Курсове по иновации и личностно развитие

водени от амбицията и желанието да предлагаме висококачествени продукти и услуги.

Умения

Изградете у себе си нужните умения, които да Ви съпътстват успешно във всяко Ваше начинание.

Знания

Придобивайте нови знания ги използвайте за постигането на Вашите цели.

Самообучение

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие.

Опит

Натрупайте ценен опит от различните видове ситуации, който неизменно да Ви служaт за в бъдеще.

Амбиция

Създайте своето желание за успех, което да Ви държи упорити и целеустремени през продължителността на Вашата кариера.

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО ВИ

first the academy

Избери курс

Независимо дали сте студент, притежавате бизнес, можете да изберете подходящите за Вас уроци.

Запиши се

Регистрирай се напълно безплатно. Гледайте навсякъде по всяко време, следвайки уникален учебен план.

start-learning-the-academy

Започни обучението

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие. Следете развитието си и вземете сертификат за положително преминато обучение.

НАШИТЕ КУРСОВЕ

БИЗНЕС СОФТУЕР И ERP ПЛАТФОРМИ

Обучаваме специалисти в сферата на блокчейн технологиите. Сертификационната програма е с бизнес насоченост да създава специалисти в актуалната и перспективна област на внедряването,

ВОДЕНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ

Как да постигнете ситуация, в която и Вие и Вашите партньори да бъдете удовлетворени ще научите на обучението „Водене на ефективни преговори“.

БЛОКЧЕЙН, ИНОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Сертификационната програма е с бизнес насоченост да създава специалисти в актуалната и перспективна област на внедряването, консултирането, продажбата и стратегическото управление на блокчейн

РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ

Курсът представя основните понятия в речевата комуникация – речева ситуация, речев акт, адресант, адресат, референт.

ИНВЕСТИЦИОНЕН МАРКЕТИНГ

Дистанционният курс има за цел да даде системни знания на съвременно ниво за основни проблеми на приложението на маркетинга в инвестиционната дейност и международните аспекти на инвестиционната маркетингова политика.

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

В този курс ще тренираме способността за ефективна комуникация, което е едно от най-важните от всички житейски умения.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

“Интелектуална собственост” обхваща тематиката за защита на интелектуалната собственост- лична и корпоративна.

КРИМИНАЛИСТИКА

Изучаването на криминалистиката води до получаване на основни знания, които намират приложение във всички области на правораздавателната дейност

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА

В курса се засягат всички важни теми – стрес и адаптация; мониторинг на стреса; синдром на емоционалното изгаряне и още интересни такива.

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

Курсът на обучение “Организационно поведение” има за цел да Ви запознае с основните характеристики на поведението на човека и човешките общности в организацията, както и да предостави практически полезни съвети за поведенчески анализ и основни подходи, методи и средства за въздействие върху индивидуалното и груповото трудово поведение.

ОБЩУВАНЕ С МЕДИИТЕ, КОМУНИКАЦИИ И
PR-МЕДИИ

Цел на курса е да даде възможност за формиране на умения за: общуване с журналисти; изработване на ключови въпроси в посланията към медиите; писане и редактиране на различни видове послания за пресата; даване на интервю за преса, радио и телевизия

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Обадете ни се, пишете ни или почукайте на вратата ни

Академията