Криминалистика

Ако ви е интересна правораздавателната дейност, с този курс от Академията ще получите основни знания в тази област!

Изучаването на криминалистиката води до получаване на основни знания, които намират приложение във всички области на правораздавателната дейност: в досъдебната фаза на наказателния процес във връзка с откриването, запазването, изземането и изследването на съдебните доказателства, разпита на обвиняемите и свидетелите, а също и в правилната организация на разследването; в съдебното производство по наказателни дела във връзка с разпита на подсъдимите, свидетелите и вещите лица, назначаването на съдебни експертизи и оценката на резултатите от огледа, разпознаването и следствения експеримент; в гражданското производство във връзка с подготовката и провеждането на разпита на свидетели и оценката на техните показания, назначаването на криминалистични експертизи.

Какво ще научите?


✓ Възникване на криминалистиката
✓ Начин на извършване на престъпление
✓ Криминалистична идентификация – видове, обекти, признаци
✓ Криминалистични средства за откриване, фиксиране, изземване, изследване и оценка;
✓ Криминалистична фотография;
✓ Следи от човешкото тяло и микроследи и още интересни по темата.

Този курс включва:
  • Подходящ за начинаещи
  • Не се изисква предишен опит
  • Изисква се компютър или телефон

Отзиви от клиенти

Mitka
Прочетете повече
Много добре структуриран учебен материал. Поднесен увлекателно и разбираемо особено за хора като мен, които имат бегли познания по психология. Благодаря и Успехи!
Роберта
Прочетете повече
Добре конструиран и поднесен материал. Препоръчвам!
Предишна
Следваща
Този курс включва:
Този курс включва: