите. При настаняване на друго подходящо място се изисква потвърждение за наличност на такова. В рамките на 48 часа след влизането в Австрия трябва да се направи тест за SARS-CoV-2 и ако той е отрицателен, карантината може да бъде прекратена.

Деца до навършване на 6 години не се налага да представят отрицателен тест.

Ако лицето не може да представи отрицателен тест или потвърждение за настаняване, влизането в страната ще бъде отказано.

Граждани на други страни освен посочените по-горе трябва да представят както отрицателен тест, така и да се подложат на 10дневна карантина.

Пътници, преминаващи транзитно през страната са освободени от задължителното представяне на отрицателен SARS-CoV-2 тест, както и подлагането на карантина, при условие, че е гарантирано тяхното незабавно напускане на страната. Това трябва да се докаже на границата (например с разрешение за пребиваване в крайната страна, самолетен билет, билет за влак или автобус, или подобни). При пристигането в Австрия трябва да се представи Декларация за влизане или транзитно преминаване по образец.

close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар