С тази проверка АКАДЕМИЯТА БГ ЕООД удостоверява легетимността на документа издаден след успешно приключване на обучение.