Право на отказ

 1. Потребителят разполага със срок от 14 дни за отказ от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причини за това и без да заплаща никакви разходи, с изключение на транспортните разходи.

 2. Срокът за отказ изтича 14 дни, считано от деня на сключване на договора от разстояние/ покупката на продукта.
 3. Изключения от правото на отказ съгласно Член 16 съгласно ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

в) доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани;

м) предоставянето на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Условия за отказ и възстановяване на сума

 1. Можете да откажете участие до 14 дни след закупуване на курса, ако не сте използвали образователния портал. Ще бъде възстановена цялата сума в рамките на 10 работни дни.

 2. Ако желаете да се откажете от нашите услуги след стартиране на обучението или получени документи на хартиен носител, моля прочетете текста долу:

 • Изключения от правото на отказ съгласно Член 16 съгласно ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

в) доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани;

м) предоставянето на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Процедура за отказ и възстановяване на сума

 1. Потребителят трябва да изпрати писмен отказ до електронната поща info@academy-bg.com на учебния център.
 2. Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД ще потвърди получаването на отказа и ще уведоми потребителя за своето становище в писмен вид.

 3. В случай, че клиента е спазил разпоредбите и политиката за отказ, възстановяването на сумата ще бъде направено чрез банков превод в рамките на 10 работни дни.

Основания за отказ и възстановяване на сума

Ако участникът е получил достъп до цифровото съдържание, сумата за възстановяване не е възможна. В тези случаи може да се направи възстановяване на част сумата само при наличието на доказателства за сериозни причини.

 1. Здравословни проблеми
 2. Лични проблеми 
 3. Технически проблеми, които не могат да бъдат отстранени от страна на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД

Обърнете внимание

Моля да обърнете внимание, че за да бъде приложена политиката за отказ и възстановяване на сума,  трябва да изпратите попълнен стандартния формуляр на info@academy-bg.com . 

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!