Интернет комуникация

Интернет комуникацията е сравнително ново явление в медийната реалност. Новата платформа води до мащабни промени в начините, по които се осъществява комуникацията. Резултат от появата на Новите медии е нарасналият информационен поток, който пряко или косвено води до прогрес на обществата (т.нар. „Високо развити общества”), а последица от липсата им е наличието на т.нар. „Информационно бедни страни”.

Какво ще научите?

Имате възможност да обогатите познанията си относно:
✓ Най-новите рефлексии в разглежданата предметна област.
✓ Усвояването на нови умения за реализация на различни жанрови форми в онлайн среда
✓ Използването на нови информационни източници (след 2015г.)
✓ Развивтие на когнитивния ви потенциал
✓ Формиране на знания и компетенции за същността и проявленията на интернет комуникацията.

Курсът дава солидна теоретична основа, чрез която курсистите могат да интерпретират съвременни процеси, свързани с Новите медии. Същевременно се обръща внимание на новите умения, които са необходими за адекватно справяне с променената комуникационна среда.

Този курс включва:
  • Подходящ за начинаещи
  • Не се изисква предишен опит
  • Изисква се компютър или телефон

Отзиви от клиенти

Mitka
Прочетете повече
Много добре структуриран учебен материал. Поднесен увлекателно и разбираемо особено за хора като мен, които имат бегли познания по психология. Благодаря и Успехи!
Роберта
Прочетете повече
Добре конструиран и поднесен материал. Препоръчвам!
Предишна
Следваща
Този курс включва:
Този курс включва: