Курсове по мениджмънт и лидерство

водени от амбицията и желанието да предлагаме висококачествени продукти и услуги.

Умения

Изградете у себе си нужните умения, които да Ви съпътстват успешно във всяко Ваше начинание.

Знания

Придобивайте нови знания ги използвайте за постигането на Вашите цели.

Самообучение

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие.

Опит

Натрупайте ценен опит от различните видове ситуации, който неизменно да Ви служaт за в бъдеще.

Амбиция

Създайте своето желание за успех, което да Ви държи упорити и целеустремени през продължителността на Вашата кариера.

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО ВИ

first the academy

Избери курс

Независимо дали сте студент, притежавате бизнес, можете да изберете подходящите за Вас уроци.

Запиши се

Регистрирай се напълно безплатно. Гледайте навсякъде по всяко време, следвайки уникален учебен план.

start-learning-the-academy

Започни обучението

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие. Следете развитието си и вземете сертификат за положително преминато обучение.

НАШИТЕ КУРСОВЕ

БРАНД МЕНИДЖМЪНТ И ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Този курс ще ви запознае с модерния бранд и неговия мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации, рекламата, дизайна, творческия процес

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БИЗНЕС И РИСК МЕНИДЖМЪНТ

Програмата е предназначена за всички, които имат желание да се развиват не само като успешни специалисти по застраховане, но и като ефективни риск мениджъри.

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

Ако имате желание да се развивате професионално в сферата на туризма, притежавате добри комуникативни и организационни умения, и обичате да съчетавате полезното с приятното, този курс е подходящ точно за Вас!

МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИТЕ И ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

В този сертификационен курс ще се запознаете с най-добрите и доказано работещи бизнес инструменти.

МЕНИДЖМЪНТ НА ЕКСКУРЗОВОДСТВОТО И ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ

Програмата подготвя мениджъри в екскурзоводството и туристическата анимация, туроператорската дейност, туристическите информационни центрове, музеите, за работа със специални събития и индивидуални туристи.

РИСК МЕНИДЖМЪНТ, КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Курсистите и специалисти в тази област ще надградят своите познания в областта на риск мениджмънта и управлението му.

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ И ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТА

За тези, които искат да направят следващата стъпка в кариерата си като спортен мениджър или да инвестират в него, но все пак трябва да бъдат близо до дома си, направихме за тях този онлайн курс.

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ/STRATEGIC MANAGEMENT

Курсът се фокусира върху изграждането на ясна бизнес визия, поставяне на дългосрочни цели и постигането им. Вземането на правилните решения гарантира успешно стратегическо управление във всяка организация.

ФИНАНСОВ МЕНИДМЪНТ/FINANCIAL MANAGEMENT

Управлението на финанси се свързва с дейности по планиране, насочване, мониторинг, организация и контрол на финансовите ресурси на дадена компания.

МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА

Сертифицираният курс има за цел да даде знания и компетентности относно същността и спецификата на маркетинга в туризма – структура и характеристики на туристическия продукт,

ВЪВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА

Дистанционният курс е теоретико-приложна дисциплина с практическа насоченост, която има за цел да ви запознае с основите на туристическата дейност, същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРОПОРАТОРСКАТА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Обучението има за цел да запознае курсистите в Академията с управлението и организацията на туроператорската и турагентска дейност и по-конкретно със същността на туристическите агенции.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ/INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT

Курсът на обучение обхваща съвременните концепции в областта на иновациите и инвестициите и извежда дискусионните моменти за предпоставките за появата и реализацията им.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Сертификацинният курс обхваща основен раздел от административната наука – публичната администрация. Обучението e интердисциплинарано и разглежда въпроси от различни области – политически, правни,

МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Дистанционното обучение в програмата дава на записалите курсисти да придобият представа за предпоставките на една добре функционираща социална държава.

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Обадете ни се, пишете ни или почукайте на вратата ни

Академията