Новият неустоим курс по Училищна психология

Той включва запознаване на обучаващите се с основните проблеми, които трябва да решава психологът в училище, със спецификата на неговите задачи, с неговото място в сложните отношения на взаимодействия с ръководство, учителски колектив, ученици и родители. Обръща се внимание на използването на различни диагностични и изследователски методи и се дискутира етиката на психологическите изследвания в училище. Дистанционният курс има за цел, освен това, да запознае курсиста с основните школи в консултирането, както и усвояване на различни методи и подходи на училищното консултиране. Разделен е в два модула – подготвителен по обща психология и втори модул – училищна психология.
Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 24 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.
Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Оценка на личността; Езика на тялото; Трудности в процеса на педагогическото общуване; Очакванията към психолога и консултирането в училище; Школи в консултирането; Конфликти в училище и стратегии за решаването им; Методи за справяне с агресивността и насилието; Професионално ориентиране и други.
close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар