Нови срокове за поставяне на апостил

Нови срокове за поставяне на апостил

Промени при заверяването на документи с апостил

Заверяването на документи с апостил в МВнР е вече до 2 работни дни. Министерството на външните работи заверява всички документи, които не са издадени от орган или длъжностно лице, свързано с правораздавателната система на Р. България, не са образователни и удостоверителни документи и не са документи, издавани от от кметове и общински администрации.

На 28.04.2020 г. в Държавен вестник №39 бе обнародвано Постановление № 76 от 23.04.2020 г. за допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Според новите промени Министерството на правосъдието ще издава удостоверението на документи в срок от 2 работни дни. НАЦИД ще заверява документите в два различни срока:

– три работни дни за документи, които не са налични в публичните регистри, които се поддържат от Министерството на образованието и науката, и до осем работни часа за документи, налични в публичните регистри, поддържани от Министерството на образованието и науката.

Областните администрации и Министерството на външните работи ще издават удостоверението до осем работни часа, а ако обективни обстоятелства налагат по-дълъг срок – до два работни дни.

Първата институция, която започна да прилага новите правила е МВнР. Услугата за издаването на апостил е отделено от заверяването подписа на преводач. Така срокът за заверяване на документ за целите на превод и легализация се увеличава с 2 работни дни. Таксата обаче е вече само една – тази за нормална поръчка. Това означава, че разходите за бърза и експресна услуга са намалени.

close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар