Курсове по икономика и администрация

водени от амбицията и желанието да предлагаме висококачествени продукти и услуги.

Умения

Изградете у себе си нужните умения, които да Ви съпътстват успешно във всяко Ваше начинание.

Знания

Придобивайте нови знания ги използвайте за постигането на Вашите цели.

Самообучение

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие.

Опит

Натрупайте ценен опит от различните видове ситуации, който неизменно да Ви служaт за в бъдеще.

Амбиция

Създайте своето желание за успех, което да Ви държи упорити и целеустремени през продължителността на Вашата кариера.

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО ВИ

first the academy

Избери курс

Независимо дали сте студент, притежавате бизнес, можете да изберете подходящите за Вас уроци.

Запиши се

Регистрирай се напълно безплатно. Гледайте навсякъде по всяко време, следвайки уникален учебен план.

start-learning-the-academy

Започни обучението

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие. Следете развитието си и вземете сертификат за положително преминато обучение.

НАШИТЕ КУРСОВЕ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

Търсите развитие като ръководен кадър или мениджър? Искате да участвате в дейността на фирмата в стратегически аспект и да планирате и организирате дейността ѝ? Тогава курсът е точно за Вас.

БРОКЕРСТВО И ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Академията с гордост смята, че с курса за брокери налагат правила и подпомагат развитието и прецизирането на услугите с имоти. От бизнеса за бизнеса – курсовете за брокери са с практическа насоченост и полагат основите на професията.

ДАНЪЧНО И МИТНИЧЕСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Това е вашият курс ако имате амбицията да се занимавате професионално с данъчно и митническо посредничество и да бъдете максимално подготвени и ефективни в своята работа.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ

Професия с бъдеще! Ако имате желание да стартирате кариера в сферата на застраховането или искате да започнете работа за някоя голяма застрахователна агенция, това е правилният курс за Вас.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на финансите, социалния и застрахователния мениджмънт, която дава възможност за реализация в сферата на застрахователно и социално дело.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

Кръговата икономика и управление на бизнеса Това е реалност, към която трябва бързо да се адаптираме. Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент те просто няма да са налични.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ

Курсът е подходящ и за хора без опит, но с желание да водят уверено счетоводство на предприятието и малките частни компании.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Ще се запознаете със законовите изисквания, които регламентират трудовите и договорните взаимоотношения в едно предприятие.

ФИНАНСОВ МАРКЕТИНГ

Програмата на е насочена към всеки, който има желание и мотивация да изгради успешна кариера в сферата на финансовият маркетинг или да развива свои собствени проекти и бизнес.

ГЛОБАЛНА ИКОНОМИКА

Обучението поставя въпросите за новия глобален икономически ред; за организациите, управляващи международната търговска, валутна и финансова системи; за ролята и мястото на националната държава в глобализиращия се свят с все по-нарастваща сила на ТНК.

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Онлайн обучението дава знания за една от най-важните области на международните отношения – системата на международните икономически връзки, сложните трансформационни процеси, които протичат в тази сфера в условията на регионализация и глобализация.

МЕЖДУНАРОДНИ БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

Обучението дава фундаментални и приложни знания за историята на възникване и развитие на борсите, видовете съвременни борсови площадки, листинга и делистинга на борсите, измерителите на борсовата активност, борсово търгуваните фондове, международния борсов рейтинг по пазарна капитализация и борсов листинг.

МАРКЕТИНГ/MARKETING

Обучението в курс съдържа 13 теми, които са самостоятелно обособени и целят да се въведат курсистите в основни за материята на маркетинга понятия и теоретични постановки.

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

Обучението в този курс ще ви даде следните умения: Да използвате ефективно инструментариума и методите, разработени за анализ на проблемите на управление на качеството и др.

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Обадете ни се, пишете ни или почукайте на вратата ни

Академията