Как да развиваме и подобряваме нашите междуличностни умения

АКАДЕМИЯТА БГ е първият образователен център в страната с акредитация от International Alliance of Professional Business Elites (IAPBE)

Емоционалната интелигентност  е способността да разпознаваме, управляваме и изразяваме своите емоции, както и да се справим с емоциите на другите хора. Развитието и може да има значителен принос за личния и професионален успех, като подобрява комуникацията, взаимоотношенията и водещите способности.

Основни компоненти на емоционалната интелигентност
 1. Самосъзнание – способността да разбираме своите емоции, силни и слаби страни и тяхното влияние върху нашите действия и решения.
 2. Самоуправление – способността да управляваме и контролираме своите емоции, адаптирайки се към промените и управлявайки стреса.
 3. Социално съзнание – способността да се възприемат и разбират емоциите на другите хора, да се проявява емпатия и да се отчитат социалните сигнали.
 4. Умения за управление на отношения – способността да се взаимодейства успешно с другите хора, като се насърчават и поддържат здрави междуличностни връзки.

Как да развиваме емоционалната интелигентност
 • Практикувайте самонаблюдение – Отделяйте време за размисъл и анализ на своите емоции, мисли и поведение. Можете да използвате дневник или медитация, за да ви помогне да проследите своите емоционални промени.
 • Работете върху емоционалното изразяване – Учете се да изразявате своите емоции по здравословен начин. Това може да включва говорене с приятели или терапевт, използване на изкуство или музика или писане за своите преживявания.
 • Упражнявайте емпатията – Съветвайте се с чувствата и гледните точки на другите хора, усилието да разберете техните емоции и преживявания е чудесно начало. Емпатията може да се развива чрез активно слушане, обсъждане на емоционални ситуации и практикуване на възприемане на перспективата на другите.
 • Изграждане на ефективни комуникационни умения – Участвайте в разговори с различни хора и се опитайте да се адаптирате към техните комуникационни стилове. Обучение на активно слушане, обратна връзка и сетивност могат да помогнат за развитието на комуникационни умения.
 • Развиване на умения за управление на конфликти – Научете се да разпознавате и управлявате конфликти в здравословен и продуктивен начин. Това може да включва разбиране на причините за конфликтите, избор на подходящи стратегии за решаване на проблеми и използване на комуникационни умения за обсъждане на разногласията.
 • Практикувайте самоконтрол – Развивайте уменията си за самоконтрол, като се фокусирате върху диханието, медитацията или други техники за справяне с емоционалното напрежение. Самоконтролът може да ви помогне да избегнете импулсивно поведение и да се справите по-добре с предизвикателни ситуации.
 • Работете върху засилване на социалните връзки – Задълбочаване на връзките си с приятели, семейството и колегите, като отделяте време и усилия за поддържане на здрави и близки отношения. Социалната подкрепа е ключов фактор за емоционалното благополучие и може да укрепва уменията за справяне със стреса и предизвикателствата в живота.

Leave a Reply

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!