Курсове по информатика и технически науки

водени от амбицията и желанието да предлагаме висококачествени продукти и услуги.

Умения

Изградете у себе си нужните умения, които да Ви съпътстват успешно във всяко Ваше начинание.

Знания

Придобивайте нови знания ги използвайте за постигането на Вашите цели.

Самообучение

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие.

Опит

Натрупайте ценен опит от различните видове ситуации, който неизменно да Ви служaт за в бъдеще.

Амбиция

Създайте своето желание за успех, което да Ви държи упорити и целеустремени през продължителността на Вашата кариера.

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО ВИ

first the academy

Избери курс

Независимо дали сте студент, притежавате бизнес, можете да изберете подходящите за Вас уроци.

Запиши се

Регистрирай се напълно безплатно. Гледайте навсякъде по всяко време, следвайки уникален учебен план.

start-learning-the-academy

Започни обучението

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие. Следете развитието си и вземете сертификат за положително преминато обучение.

НАШИТЕ КУРСОВЕ

АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА

Курсът е подходящ за хора с интерес към техниката или по конкретно Аудио и видео техника, както и за тези, които имат техническа основа и биха желали да намерят реализация в сферата на избраната програма за обучение.

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Обучението цели да ви запознае с основните понятия и класификации на бизнес-информационните системи, типовете обработка на данни, видове информационни системи, мрежи и разпределени системи.

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Записвайки се в този курс на обучение ще получите актуална информация за характера, същността и спецификата на електронните медии.

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ, ИЗМЕРВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Този онлайн курс има за цел да формира знания и умения в областта на дистанционно наблюдение на системи от алтернативни енергийни системи от този клас. Обучението е насочено към инженери и специалисти, желаещи да усвоят най-новите методи за измерване и дистанционен мониторинг приложими при възобновяемите енергийни източници.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗТОЧНИЦИ И ИНФРАСТРУКТУРА

В този курс ще научите как правилно да използване на енергийна ефективност, а дори и как може да изградите собствени неизчерпаеми източници.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ/(AI) ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Материалите за това обучение са разделени в 4 модула за по-лесно усвояване от страна на курсистите: Изкуствен интелект – характеристики и проблеми;

ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЯ/INTERNET COUMMUNICATION

Имате възможност да обогатите познанията си относно най-новите рефлексии в разглежданата предметна област.

ИНФОРМАЦИОНН СИГУРНОСТ В ИНТЕРНЕТ

В този онлайн курс на обучение се разглеждат основните видове заплахи и уязвимости от страна на сървъра и клиента, както и съответните защити

КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА

Заложеният учебен материал по време на обучението е предпоставка за една стабилна основа при постоянното надграждане на знания.

МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Това обучение е подходящи за тези проявяващите интерес към мобилните комуникации.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Сертификационният курс дава знания за криминологичното понятие и правната характеристика на престъпността.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

По време на обучението се получават знания: за основните организационни и технически изисквания, норми, правила и мероприятия за безопасен и здравословен труд;

УЕБ МАРКЕТИНГ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ

Дистанционният курс „Уеб маркетинг на взаимовръзките“ е разработен за хора с или без какъвто и да било опит в сферата на маркетинга.

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Обадете ни се, пишете ни или почукайте на вратата ни

Академията