Най-новият ни курс – Интелектуална собственост

Ако областта на иновациите и разработването на нови продукти ви е интересна, обогатете знанията си с този курс предложен от The Academy!

Предлаганият курс обхваща в съкратен обем творческите процеси на иновациите, на разработването на нови продукти, услуги и решения т.е. нова интелектуална собственост в условията на конкуренция и съперничество. Учебното съдържание включва изучаването на технологиите, методите и средствата за създаване, реализация и законосъобразна защита на интелектуалната собственост – патенти, промишлен дизайн, търговски марки, авторски права, лицензиране, франчайзинг.

Основната цел на дистанционния курс е да запознае курсистите с прилагането и използването на технологиите, методите и средствата за създаване, реализация, законосъобразна защита и приложение на интелектуалната собственост като продукт на ефективния мисловен

творчески процес.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 9 лекции под формата на pdf, интерактивни презентации ppt и видео материали.

Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са: Същност и характеристики на интелектуалните продукти; Търговски марки; Авторски и сродни права; Франзайзинг и лицензиране; Търговски тайни и други.

След успешно приключване на курса се издава сертификат доказващ знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение.

close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар