АКАДЕМИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЯ

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/ERHJT.png?fit=1080%2C1080&ssl=1

"Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате – това сте вие в миналото. И единственият, от когото трябва да сте по-добри – това сте вие сега."


bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Защо да изучаваме психология?

1. Психологията разкрива механизмите зад мотивацията и емоционалните процеси, позволявайки ни да разберем и управляваме собствените си поведенчески модели.

2. Обогатява комуникативните умения и ни оборудва с техники за по-ефективно взаимодействие и разбиране на другите.

3. Усъвършенства нашите стратегии за разрешаване на конфликти, което е от критично значение както в личен, така и в професионален план.

4. Знанията в областта на психологията са трансферабилни и приложими в различни професионални сфери, включително образование, корпоративно управление и човешки ресурси.

5. Подпомага самопознанието и саморегулацията, като допринася за подобряване на психичното здраве и благосъстоянието.

6. Предоставя основа за професионално развитие в роли, които изискват дълбоко разбиране на човешката психика, като психотерапия и клинична психология.

7. Развива емпатията и ни учи как да разбираме и ценим социалните взаимодействия на по-дълбоко ниво, което е фундаментално за изграждането на здрави междуличностни отношения.

Разгърнете пълния си потенциал с European Academy of Psychology and Applied Science!

В Европейска Академия за Психология и Приложни Науки предлагаме специализирани курсове по психология, които служат както за вашето професионално развитие, така и за личностно израстване. Нашите програми са проектирани да осигурят дълбоки знания и практически умения, които са приложими в различни професионални среди и помагат за личното самоусъвършенстване.

Предимства на курсовете в European Academy of Psychology and Applied Science:

1. Иновативен учебен план: Нашите курсове са разработени в съответствие с най-новите научни постижения в областта на психологията, което гарантира актуалност и практическа приложимост на знанията.

2. Специализирани програми: Предлагаме уникални специализирани курсове, които не се намират в други образователни институции в страната, осигурявайки ви конкурентно предимство.

3. Балансиран подход: Нашият образователен модел съчетава теоретични знания с практически умения, които подпомагат както професионалното, така и личностното развитие.

4. Създадени от експерти: Нашите курсове са създадени от водещи специалисти в психологията, които притежават богат академичен и практически опит.

5. Гъвкавост в обучението: Предлагаме обучение в иновативна платформа, която улесняват достъпа до образование независимо от географското ви местоположение.

Тези предимства са създадени, за да ви осигурят най-добрата подготовка и възможности за развитие в областта на психологията, като същевременно подкрепят вашето личностно израстване.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/рхет.png?fit=810%2C810&ssl=1
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2019/04/speech_bubble_outline_02.png?fit=566%2C546&ssl=1
0123456789001234567890 012345678900123456789001234567890обучени курсисти от Европейска Академия за Психология и Приложни Науки

Доверете се на опита и отключете вратите към бъдещето, което заслужавате.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/гесрхдт.png?fit=675%2C675&ssl=1
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/93503573-cef5-444e-a427-cd83dae78147.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

Задълбочено изучаване на клиничната психология и терапевтични техники.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Открийте тайните на ума с курса по Клинична Психология представен от European Academy of Psychology and Applied Science!

Запишете се в нашия иновативен курс по Клинична психология и се потопете в интересния свят на психическото здраве. Тази интегрирана и интензивна образователна програма е създадена с цел да обогати вашето разбиране за сложностите на човешката психика. Тук ще придобиете теоретични знания и ще развиете ценни умения, които са приложими както в практиката, така и в множество аспекти на ежедневието.

Програмата предлага баланс между академично знание и практически упражнения, като ви дава възможност да развиете критичното си мислене и аналитични умения в сферата на психологията. Ще се научите как да разпознавате различни психопатологии и как да прилагате съвременни терапевтични методи в контролирани сценарии.

Особено внимание е отделено на етичните аспекти и културната чувствителност в работата с различни индивиди, което е от съществено значение за разбирането и подкрепата на хората в техния уникален житейски път.

Този курс е подходящ за всеки, който иска да разшири своите знания за човешката психика и да се възползва от психологическите инструменти за кариерно и личностно израстване, а също така и подобряване на качеството си на живот.

Запишете се днес и разкрийте нови перспективи в разбирането и взаимодействието с ума и тялото!
За кого е подходящ този курс?
 • Психолози и психотерапевти: Специалисти, които вече работят в областта на психологията и искат да задълбочат своите знания в клиничната психология или да актуализират своите умения с най-новите подходи и техники.
 • Медицински специалисти: Лекари, медицински сестри и други здравни професионалисти, които се стремят да разберат по-добре психологическите аспекти на заболяванията и лечението, както и да прилагат психотерапевтични методи в своята практика.
 • Социални работници и консултанти: Професионалисти, които работят в социални услуги или предоставят консултации и терапия, и търсят допълнителни познания за работа с клиенти с различни психологически нужди.
 • Студенти: Студенти в областта на психологията, психиатрията и сродните науки, както и академични изследователи, които желаят да надградят своите знания и да се запознаят с актуалните тенденции в клиничната психология.
 • Специалисти в областта на образованието: Учители, директори и други педагогически специалисти, които искат да разберат по-дълбоко психологическите процеси при деца и възрастни, за да подобрят своята педагогическа практика.
 • Организационни лидери и мениджъри човешки ресурси: Специалисти, които работят в областта на управлението на персонала, корпоративното обучение и развитие, и търсят да приложат психологически принципи за подобряване на работната среда и ефективността на екипа.
 • Хора с интерес към личностно развитие: Личности, които не са професионалисти в областта, но имат силен интерес към психологията и желаят да разширят своите знания за личностно развитие и самопомощ.
Какви умения ще придобиете?
 1. Психология на развитието: Базисни познания за различните етапи на човешкото развитие; психологическите процеси и поведение, както и как възрастта и развитието влияят на психичното здраве.
 2. Основи на клиничната психология: Представяне на фундаменталните принципи и концепции в клиничната психология, които са основата за разбирането на по-сложни теми.
 3. Знание в психопатологията: Разбиране на различни психични разстройства, тяхната етиология и симптоматика.
 4. Терапевтични умения: Овладяване на различни психотерапевтични подходи и техники, приложими в различни клинични ситуации. Това включва индивидуална терапия, групова терапия и специализирани терапевтични интервенции за конкретни разстройства.
 5. Психологическа оценка и диагностика: Умения за провеждане на психологически оценки, включително използване на стандартизирани тестове, интервюта и други диагностични инструменти.
 6. Клинично консултиране: Развиване на умения за предоставяне на ефективно психологическо консултиране в разнообразни контексти, включително в болнична среда и в работата с хронично болни.
 7. Управление на кризисни ситуации: Осигуряване на подходяща подкрепа и интервенции при травми, кризисни ситуации или психологически кризи.
 8. Етични и професионални стандарти: Познания за етичните принципи в клиничната психология и способност да се прилагат тези стандарти в практиката.
 9. Междукултурна компетентност: Развитие на умения за работа с разнообразни културни и социални групи, като се осигурява културно чувствителен и адекватен подход в клиничната практика.
 10. Умения за саморефлексия и саморазвитие: Осъзнаване на собствените емоционални реакции и предразсъдъци, както и развиване на умения за саморефлексия и личностно развитие.
Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 115 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/a0ab0168-e5ae-452f-a66e-31af01db4f58.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ПРИЛОЖНА БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

Уменията за разбиране и управление на човешки ресурси и взаимоотношения в бизнеса.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

В света на бизнеса, психологията играе ключова роля във формирането на успешни стратегии, управление на екипи и разбиране на потребителското поведение. Курсът “Приложна Бизнес Психология”, предлаган от European Academy of Applied Skills – EAAS, е създаден да ви предостави знанията и уменията, необходими за да разберете и приложите психологическите принципи в реалната бизнес среда.

С тази програма на обучение, ще се запознаете с различните аспекти на бизнес психологията, като организационна психология, психология на потребителя, психология на комуникацията и много други. Ще научите как да анализирате и разбирате психологическите механизми зад взимането на решения, управлението на екипи и формирането на стратегии.

Освен теоретични знания, курсът ще ви предостави и практически умения. Чрез реални казуси, упражнения и анализи, ще научите как да прилагате наученото в реални бизнес ситуации.

За кого е подходящ този курс?
 • Професионалисти и Лидери: Този курс е идеален за мениджъри и професионалисти в бизнес средата, които търсят начини да интегрират психологически методи в своята практика. Чрез него ще придобият уменията да оптимизират работната среда, да повишат ефективността на своите екипи и да развиват своите лидерски качества.
 • Психолози и Консултанти: Специалистите, които търсят начини да интегрират своите знания и умения в бизнес средата, ще намерят този курс като ключова стъпка към тяхното професионално развитие. Курсът предлага дълбоко разбиране на това как психологическите принципи могат да бъдат приложени в различни бизнес контексти – от оптимизация на организационната култура до управление на екипи и подобряване на взаимоотношенията на работното място.
 • Студенти с Амбиции: Студентите, които се стремят към кариера в бизнеса и искат да имат конкурентно предимство, ще открият, че този курс разширява техните знания и предоставя практически умения в областта на приложната бизнес психология.
 • Специалисти в Човешки Ресурси: Професионалисти, занимаващи се с управление на човешки ресурси, обучение и развитие на персонала, ще научат как да интегрират психологически принципи в своята работа, за да постигнат оптимални бизнес резултати.
 • Предприемачи с Визия: Стартиращи предприемачи и онези, които вече имат свой бизнес, ще открият, че психологическите инструменти и методики могат да бъдат ключови за успешното управление и развитие на техните проекти.
 • Любопитни Личности: За всички, които се интересуват от динамиката между психологията и бизнес средата, този курс предлага дълбоко и обогатяващо поглед върху този аспект на приложната психология, като разкрива как психологическите принципи могат да трансформират бизнес практиките.
Какви умения ще придобиете?
 • Анализ на Организационната Култура: Разбиране и оценка на динамиката и структурата на организациите.
 • Психология на Потребителя: Основни принципи на потребителското поведение и как то влияе на бизнес решенията.
 • Ефективно Управление на Екипи: Техники за мотивация, комуникация и решаване на конфликти в екипната работа.
 • Психологически Аспекти на Взимането на Решения: Разбиране на процесите зад взимането на решения и как психологията влияе върху тях.
 • Стратегическо Мислене: Прилагане на психологически принципи за формиране на дългосрочни бизнес стратегии.
 • Комуникационни Умения: Ефективни техники за комуникация, както в лице в лице, така и в онлайн среда.
 • Управление на Стрес и Време: Методи за справяне с работния стрес и оптимизация на времевите ресурси.
 • Иновации и Креативно Мислене: Техники за стимулиране на креативността и иновациите в бизнес средата.
 • Психология на Лидерството: Разбиране на различните стилове на лидерство и тяхното приложение в практиката.
 • Етика в Бизнеса: Основни принципи на бизнес етиката и тяхното значение за устойчив и отговорен бизнес.

Тези умения ще подготвят участниците да се справят с реални бизнес предизвикателства и да прилагат психологически принципи за постигане на оптимални резултати.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата съобразно Вашите предпочитания – 2, 3, 6 или 12 месеца.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/669978d9-1fa4-48fb-8f99-bb3e68dca522.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ПСИХОЛОГИЯ НА ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ

Включете се сега и се потопете в света на психологията на човешкото развитие.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Психологията на човешкото развитие е пътешествие през загадките на ума и сърцето, което ни дава възможност да разберем как и защо се променяме през целия си живот. В този курс ще се потопите в изучаването на различните етапи на човешкото развитие – от ранното детство до късната възраст. Ще разгледате ключови теории и научни изследвания, които осветляват как нашите емоции, мислене, социални взаимодействия и идентичност се формират и трансформират през годините.

Чрез вникване във фундаментални теории и най-новите научни изследвания, ще открием отговори на въпроси като: Какви са етапите на когнитивно развитие? Какво разкрива теорията за привързаността за нашите ранни отношения? Как се развива човешката личност през различните етапи на живота? и още много други.

Програмата е предназначена да предостави дълбоки и практични знания за това как човек расте и се променя, както и да даде умения за разбиране и подкрепа на този процес в професионалния и личния живот. Независимо дали сте студент, психолог, учител, родител, или просто любознателен по душа, този курс ще ви предостави ценни уроци за човешката природа и развитие.

Включете се сега и се потопете в света на психологията на човешкото развитие, където всяко откритие е стъпка към по-добро разбиране на себе си и другите.

За кого е подходящ този курс?
 • Психолози и психотерапевти, които ще открият нови перспективи за анализ и наблюдение на развитието през различните етапи на живота.
 • Педагогически специалисти, предоставящи методи за подкрепа на детското развитие в образователна среда.
 • Родители, търсещи разбиране и стратегии за подкрепа на своите деца през различните етапи на тяхното развитие.
 • Студенти в областта на психологията и хуманитарните науки, които желаят да затвърдят и приложат своите академични знания в практиката.
 • Социални работници, нуждаещи се от умения за работа с различни възрастови групи и в разнообразни житейски ситуации.
 • Медицински специалисти, за които дълбокото разбиране на психологическите аспекти на развитието е критично за ефективната им работа с пациенти.
 • HR специалисти, които ще намерят приложение на знанията за личностно развитие в управлението на служителите и организационната култура.
 • Коучове и ментори, които искат да обогатят своите подходи за подкрепа на личностното и професионалното развитие.
 • Изследователи в областта на социалните науки, търсещи основа за анализ на човешкото развитие.
 • И всеки, заинтересован от психологията и човешкото развитие, желаещ да научи повече за себе си и за динамиката на човешките промени през времето.

Този курс е насочен към всички, които искат да разберат дълбочините на човешката психика и развитие, и как те влияят на нашето ежедневие и междуличностни отношения.

Какви умения ще придобиете?

В рамките на курса, ще придобиете комплекс от критични умения, които са приложими в широк спектър от професионални и лични контексти. Сред основните компетенции, които ще развиете, са:

 • Разбиране на етапите на човешкото развитие: Основно познание за ключовите етапи на развитие от ранно детство до старост и тяхното въздействие върху индивидуалното поведение.
 • Критичен анализ на психологически теории: Развитие на способността за критична оценка и анализ на разнообразни психологически подходи и теории.
 • Идентификация на факторите, влияещи на развитието: Придобиване на умения за разпознаване на основните външни и вътрешни фактори, моделиращи личностното развитие, включително въздействието на семейната среда, образованието и социалните взаимодействия.
 • Приложение на знания в практиката: Овладяване на методи за използване на придобитите знания за оказване на подкрепа на лица в различни жизнени етапи.
 • Разработване на стратегии за подкрепа: Знания за създаването на ефективни стратегии и интервенции за насърчаване на личностното и професионалното развитие.
 • Ефективна комуникация и емпатично слушане: Усъвършенстване на уменията за комуникация и развиване на емпатията, критични за успешното взаимодействие и разбиране на другите.
 • Критично мислене и рефлексия: Укрепване на способностите за критично мислене и самоанализ в контекста на човешкото развитие.
 • Интеркултурна компетентност: Задълбочаване на разбирането за културните различия и развитие на умения за ефективна работа в мултикултурна среда.
 • Управление на стреса и емоционална регулация: Овладяване на стратегии за справяне със стреса и умения за емоционална регулация, предназначени както за лично ползване, така и за помощ на други.
 • Подкрепа на менталното здраве: Разширяване на познанията за идентифициране на психологически затруднения и разработване на подходи за тяхното преодоляване.

Този курс предоставя възможност за развитие на ценни умения, които допринасят за професионалния успех и личностно израстване, като подкрепя разбирането и прилагането на психологически принципи в различни житейски области.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 110 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/81c21f3c-9a13-4063-a5c4-7445123da3d3.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

АРТ ТЕРАПИЯ

Изследвайте силата на изкуството като терапевтичен инструмент за самоизразяване и развитие.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Преобразете Вашия Живот и Този на Околните чрез Изкуство

Открийте уникалната сила на арт терапията, курс, който разкрива как изкуството може да служи като мост към вътрешното “аз”, емоционалното освобождаване и психологическото изцеление. Създаден с мисълта за хора от всички възрасти, нашата програма предлага пътешествие към самоизразяване и личностно развитие чрез творчески израз в различни форми – от рисуване и скулптура до музика и танц.

Програма е структурирана така, че да предложи дълбоко разбиране за теоретичните основи на арт терапията, както и за практическото ѝ приложение в различни направления. Чрез съчетаване на теория и практика, курсът цели да оборудва участниците с необходимите умения и знания за използване на арт терапията като инструмент за личностно развитие и подкрепа.

Ще имате възможността да развиете своите творчески умения, да изследвате различни арт терапевтични подходи и да научите как да прилагате арт терапията за подобряване на благосъстоянието на индивиди и групи в различни социални и културни контексти.

За кого е подходящ този курс?
 • Психолози и психотерапевти: За професионалисти, търсещи иновативни методи за интеграция на творчески подходи в терапевтичната практика. Курсът предлага умения за използване на изкуството като средство за подобряване на благосъстоянието на клиентите.
 • Специалисти от здравния сектор: Лекари, медицински сестри и други здравни специалисти ще открият как да включат изкуството в своята работа, обогатявайки професионалния си инструментариум с новаторски и ефективни подходи.
 • Хора на изкуството: Артисти и творци могат да разширят своето възприятие за изкуството като терапевтичен инструмент, откривайки нови пътища за личностно изразяване и развитие.
 • Академични общности: Студенти, преподаватели и изследователи в областта на изкуствата, психологията или социалните науки ще намерят курса за ценен ресурс, който допълва техните изследвания и академични интереси.
 • Ентусиасти и любители: Лица, търсещи личностно обогатяване и самопознание чрез творчество. Курсът предоставя инструменти за самоизразяване, самопомощ и духовно развитие.
 • Педагогически специалисти: Тези, които работят с деца и желаят да внесат творчески методи в образователния процес, ще намерят практически стратегии за стимулиране на емоционалното и креативно развитие на децата.
 • Корпоративни служители и мениджъри: Експерти в търсене на иновативни подходи за подобряване на работната атмосфера, стимулиране на творческото мислене и укрепване на екипния дух чрез арт терапевтични техники.

Този курс е създаден да бъде достъпен и полезен за широк кръг от участници, които искат да използват изкуството като средство за личностно и професионално развитие, предлагайки инструменти за терапия, самоизразяване и благосъстояние.

Какви умения ще придобиете?
 • Творческа комуникация: Усъвършенстване на способността за изразяване на лични чувства и преживявания чрез арт терапия, позволявайки дълбоко самоизразяване и споделяне на вътрешния свят.
 • Критичен анализ на артистични произведения: Разбиране и интерпретация на артистичните произведения, като се взема предвид тяхната психоемоционална значимост и влиянието им върху личностното развитие.
 • Мета-комуникация в арт процеса: Развиване на умения за разпознаване и използване на неизречените послания, емоции и идеи, които трансцендират традиционните форми на комуникация чрез арт произведенията.
 • Обогатяване на терапевтичната среда: Прилагане на методи за създаване на ободряваща, безопасна и психологически подкрепяща среда, фокусирана на арт терапията.
 • Семиотичен анализ: Дълбоко разбиране на знаците, символите и метафорите в изкуството и тяхната връзка със състоянието на ума и емоциите на твореца.
 • Рефлексивни техники: Развитие на способността за самоанализ и рефлексия чрез използване на арт терапевтични практики за постигане на по-дълбоко самопознание.
 • Адаптивни терапевтични подходи: Научаване на разнообразни стратегии и техники за работа с различни групи хора, като се отчитат техните уникални нужди, предизвикателства и културни различия.
 • Умение за създаване на арт терапевтични планове: Планиране и прилагане на арт терапевтични сесии, съобразени с индивидуалните цели и нужди на участниците.
 • Ефективно взаимодействие и наставничество: Развитие на комуникативни умения и техники за наставничество, които подпомагат процеса на арт терапия, както с индивидуални клиенти, така и в групови сесии.
 • Интегриране на технологии в арт терапията: Използване на съвременни технологии и дигитални инструменти като средства за разширяване на възможностите за арт терапевтично изразяване и взаимодействие.

Тези умения и компетенции са проектирани да осигурят на участниците в курса широк спектър от инструменти и стратегии за личностно и професионално развитие, като ги оборудват с необходимите ресурси за ефективно прилагане на арт терапията в разнообразни обстоятелства.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 120 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/a758ecff-31f7-47dd-9d7a-3856b0694735.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО

Изучете взаимоотношенията между психологията, здравето и благополучието.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?
Курсът “Психология на здравето” представлява задълбочена образователна програма, която изследва комплексните взаимовръзки между психическото състояние и физическото здраве. Целта на курса е да осигури на участниците пълноценно разбиране както на теоретичните основи, така и практическите приложения в областта на психологията на здравето. Програмата покрива широк спектър от теми, включително влиянието на стреса върху здравето, стратегии за справяне с психосоматични разстройства, методи за превенция и управление на хронични заболявания, и психологически подходи за насърчаване на здравословни животни навици.
По време на обучението участниците ще изучават как психическото здраве влияе на физическото благосъстояние и обратно. Програмата включва разглеждане на научни изследвания и казуси, които демонстрират връзките между емоционалния стрес и физическото здраве. Освен това, курсът предлага практически упражнения и техники за самопомощ, които участниците могат да прилагат в своето ежедневие или професионална практика.
Сред ключовите теми са и стратегии за развиване на устойчивост, управление на емоционални и физически натоварвания, както и разработване на индивидуални и групови интервенционни планове. Курсът също така разглежда етични въпроси в психологията на здравето и подготвя участниците да разбират и уважават културните различия във възприятията и практиките за здраве.
За кого е подходящ този курс?

Курсът е подходящ за хора от различни професионални направление като предлага знания и практически умения, насочени към подобряване на здравните резултати и благополучие:

 • Психолози и студенти по психология – Този курс е подходящ за тези, които искат да насочат своята кариера към психологията на здравето, като изучават стратегии за прилагане на психологически знания за подобряване на физическото здраве.
 • Медицински специалисти и здравни работници – Обучението предоставя допълнителни психологически инструменти, които могат да се използват за подкрепа на пациентите, за оптимизиране на здравните услуги и разработване на по-ефективни комуникационни стратегии в медицинската практика.
 • Хора с интерес към взаимодействието между психика и физика – За тези, които се интересуват от холистичния подход към здравето, курсът предлага възможност да разберат как психологическите фактори влияят на физическото здраве и обратно, като осигурява насоки за управление и подобряване на личното благополучие.
 • Корпоративни мениджъри и HR специалисти – За професионалисти, които желаят да подобрят управлението на стреса и благополучието в работната среда.
 • Учители и педагогически специалисти – Участниците ще научат как психологическите аспекти на здравето могат да влияят на учебния процес и успеваемостта на учениците.
 • Спортни психолози и треньори – Те ще научат как да използват психологически стратегии за подобряване на физическите постижения и управление на стреса при спортисти. Курсът разглежда как психическото здраве влияе на физическата производителност и как да се подобрят тези аспекти чрез целенасочена психологическа подготовка.
 • Социални работници – Курсът предоставя на социалните работници инструменти и знания за работа с клиенти, които изпитват както психологически, така и физически здравни проблеми.
Какви умения ще придобиете?
 1. Разбиране на връзката между психическото и физическото здраве – Участниците ще научат как психологическите фактори влияят на физическото благосъстояние и обратно.
 2. Идентифициране и управление на психосоматични връзки – Овладяване на методи за разпознаване и адресиране на психологическите причини за физически симптоми.
 3. Стратегии за управление на стрес – Прилагане на ефективни техники за намаляване на стреса и подобряване на общото здраве.
 4. Подпомагане на здравословни промени в поведението – Разработване и прилагане на интервенции, насочени към насърчаване на здравословни навици.
 5. Психологическа подкрепа при хронични заболявания – Подкрепа на хора с дългосрочни здравословни проблеми чрез разбиране и адресиране на техните специфични психологически нужди.
 6. Подобряване на качеството на живот за пациентите – Разработване на стратегии за увеличаване на удовлетвореността от живота и благополучието на клиенти/ пациенти, страдащи от различни здравословни състояния.
 7. Техники за ефективно общуване – Усъвършенстване на комуникативните умения за подобряване на взаимодействията с клиенти и колеги в здравни и социални услуги.
 8. Емоционална интелигентност в здравните грижи – Развитие на способностите за емпатия и емоционално разбиране при работа с различни групи пациенти.
 9. Критично мислене и проблемно решаване – Прилагане на критични и аналитични умения за идентифициране и решаване на психологически и здравни предизвикателства.
 10. Лидерски умения в здравеопазването – Развитие на лидерски качества за ефективно управление на екипи и проекти в сектора на здравеопазването.

Тези умения не само ще подобрят професионалната ефективност на участниците, но също така ще им помогнат да осигурят по-високо качество на грижа и подкрепа за своите клиенти и пациенти.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/1715dd18-f96b-4187-9295-38131d9423d6.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

Открийте науката за щастието, благополучието и позитивните аспекти на човешкия опит.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Пътят към благополучие е комплексен и вдъхновяващ курс, създаден да помогне както на специалисти, така и на хора без формално образование в областта на психологията да прилагат принципите на позитивната психология в ежедневието си. В тази програма, участниците ще изучат историята и основните концепции на позитивната психология, как да увеличат позитивните си емоции и подобрят благополучието си, как да развиват лична сила и устойчивост, как да укрепят взаимоотношенията си и как да прилагат позитивната психология в образованието, работното място и семейството.

Този обучителен курс е предназначен да Ви предостави задълбочени познания и разбиране за позитивната психология – относително ново поле, което се фокусира върху насърчаване на позитивните аспекти на човешкия живот, като щастие, благодарност, самостоятелност, и взаимоотношения.

С програмата на обучение ще се потопите в изследванията и приложението на позитивната психология в различни аспекти на ежедневието. Ще научите методики и техники за създаване на лично и професионално благополучие, подобряване на междуличностните взаимоотношения и постигане на устойчивост и сила в лицето на предизвикателства.

Курсът е предназначен да подкрепи Вашето пътуване към личния растеж, като Ви помага да разберете и приложите концепции на позитивната психология, за да изградите по-здрави, по-смислени и по-щастливи животи.

Структуриран е по начин, който съчетава теоретични знания с практически упражнения, като Ви предоставя възможност да препокриете своят личен и професионален живот през призмата на позитивната психология.

В крайна сметка, обучението е мост между академичното изследване и ежедневните опити, като предлага реални, приложими стратегии за подобряване на качеството на живот.

За кого е подходящ този курс?

Курсът “Позитивна психология” е предназначен за разнообразна аудитория, която търси да приложи принципите на позитивната психология за обогатяване на личния и професионалния живот. Ето кого може да привлече този курс:

 1. Личности, стремящи се към по-щастлив и изпълнен живот – Хора, които искат да узнаят стратегии за повишаване на личното си благополучие и щастие.
 2. Лица, изправени пред стрес и негативни емоции – Тези, които търсят ефективни техники за справяне със стреса и за управление на емоциите си.
 3. Професионалисти в сферата на човешките ресурси – Мениджъри и HR специалисти, които искат да подобрят корпоративната култура и да увеличат ангажираността и мотивацията сред служителите.
 4. Психолози и терапевти – Специалисти в областта на психологията, които желаят да интегрират позитивната психология в своята практика.
 5. Образователни специалисти – Учители и педагогически специалисти, които искат да внедрят позитивни подходи в учебния процес и да насърчат позитивно мислене сред учениците.
 6. Социални работници – Професионалисти, работещи в социалните услуги, които искат да разширят своите умения за подпомагане на клиенти чрез позитивни психологически интервенции.
 7. Треньори и ментори – Лични и професионални наставници, които желаят да използват позитивната психология за повишаване на ефективността на своите методи.
 8. Родители – Тези, които искат да прилагат принципите на позитивната психология във възпитанието и развитието на своите деца.
 9. Студенти по психология – Лица, които се обучават в областта на психологията и искат да се специализират в позитивната психология като част от своето академично развитие.
 10. Хора в търсене на личностно развитие – Индивиди, които искат да укрепят своето самочувствие и самооценка чрез прилагане на утвърдени психологически техники и подходи.

Този курс предоставя знания и умения, които са ценни за широк кръг от хора, желаещи да обогатят своя личен и професионален живот, като въведат позитивни промени в своето поведение и мислене.

Какви умения ще придобиете?
 • Развитие на позитивни емоции – Умения за създаване и увеличаване на позитивни емоции в ежедневието.
 • Устойчивост срещу стрес – Техники за справяне със стреса и предизвикателствата, които водят до повишено лично благополучие.
 • Саморегулация – Способност за управление на емоциите и поведението в различни ситуации за постигане на дългосрочни цели.
 • Междуличностни умения – Подобряване на комуникативните умения и изграждане на здрави взаимоотношения.
 • Емпатия и социална чувствителност – Развиване на способността за разбиране и отговор на емоциите на другите.
 • Поддържане на мотивация – Методи за самомотивация и насърчаване на мотивацията при други.
 • Внимателност и осъзнатост – Практики за развиване на внимателност и осъзнатост, което води до по-голяма яснота в мисленето и спокойствие.
 • Креативно и критично мислене – Умения за прилагане на креативни и критични подходи към лични и професионални предизвикателства.
 • Психологическа гъвкавост – Способност за адаптиране към променящи се условия и поддържане на психическо здраве.
 • Лидерски умения – Техники за лидерство, основани на позитивни психологически принципи, които насърчават ангажираността и положителната атмосфера в екипа.

Тези умения са ценни за личностно развитие и професионален растеж и могат да бъдат приложени в различни области на живота, включително в професионалната кариера, личните отношения и самоуправлението.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 9 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/afbc2519-b97b-430a-afd9-62c0c20eae30.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЯ

Курсът 'История на психологията' предлага задълбочен поглед върху еволюцията на психологическата наука.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Курсът “История на психологията” представлява вълнуващо пътуване през времето, като предлага задълбочено разглеждане на еволюцията на психологията като наука. Участниците ще имат уникалната възможност да разгледат как различните психологически теории и концепции са се развивали и променяли в отговор на историческите събития и културни промени.

Програмата акцентира на ключови области като хуманистичната и когнитивната психология, развитието на методите за психологическо изследване и възникването на позитивната психология, подчертавайки как те отразяват и влияят на различни епохи и обществени устои. Предназначен за всички, които са любопитни да научат повече за динамиката на психологическата наука и нейната способност да се адаптира и отговаря на изменящите се човешки потребности и обществени изисквания, този курс предлага комплексен поглед на трансформацията на психологията през вековете.

За кого е подходящ този курс?

Курсът “История на психологията” предлага задълбочено разглеждане на еволюцията на психологията и е предназначен за широк кръг от участници.

 • Любители на психологията: Хора със страст към разбирането на психическите процеси и историческото развитие на психологическите теории.
 • Студенти по психология: Тези, които се обучават в областта и желаят да интегрират историческа перспектива в своите академични знания.
 • Психолози и терапевти: Професионалисти, които искат да допълнят своя клиничен подход с разбирания за историческите и теоретични основи на своите методи.
 • Учители и образователни специалисти: Педагогически специалисти, които искат да включат историята на психологията в учебните си планове и да предложат на своите ученици и студентите разбиране за развитието на научните идеи.
 • Обществени и културни работници: Лица, ангажирани с разбирането на културните и социални аспекти на психологическите практики в исторически контекст.
 • Специалисти в сферата на здравеопазването: Медицински специалисти, които искат да разберат психологически концепции и тяхното приложение в медицината през вековете.
 • HR специалисти: Мениджъри и HR служители, търсещи да приложат исторически психологически принципи в модерните практики за управление на човешките ресурси.
 • Журналисти и писатели: Лица, занимаващи се с писане на статии, книги или други материали, свързани с историята на науката ‘психология’.
 • Политици и анализатори на обществени политики: Личности, ангажирани с формулирането и анализа на политики, които искат да разберат влиянието на психологическите теории върху обществените и политическите процеси.
 • Консултанти и бизнес стратези: Професионалисти в бизнеса, които използват психологически подходи за управление на корпоративни стратегии и организационно поведение.
 • Културни историци: Изследователи, които изучават културните аспекти на научните и психологически теории и тяхното влияние върху различни цивилизации.
Какви умения ще придобиете?

лед завършването на курса “История на психологията”, участниците ще бъдат оборудвани с редица ключови умения и знания:

 • Аналитично разбиране на психологическите теории: Участниците ще могат да анализират и разбират различните психологически теории и практики в техния исторически контекст.
 • Критично мислене: Те ще развият способността да оценяват историческите и културни влияния върху развитието на психологическите идеи и да критикуват различни психологически концепции.
 • Прилагане на исторически познания: Участниците ще научат как да прилагат историческите знания за по-добро разбиране и тълкуване на съвременните психологически подходи и проблеми.
 • Подобряване на личната и професионалната компетентност: Участниците ще усъвършенстват своите лични и професионални умения, ставайки по-осведомени за историческите основи на психологията, което ще им помогне в тяхната практика или академична кариера.
 • Умения за изследване: Участниците ще развият уменията си за изследване и анализ на исторически текстове и документи, свързани с развитието на психологическите теории.
 • Вербална и писмена комуникация: Подобряване на способността да аргументират и представят сложни идеи ясно и убедително, както в устна така и в писмени форма.
 • Мултидисциплинарна интеграция: Способност за свързване на психологически концепции с идеи и знания от други дисциплини, като социология, антропология и история.
 • Оценка на психологическото наследство: Умение да оценяват наследството на значими психологически фигури и тяхното влияние върху съвременните психологически практики и теории.

Целта на този курс е да предостави на участниците дълбоки и обогатяващи знания за историята на психологията, които да приложат в техния личен и професионален живот, обогатявайки разбирането им за човешкия ум и поведение.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 70 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/da476695-25fb-4a68-8710-72d4a366c3c1.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО

Изучаване на взаимовръзките между езиковото развитие и психологическите процеси в различните етапи на човешкия живот.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Открийте Тайните на Езиковото Развитие и Човешката Психика

Представяме ви революционният за страната курс ‘Психолингвистика и Психология на Човешкото Развитие’ – пътешествие, което обединява загадките на езика, ума и сърцето, разкривайки как те се преплитат и взаимодействат през целия човешки живот.

Открийте богатството и сложността на езиковото развитие и психологическите процеси. В този интегративен курс ще разгледаме човешкото развитие от ранно детство до късна възраст, последвано от задълбочено изучаване на психолингвистиката, за да разберем как езиковите ни умения се формират, развиват и променят в контекста на нашето психологическо развитие.

Разработен за любознателни умове, които искат да разберат как езиковите способности се формират и еволюират в контекста на психологическото развитие, курсът е съсредоточен върху обогатяването на знанията за ключовите теории и принципи, които обуславят човешката комуникация и развитие. Програмата обхваща широк спектър от теми, които осигуряват комплексно разбиране за езиковото развитие и психологическите промени през живота.

Участниците в курса ще се потопят в богатия свят на психолингвистичните техники и ще научат как те могат да се прилагат за подобряване на междуличностната комуникация. Подходящ както за професионалисти, така и за специалисти, които стремят да приложат тези знания в своите области, програмата предоставя възможност за развитие на ценни умения, които обогатяват личния и професионален живот.

Присъединете се към нас в това интригуващо пътешествие през света на психолингвистиката и психологията на развитието, и разширете своите хоризонти с нови познания и умения, които ще трансформират начина, по който възприемате езика и човешкия ум.

За кого е подходящ този курс?

Курсът “Психолингвистика и Психология на Човешкото Развитие” е предназначен за широк кръг от участници, включително:

 • Студенти и изследователи в областта на психологията, които искат да разширят знанията си и да навлязат по-дълбоко в психологията на развитието и психолингвистиката.
 • Психолози и психотерапевти, търсещи да интегрират разбирания от психолингвистиката и човешкото развитие в своята практика за по-ефективна работа с клиенти от различни възрастови групи.
 • Учители и педагогически специалисти, които искат да приложат знания за психологическото и езиковото развитие в образователната среда, за да подобрят учебния процес.
 • Родители, желаещи да разберат по-добре развитието на своите деца и как да подкрепят тяхното езиково и психологическо развитие.
 • Логопеди в областта на говорни и езикови нарушения, които искат да задълбочат своите познания в психолингвистиката и връзката ѝ с психологическото развитие.
 • Социални работници, работещи с лица в различни етапи на живота, търсещи по-добро разбиране на психологическите и езиковите аспекти на човешкото развитие.
 • Медицински специалисти, интересуващи се от връзката между психологическото здраве, езиковото развитие и общото благополучие.
 • Любители на психологията и езикознанието, с общ интерес към разбирането на човешкото поведение, мислене и език.
 • Културни изследователи, изучаващи влиянието на културата върху езиковото и психологическото развитие.
 • Мултилингвисти и преводачи, заинтересовани от процесите на езика и многоезичието, и тяхното въздействие върху психологическото развитие.

Курсът предлага ценни знания и умения, които са приложими в множество професионални сфери, обогатявайки разбирането на участниците за сложната природа на човешкото развитие и езиковата обработка.

Какви умения ще придобиете?

Участниците в курса “Психолингвистика и Психология на Човешкото Развитие” ще придобият следните ключови знания и умения:

 • Интегриране и приложение на психологически теории и подходи: Анализ и интеграция на широк спектър от психологически теории и подходи за разбиране и подкрепа на различните аспекти на човешкото развитие.
 • Знания за възрастовите периоди: Идентифициране и прилагане на подходящи стратегии и интервенции, съобразени със специфичните нужди и предизвикателства на различните възрастови периоди на развитие.
 • Анализ на езиковото развитие: Способност да анализират как езиковите умения се развиват от ранна детска възраст до късна зрялост.
 • Разбиране за динамиката на социалната интеграция: Анализ на процесите на социално унаследяване и значението на дейността за самосъзнанието и социализацията на индивида.
 • Стратегии за развитие на сила и устойчивост: Умения за разработване и прилагане на стратегии, насочени към укрепване на личностната сила и устойчивост в различни социални и културни среди.
 • Използване на позитивни стратегии за развитие: Разработване и прилагане на стратегии, насочени към подкрепа на позитивното развитие на личността и социалните взаимоотношения, базирани на съвременните изследвания и теории в психологията.
 • Прилагане на психолингвистични принципи: Умение да използват психолингвистични знания в различен контекст, включително образование, терапия и социална работа.
 • Комуникативни стратегии: Разработване на ефективни стратегии за междуличностна комуникация, основаващи се на психологически и езикови принципи.
 • Критично мислене и анализ: Способност за критично анализиране и интерпретиране на научни изследвания и теории в областта на психологията и психолингвистиката.
 • Социокултурен анализ: Оценка на културното и социалното въздействие на езиковото и психологическото развитие.
 • Разрешаване на проблеми: Идентифициране и ефективно решаване на проблеми, свързани с развитието и езиковата обработка.
 • Самосъзнание и рефлексия: Развитие на умения за самонаблюдение и рефлексия върху собствените процеси на мислене и комуникация.
 • Езикови и когнитивни стратегии: Знания за стратегии за подкрепа на езиковото и когнитивното развитие в различни възрастови групи.
 • Мултидисциплинарен подход: Способност да интегрират познания и методи от различни области, като психология, лингвистика и образователни науки, за разработване на цялостни стратегии за подкрепа на индивидуалното развитие.

Тези умения осигуряват на участниците в курса възможност да приложат комплексно и дълбоко разбиране за взаимодействието между езиковото и психологическото развитие в своята професионална практика и личен живот.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 110 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/ebd30562-39a0-4ae9-9ccb-9227d30c5a73.jpeg?fit=900%2C900&ssl=1

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

Открийте науката зад човешкото поведение и ум чрез изследване на експериментални методи и техники.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?
Открийте най-новия и иновативен курс по ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, който предлага всестранно обучение, разработено да разкрие сложността на човешките психологически процеси. Тази програма е уникална за страната, създадена за да ви предостави знания и умения, които преобразяват начина, по който разбираме и анализираме човешкото поведение и мислене.
Курсистите ще имат възможността да се запознаят с различни методи за събиране и анализиране на данни, да изучат взаимодействието между психологически теории и практика и да разберат динамиката на човешките взаимоотношения и вътрешни процеси чрез реални експерименти и казуси.
Курсът включва сесии, които се фокусират върху критично мислене и решаване на проблеми, предлагайки анализ и интерпретация на психологически данни. Обучението е предназначено да обогати вашето разбиране и аналитични способности, което ви прави ценен в областта на психологията.
Завършете курса с не само с дълбоки теоретични познания, но и с практически умения, приложими в различни професионални сфери. Този курс е перфектната стъпка за тези, които искат да се потопят във вълнуващия свят на психологията и да станат част от новото поколение иноватори в областта.
За кого е подходящ този курс?

Курсът по експериментална психология е предназначен за широка гама от участници, включително:

 • Студенти по психология – Курсът е изключително подходящ за студенти, които са в началото на своето академично обучение и искат да разширят своите знания в областта на експерименталната психология.
 • Психолози и психотерапевти – Практикуващи специалисти, които искат да усъвършенстват своите методи и техники, особено в сферата на изследователските подходи и психологически тестове.
 • Учители и други педагогически специалисти – Тази програма може да предостави ценни ресурси и методики за специалисти, които искат да интегрират съвременни подходи в своите учебни планове.
 • HR специалисти – Хората, работещи в областта на човешките ресурси, могат да намерят полезни умения и знания за анализ и разбиране на поведението на служителите, което може да подобри управлението на персонала и корпоративната култура.
 • Бизнес лидери и мениджъри – Ръководители, които искат да подобрят своето разбиране за вземане на решения, управление на екипи и лидерски умения чрез психологически подходи.
 • Маркетингови специалисти – Познанията за човешкото поведение са критично важни в маркетинга, където разбирането на потребителските нагласи и възприятия може да оптимизира стратегиите и кампаниите.
 • Социални работници – Особено полезен за социални работници, тъй като предоставя инструменти за разбиране и управление на сложни човешки взаимоотношения и помага в областта на психосоциалната подкрепа и взаимодействието с клиенти от различни социални и културни среди.
 • Историци – Историците, които изследват социални, културни или психологически аспекти на исторически събития, могат да използват познанията от курса за анализ на поведенчески модели през различни времеви периоди.
 • Любители на психологията – Хора с интерес към психологията, които искат да разширят своите знания и разбирания за човешката натура в по-структуриран и академичен формат.
Какви умения ще придобиете?

В програмата по експериментална психология участниците ще придобият следните умения, които са в тясна връзка с обхвата на курса и разглежданите теми:

 • Анализиране на психологически данни – Умение за интерпретация и статистически анализ на данни от експериментални проучвания.
 • Критично мислене – Развиване на способности за критичен анализ на теории и изследвания, подкрепени с емпирични данни.
 • Експериментален дизайн – Способността да се разработват и провеждат психологически експерименти, като се вземат предвид научните стандарти за валидност и надеждност.
 • Етично поведение в изследванията – Придобиване на знания и умения за спазване на етичните норми при провеждане на психологически изследвания.
 • Управление на междуличностните отношения – Умения за ефективна комуникация и взаимодействие с участници в изследванията.
 • Прилагане на теоретични психологически концепции – Способност да се адаптират и прилагат различни психологически теории в практически сценарии.
 • Прогнозиране на поведение – Използване на психологически модели и теории за предсказване на човешкото поведение в различни ситуации.
 • Решаване на проблеми – Разработване на стратегии за решаване на комплексни проблеми чрез прилагане на психологически принципи.
 • Интерпретация на социални взаимодействия – Разбиране и анализ на социалните взаимодействия и тяхното влияние върху индивидуалното поведение.
 • Самопознание и саморефлексия – Разработване на умения за самонаблюдение и самоанализ, които подпомагат личностното и професионалното развитие.

Тези умения са важни както за академичната сфера, така и за професионалната практика, позволявайки на участниците в курса да прилагат своите знания в разнообразие от ситуации.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 120 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата –  2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/ed308569-f719-4db6-b67c-92b4aa7f0e7b.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ПСИХОСОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И МЕТОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦАТА

Научете ефективни стратегии за справяне с агресивното поведение при децата.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Добре дошли в нашия иновативен и всеобхватен онлайн курс за психосоциално развитие и техники за овладяване на агресията при деца, който е без аналог в страната. Създаден от водещи експерти в областта на детската психология и образователната наука, нашият курс се отличава с интеграцията на теоретични знания и практически навици, които са изключително ефективни за разбирането и управлението на агресивните прояви при деца и юноши.

Курсът е организиран така, че да ви осигури задълбочено познание за многобройните фактори, влияещи на детското развитие, като включва изследвания и модели на пионери като Фройд, Ериксън, Пиаже, Колберг, Виготски и Адлер. Тези теоретични рамки са обогатени с конкретни примери и методики, готови за приложение в реална среда.

Едно от най-значимите преимущества на нашата програма е нейният акцент на практическата насоченост. Ще имате възможност да се запознаете с разнообразие от интервенционни стратегии и техники, от игрови подходи до когнитивно-поведенчески техники, които ще ви научат на гъвкавост и ще ви подготвят да отговорите на уникалните нужди на всяко дете.

Курсът също така предлага ценни материали за взаимодействие с родители и учители, подчертавайки важността от създаването на ефикасни комуникационни канали и изграждането на поддържаща и безопасна образователна среда.

Не пропускайте шанса да се включите в тази програма която не само ще обогати вашите компетенции, но и ще ви осигури ключовите инструменти за успешна работа с деца. Това обучение е незаменим ресурс за всеки, който се стреми да направи положителна промяна в живота на децата и да създаде по-добро бъдеще за тях. Запишете се днес и станете част от едно изключителното образователно приключение.

За кого е подходящ този курс?
 • Педагогически специалисти: Учители и възпитатели, които работят с деца в различни възрастови групи и искат да подобрят своите методи за управление на агресивно поведение.
 • Родители: Семейства, които търсят ефективни стратегии за справяне с агресивното поведение на своите деца и искат да осигурят подкрепяща домашна среда.
 • Психолози: Професионалисти, работещи в детски градини, училища или частни практики, които желаят да разширят своите знания и умения.
 • Социални работници: Служители, които се занимават с деца в риск и търсят иновативни методи за интервенция и подкрепа.
 • Консултанти: Специалисти, които предоставят консултации на семейства и деца и искат да добавят нови техники към своите услуги.
 • Рехабилитатори: Личности, работещи с деца с поведенчески проблеми и търсещи ефективни подходи за управление на агресията.
 • Детски терапевти: Терапевти, които се фокусират върху емоционалното и психично здраве на децата и желаят да подобрят своите интервенционни стратегии.
 • Училищни администратори: Директори, заместник-директори и административни служители, които искат да осигурят по-добра подкрепа за своите учители и ученици.
 • Специални педагози и ресурсни учители: Лица, работещи с деца със специални образователни потребности, които се нуждаят от специфични методи за управление на агресията.
 • Медицински сестри и здравни работници: Професионалисти, които работят в училища или детски заведения и искат да разширят своите познания за психосоциалното развитие и управление на агресията при децата.
Какви умения ще придобиете?

В рамките на курса се развива комплекс от критични умения, приложими в широк спектър от професионални и лични контексти. Сред основните компетенции са:

 • Разбиране на психосоциалното развитие: Задълбочени познания за теотеричните основи и перспективи в детското развитие.
 • Оценка на агресивното поведение: Използване на различни тестове и методологии за оценка на агресивното поведение при децата.
 • Ранно откриване на агресия: Умения за ранно разпознаване на признаци на агресивно поведение и ефективно реагиране.
 • Приложение на игрови методи: Техники за използване на ролеви игри и структурирани упражнения за управление на гнева и агресията.
 • Когнитивно-поведенческа терапия: Основни техники за когнитивно-поведенческа терапия, включително заместване на агресията и управление на негативни мисли.
 • Развитие на социални умения: Методи за насърчаване на социалното взаимодействие и развитие на емпатия при децата.
 • Сътрудничество с родители и педагози: Ефективна работа с родителите и педагогическия персонал за съвместно преодоляване на агресивното поведение.
 • Развитие на саморегулация: Умения за саморегулация на емоциите при децата от различни възрастови групи.
 • Формиране на конструктивни поведенчески реакции: Методи за формиране на позитивни и конструктивни поведенчески модели при децата.
 • Развитие на положителна самооценка: Техники за насърчаване на положителната самооценка и самоуважение у децата, ключови за тяхното цялостно развитие и социална адаптация.

Тези умения предоставят цялостен и интегриран подход за справяне с агресивното поведение при децата, като същевременно подпомагат създаването на подкрепяща и благоприятна среда за тяхното развитие.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 104 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата –  2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/4e57ecc9-2090-4d64-8ebb-8758443d4dde.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ПСИХОХИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСТВОТО

Методи и стратегии за поддържане на психическото здраве на деца и превенция на психически проблеми.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

“Психохигиена и психопрофилактика на детството” не е просто курс. Това е пътешествие в света на детската душа, където всяка емоция има своята история, а всяко поведение – своята причина. Разберете как малките герои на нашето време се справят с големите предизвикателства на живота и как можем да бъдем техният компас в този сложен свят. Заповядайте в света на детската психохигиена, където здравето на ума е ключът към щастливо детство.

Програмата разглежда методите за поддържане на здравословна психическа среда за децата и предоставя инструменти за ранно разпознаване и интервенция при психически трудности. Независимо дали сте родител, учител или специалист в областта на психологията, този курс ще ви предостави ценни знания и умения за работа с деца.

През обучението, участниците ще се запознаят с основните принципи на психохигиената, които са насочени към поддържане на здравословна психическа среда за децата. Ще бъдат представени методи за ранно разпознаване на психически проблеми и стратегии за навременна интервенция.

Освен това, курсът ще разгледа различни психопрофилактични методи, които целят предотвратяване на психически разстройства и насърчаване на психическата устойчивост на децата. Участниците ще научат как да работят с деца в различни възрастови групи, как да комуникират с тях и как да създават благоприятна среда, която насърчава тяхното психическо развитие.

Обучението е изцяло онлайн, като осигурява гъвкавост и съдържа интерактивни уроци, които ще ви помогнат да приложите получените знания в практиката.

За кого е подходящ този курс?

Курсът “Психохигиена и психопрофилактика на детството” е предназначен за различни групи от участници, включително:

 • Психолози и педагози, които работят с деца и младежи и желаят да развият своите професионални умения и компетенции в областта на психохигиената и психопрофилактиката.
 • Медицински специалисти и терапевти, които се занимават с диагностика и лечение на детско-юношески психически разстройства и желаят да се научат на подходящи методи за предотвратяване на тези разстройства.
 • Родители и близки на деца, които търсят информация и подкрепа за по-доброто разбиране и справяне с предизвикателствата, свързани с психичното здраве на техните деца.
 • Студенти и академични среди, които се интересуват от детско-юношеската психология и желаят да разширят своите знания и разбиране в тази област.
 • Специалисти и професионалисти, работещи в образователни институции, здравни и социални услуги, които имат дело с деца и младежи и търсят по-добри начини за подкрепата и подобряването на психичното благополучие на децата.
 • Любители, които се интересуват от темите, свързани с психохигиената и психопрофилактиката на детството, и желаят да научат повече за подобряването на психичното благополучие на децата и младежите.
Какви умения ще придобиете?
 • Разбиране на влиянието на околната среда и социалните фактори върху детската психика и поведение.
 • Прилагане на практически стратегии за укрепване на психическата устойчивост и справяне с емоционални предизвикателства.
 • Ранно откриване на рискови фактори и проблеми в детската психика и предоставяне на психологическа подкрепа.
 • Прилагане на психологическа подкрепа и консултации на родителите и грижовните лица.
 • Използване на практически методи и техники за подобряване на психическото благополучие на децата в детството.
 • Осъзнаване на важността на психохигиената и психопрофилактиката като средства за подобряване на качеството на живота на децата и младежите.
 • Развиване на умения за работа с различни възрастови групи и специфични предизвикателства, свързани с детската психика и поведение.
Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/39a3075f-66dc-4f0f-b68d-601e5e68a712.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Осветлете спецификите на разстройствата от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст.
Разбери повече и КУПИ
Какво представлява курсът?

Курсът “Разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст” е специализирана програма, насочена към изучаване и разбиране на различните аспекти на аутизма и свързаните с него разстройства. В рамките на курса ще бъдат разгледани различни аспекти на аутизма, включително диагностика, етиология, поведенчески и комуникативни характеристики, социални взаимодействия и подходи за подкрепа на деца и младежи с тези разстройства.

Целта на обучението е да се предоставят на участниците знания и умения за по-добро разбиране и работа с деца с разстройства от аутистичния спектър. Курсът по разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст е идеален за родители на деца с аутизъм, които търсят начини да подобрят живота на своето дете. Той предоставя информация, която може да бъде от полза за цялото семейство и да допринесе за постигането на по-добри резултати в обучението и развитието на децата с аутизъм.

За кого е подходящ този курс?
 • Психолози и педагози, които работят с деца и младежи с аутистични разстройства и желаят да развият своите професионални умения и компетенции в тази област.
 • Медицински специалисти и терапевти, които се занимават с диагностика и лечение на аутизма и свързаните разстройства.
 • Родители и близки на деца с аутистични разстройства, които търсят информация и подкрепа за по-доброто разбиране и справяне с предизвикателствата, свързани с тези разстройства.
 • Студенти, които се интересуват от аутизма и психологията на детско-юношеската възраст и желаят да разширят своите знания и разбиране в тази област.
 • Специалисти и професионалисти, работещи в образователни институции, здравни и социални услуги, които имат дело с деца и младежи с аутистични разстройства и търсят по-добри начини за подкрепата и включването им в обществото.
 • Любители и всички, които се интересуват от темата и желаят да разберат повече за аутизма и неговото въздействие върху децата и младежите.
Какви умения ще придобиете?
 • Разпознаване на основните характеристики и симптоми на различните поведенчески разстройства в детска възраст.
 • Прилагане на подходящи стратегии и методи за работа с деца, страдащи от поведенчески разстройства.
 • Развиване на умения за диференциране и диагностициране на различните видове поведенчески проблеми.
 • Разбиране на влиянието на фактори от обкръжението върху поведението на децата и техния развой.
 • Работа със семействата на децата и предоставяне на подкрепа и консултации за ефективно справяне с поведенческите проблеми.
 • Изготвяне на планове за лечение и интервенции, насочени към подобряване на поведенческата реакция на децата.
 • Приложение на съвременни методи и техники за управление на поведенческите проблеми и създаване на подходящи условия за тяхното преодоляване.
Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/e8c16d32-8128-4407-a5d5-65ec9ac5e67e.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

ХОМЕОПАТИЯ

Алтернативна медицинска система, основана на природни лечебни средства и холистичен подход.
СКОРО
Какво представлява курсът?

Курсът “Хомеопатия” е предназначен за участници, които проявяват интерес към хомеопатията и желаят да развият своите познания и умения в тази област. Независимо дали са професионалисти или любители, участниците ще придобият знания за основните принципи на хомеопатията, методите за подбор на лекарства, анализ на случаи и техниките за прилагане на хомеопатичното лечение.

Този курс по Хомеопатия ще отключи пълния Ви потенциал и ще ви покаже как да се отличите от останалите със знания. Всичко от което се нуждаете за да започнете да разбирате хомеопатията е достъпно в този курс.
Ученето и знанията са отличителен белег на личностното развитие на човек.  Бъдещето е наистина във Вашите ръце, запишете се днес, завършете курса, получете сертификат, който може да промени мирогледа Ви завинаги.
Програмата е разработена с максимална гъвкавост и достъпност, което го прави идеален за хора, които нямат време да се посветят на традиционното образование.

За кого е подходящ този курс?
 • Професионалисти в областта на здравеопазването и медицината, които желаят да разширят своите познания и разбиране за принципите на хомеопатията като алтернативна система за подкрепа на пациентите.
 • Практикуващи лекари и здравни специалисти, които се интересуват от хомеопатията и искат да разберат основните принципи и приложения на хомеопатичните препарати.
 • Фармацевти, които желаят да разберат и изучат хомеопатичните препарати и техния ефект върху организма.
 • Студенти и ученици, които проявяват интерес към хомеопатията и искат да разберат основните принципи и принципите й.
 • За всеки, който е любопитен и проявява интерес към хомеопатията и иска да разбере повече за нея, без да има професионални намерения за практикуване като хомеопат.

Курсът “Хомеопатия” има за цел да предостави фундаментални познания и разбиране за хомеопатичните препарати, принципите на хомеопатията и приложенията й като допълнителна форма на терапия и подкрепа при различни здравословни състояния.

Какви умения ще придобиете?
 • Разбиране на основните принципи и теории на хомеопатията.
 • Методи за подбор на хомеопатични лекарства според индивидуалните симптоми на пациентите.
 • Анализ на случаи и изготвяне на индивидуализирани хомеопатични планове за лечение.
 • Прилагане на хомеопатичните препарати и техния ефект върху здравословното състояние на пациентите.
 • Разбиране на етичните аспекти и изисквания при практикуване на хомеопатията.
 • Комуникационни умения и способности за проследяване на напредъка на пациентите при хомеопатичното лечение.
 • Интегриране на хомеопатията като алтернативна терапия в общият подход към здравето и лечението на пациентите.

Основният акцент на курса е да предостави знания и умения на участниците, които да им позволят да разбират хомеопатията като алтернативна методика за подкрепа на здравето и лечение на различни здравословни състояния.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

Какво представлява курсът?

Цветните есенции на д-р Едуард Бах са уникална система от природни лечебни средства, разработена в началото на 20-ти век. Те се състоят от 38 есенции, извлечени от цветя и растения, всяка от които е свързана с конкретно емоционално състояние. Идеята на д-р Бах е, че физическото здраве зависи от емоционалното и психологическото състояние на човека, a възстановяването на вътрешната хармония може да лекува телесните заболявания.

Как работят есенциите?

 • Цветните есенции действат чрез вибрационна енергия: Вярва се, че есенциите притежават енергията на растенията, от които са извлечени. Тази енергия може да помогне за балансиране и хармонизиране на емоционалното състояние на човека.
 • Индивидуален подход: За всеки човек се избира специфична комбинация от есенции, в зависимост от неговите емоционални нужди и характеристики. Така терапията става изключително персонализирана.

Приложение на есенциите:

 • Емоционално уравновесяване: Есенциите се използват за облекчаване на различни емоционални състояния като страх, тревожност, несигурност, отчаяние и много други.
 • Поддържане на общо благосъстояние: Редовната употреба на подходящите есенции може да подобри общото емоционално и физическо здраве.

Защо нашият курс е уникален?

 • Научно базиран: Разработен въз основа на методите на д-р Бах, пионер в цветотерапията, курсът ви въвежда в принципите на холистичната медицина.
 • Пълно и задълбочено изследване: От историята на цветотерапията до методите за приложение – разгледайте всички 38 цветни есенции и техните ползи за управление на емоциите.
 • Практическа насоченост: Получавате стъпка по стъпка инструкции за създаване на лични смеси и справяне с емоционални блокажи.
 • Достоверни ресурси: Материалите на курса са разработени с помощта на авторитетни източници, включително Бах Центъра във Великобритания.

 

Създаден от експерт с изключителен опит и познания

Курсът е изготвен от Камен Костадинов, който притежава изключителен опит и познания в областта на цветотерапията. Неговото обучение включва:

 • Курсове в The Bach Flower School под ръководството на Роуз Тод.
 • Допълнително обучение при д-р Химани Шарма и Адити Гоял от Bach Centre (UK), което разширява неговите познания и му отваря врати към нови методи за изцеление.
 • Обучение по ароматерапия, хомеопатия и билколечение към Института за ментално здраве в Англия, което укрепва неговия холистичен подход към здравето.

Професионална подготовка и непрекъснато развитие

 • Магистратури по педагогика и психология със специализация по детско-юношеска психология в Медицински университет.
 • Диплома по здравен мениджмънт и опит като парамедик.
 • Докторантура в Италия, специализация по психотерапия и медиация.
 • Членство в European Association of Applied Psychology, доказателство за неговия постоянен стремеж към професионално развитие и усъвършенстване.
За кого е подходящ този курс?

Курсът е създаден за всички, които искат да разширят своите знания и умения в областта на емоционалното и психическо здраве чрез алтернативни методи.

 1. Психолози и психотерапевти
  Подходящ за професионалисти в областта на психичното здраве, които искат да разширят своите терапевтични методи с цветотерапията на д-р Бах.
 2. Медицински персонал
  Медицинските специалисти могат да използват цветните есенции като допълнение към традиционното лечение, за да подпомогнат емоционалното благополучие на пациентите си.
 3. Коучове и консултанти по здраве
  За коучове и консултанти, които искат да включат цветотерапията в своите програми и да предложат холистичен подход на клиентите си.
 4. Хомеопати
  За практикуващите хомеопати, които желаят да интегрират допълнителни методи за емоционално лечение в своята практика.
 5. Социални работници
  Подходящ за социални работници, които се стремят да предоставят цялостна подкрепа на клиентите си, включително емоционално и психологическо подпомагане.
 6. Студенти 
  За студенти по психология, медицина, педагогически, природни и хуманитарни науки и други свързани области, които искат да придобият допълнителни знания и умения.
 7. Педагози и учители
  Педагогическите специалисти могат да използват знанията от курса, за да подпомогнат емоционалното и психично здраве на учениците си.
 8. Родители и настойници
  Подходящ за родители, които искат да подкрепят емоционалното благополучие на децата си и да създадат хармонична семейна среда.
 9. Любители на холистичното здраве
  За тези, които искат да научат повече за естествените методи за поддържане на здравето и да използват цветните есенции на д-р Бах за лична употреба.

Този курс е насочен към широка аудитория от професионалисти до любители на холистичното здраве, предоставяйки знания и умения, които могат да бъдат приложени в различни аспекти на личното и професионалното развитие.

Какви умения ще придобиете?
 • Настоящия курс ще ви предостави разнообразни умения, които ще ви помогнат да разберете и приложите цветотерапията в ежедневието си или професионалната практика.

  Ето и някои от основните умения, които ще придобиете по време на курса:

  1. Разбиране на философията на д-р Едуард Бах
   Ще придобиете задълбочено разбиране за философията и подхода на д-р Бах към лечението с цветни есенции, включително концепцията за 12-те лечители, 7-те помощника и 19-те асистента.
  2. Приложение на цветните есенции
   Ще научите как да избирате и прилагате правилните есенции за различни емоционални състояния и физически симптоми, като се запознаете с всяка от 38-те цветни есенции и техните приложения.
  3. Методи за извличане и дозиране
   Ще се запознаете с различни методи за извличане на цветните есенции, както и с правилното им дозиране и употреба, включително слънчевия метод и метода на изваряване.
  4. Създаване на персонализирани смеси
   Ще придобиете умения за създаване на персонализирани смеси от есенции, съобразени с индивидуалните нужди на личността, използвайки знанията си за различните групи и техните приложения.
  5. Идентифициране на емоционални блокажи
   Ще се научите да разпознавате и идентифицирате негативните емоционални състояния и блокажи, които пречат на емоционалното благополучие, както и прилагането на съответните есенции за тяхната трансформация.
  6. Трансформация на отрицателни вярвания
   Ще разберете как да използвате цветните есенции на д-р Бах за трансформация на отрицателни вярвания и повишаване на емоционалната устойчивост.
  7. Свързване на емоционалното и физическото здраве
   Ще научите за връзката между емоциите и физическото здраве и как цветотерапията може да помогне за поддържане на цялостно благополучие.
  8. Работа с различни групи емоционални състояния
   Ще се запознаете с основните групи емоционални състояния, определени от д-р Бах, като страх, самота, отчаяние, липса на интерес към настоящето, свръхчувствителност към влияния и идеи, прекалена загриженост за благополучието на другите и несигурност.
  9. Използване на Rescue Remedy
   Ще научите как и кога да използвате капките за спешна помощ на д-р Бах (Rescue Remedy) в кризисни ситуации.
  10. Практически съвети и насоки
   Ще получите практически съвети и насоки за ежедневна употреба на цветните есенции, включително техники за идентифициране на най-подходящите есенции за различни ситуации.

  С тези умения ще бъдете подготвени да използвате цветотерапията ефективно за себе си и хората около вас, подобрявайки качеството на живот и емоционалното благополучие.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 79 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/8a65f735-c663-4605-99a5-2f7acdf9a0b6.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

КРИМИНАЛИСТИКА

Изследвайте науката от следите на местопрестъплението до психологията на престъпниците.
СКОРО
Какво представлява курсът?

Криминалистиката е научна дисциплина, която се занимава с изучаването и разкриването на престъпления. Курсът по криминалистика предоставя участниците с необходимите знания и умения за разбиране на престъпността, методите за събиране и анализ на доказателства, и процесите на разследване на престъпления.

В програмата ще научите за основните принципи на криминалистиката, видовете доказателства и техниките за събиране и анализ на информацията. Той е подходящ както за студенти, които изучават право или криминалистика, така и за професионалисти, работещи в областта на правосъдието.

Курсът по Криминалистика ще Ви даде възможност да разберете по-добре работата на правоохранителните органи и как те разследват престъпления. Ще Ви помогне да се запознаете с основните принципи на криминалистиката и да научите как да използвате тези знания за да събирате и анализирате доказателства.

За кого е подходящ този курс?

Курсът “Криминалистика” е предназначен за различни групи от участници, включително:

 • Студенти и професионалисти, които се интересуват от правоохранителната дейност и искат да разберат повече за криминалистиката.
 • Служители на правоохранителни органи, като полиция, прокуратура и съдебна система, които желаят да се специализират в криминалистиката и подобрят уменията си в разследването на престъпления.
 • Адвокати и правни специалисти, които работят в областта на наказателното право и желаят да разберат основните принципи и методи на криминалистиката.
 • Неквалифицирани лица и любители, които се интересуват от престъпността и разследването на престъпления и искат да научат повече за процесите на криминалистиката.
Какви умения ще придобиете?

Участниците в курса ще придобият следните умения:

 • Разбиране на основните теоретични концепции и принципи на криминалистиката.
 • Прилагане на методи за събиране и обработка на физически доказателства от престъпления.
 • Анализиране на доказателства и извличане на информация за разследването на престъпления.
 • Разбиране на процесите на съдебно следствие и използването на доказателства в съдебни процеси.
 • Разбиране на етичните и правни аспекти, свързани с работата на криминалисти.
Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/ee7f0d5c-36ef-4de1-8057-2464ecc1483d.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ

Уменията и методите, необходими за подкрепа на учениците и развитието на здравословна учебна среда.
СКОРО
Какво представлява курсът?

Курсът “Училищна психология” е образователна програма, целяща да запознае участниците с основните принципи и методи на психологията, които се прилагат в образователната среда. Програмата обхваща теми свързани с развитието на децата и младежите, образователните процеси и взаимодействието между ученици, учители и родители.

В рамките на курса ще бъдат разгледани различни аспекти на училищната среда, като социалните взаимоотношения, мотивацията за учене, проблемите на учениците, учебната среда и др. Ще се запознаете с основните теории и методи на училищната психология и как те могат да бъдат приложени в практиката.

Курсът е създаден с цел да помогне на всички, които работят с деца и младежи, да разберат повече за техния психологически свят и да научат как да им помагат да се развиват и да успяват в училище и в живота.

За кого е подходящ този курс?

Курсът “Училищна психология” е предназначен за разнообразна аудитория, включително:

 • Бъдещи и настоящи учители и педагози, които желаят да разберат психологическите аспекти на образователния процес и да подобрят своята работа с учениците.
 • Училищни психолози и специалисти, които работят в образователни институции и искат да развият знанията си в областта на училищната психология.
 • Родители, които желаят да разберат повече за развитието и потребностите на своите деца и да научат как да ги подкрепят по най-добрия начин.
 • Студенти и ученици, които се интересуват от психологическите аспекти на училищната среда и искат да научат повече за тях.
 • Непрофесионалисти и любители, които имат интерес към психологията и желание да се запознаят с основите на училищната психология и методите за подобряване на образователния процес.

Курсът предоставя ценни знания и умения, които помагат на участниците да разберат и справят се с различни психологически предизвикателства в училищната обстановка, както и да подобрят взаимодействието с учениците и да подкрепят тяхното развитие и образование.

Какви умения ще придобиете?
 • Разбиране на основните психологически принципи и техники, които се прилагат в училищната среда.
 • Умения за установяване на емоционален контакт и комуникация с учениците.
 • Умения за подкрепа и помощ на учениците в различни ситуации и предизвикателства.
 • Развиване на стратегии за управление на класната стая и поддържане на позитивна образователна атмосфера.
 • Умения за консултиране и предоставяне на психологическа подкрепа на учениците и техните семейства.
 • Възприемане на важността на сътрудничеството и ефективната комуникация с родителите и образователната общност.

Курсът “Училищна психология” предоставя ценни знания и умения, които са от решаващо значение за успешното функциониране на образователните институции и удовлетворителното развитие на учениците.

Каква е продължителността на обучението?

Нашата обучителна програма е с продължителност от 96 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 1, 2, 3 или 6 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Каква е формата на обучението?

Курсът се предлага изцяло в онлайн формат, което осигурява гъвкавост и удобство за участниците. Тази форма на обучение позволява на курсистите да учат в собствено темпо и да достъпват учебни материали по всяко време и от всяка точка на света. Обучението се осъществява чрез дистанционна платформа за обучение, където всички уроци, материали и ресурси са налични онлайн.
Тази форма на обучение е подходяща за хора с активен начин на живот, които търсят ефективен начин да разширят своите знания и умения без да нарушават своите ежедневни ангажименти.

Какво получавам след успешно завършване на обучението?

При успешно завършване на курса, всеки участник ще бъде награден със сертификат и уверение. Тези документи са официално признание за завършеното обучение, придобитите знания и развитите умения. Сертификатът и уверението служат като доказателство и значимо подобрение на вашите професионални и личностни качества в областта на психологията. Те са ценни активи, които могат значително да подсилят вашето професионално портфолио, откривайки нови възможности за кариерно развитие.

https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/361fc5b5-2b7c-4bed-aa10-58a81897ce89.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

МУЗИКОТЕРАПИЯ

СКОРО
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/89d14a70-ea79-4fb1-870d-6db712178153.jpeg?fit=600%2C600&ssl=1

СЕКСОЛОГИЯ

СКОРО

14 874

Доволни курсиста

143

Програми на обучение

99 %

Успеваемост на курсистите

114

Топ инструктори

1879 г. - Начало на психологията

През 1879 г. Вилхелм Вунд основава първата лаборатория по експериментална психология в Лайпциг, Германия, маркирайки началото на психологията като научна дисциплина.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/c4cd689e-5ad9-47c1-8bb7-aaee9c7045a0.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

1890 г. - Развитие на науката

През 1890 г. Уилям Джеймс публикува "The Principles of Psychology", който става основополагащ текст за психологията в Америка и влияе значително върху развитието на науката за човешкото поведение.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/2843f2e1-e391-4d23-98a0-39a7298b8b32.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

1900 г. - Основи на психоанализата

През 1900 г. Зигмунд Фройд публикува "Тълкуване на сънищата", което полага основите на психоанализата и въвежда концепцията за несъзнателното.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/5d407d6b-9d7f-4600-b83a-6c8e7835e2bf.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

1913 г. - Фокус към външното поведение

През 1913 г. - Джон Бродъс Уотсън публикува „Психологията в гледната точка на бихевиориста“, където представя идеите на поведенческата психология, насочвайки фокуса към външното поведение на хората и техните реакции на дадени ситуации.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/4d786dd8-7758-4e05-b14f-887eb1fedbb0.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

1950-те години - Личностно развитие и самоактуализация

През 1950-те години Хуманистичната психология набира популярност с фигури като Карл Роджърс и Ейбрахам Маслоу, които акцентират на личностното развитие и самоактуализацията.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/e7faf181-19a1-423b-bdf5-ea3fbf0b1c07.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

1960-те години - Развитие на когнитивната терапия

През 1960-те години Аарън Бек развива когнитивно поведенческата терапия, като акцентира на ролята на мисленето и възприятията за психологическото благополучие.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/bc5e539b-e757-467f-aaa4-086cab950f89.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

1980-те години - Биологични основи на поведението

През 1980-те години биологичната психология и невронауките започват да използват нови технологии като МРТ, за да разберат по-добре биологичните основи на поведението.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/0e6a69b2-72a3-4b02-8afe-6668b60881dc.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

1998 г. - Утвърждаване на позитивната психология

През 1998 г. позитивната психология се утвърждава като значима област на изследване, с акцент върху стремежа към по-дълбоко разбиране на позитивните емоции, силните страни на личността и факторите и факторите допринасящи за изграждането на здравословни общности.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/7c1733a9-0686-48fa-a9ab-c51b51363a7d.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

2010 г. - Интердисциплинарни изследвания

След 2010 г. развитие на интердисциплинарни изследвания, което обединява психологията с други научни дисциплини като генетика и невронауки, за да предложи по-интегриран подход към разбирането на човешкото поведение.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/b628410e-b6e1-4c8f-aba0-93f154cb739c.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1

21-ви век - Психологията като популярна наука

В 21-ви век психологията се утвърди като една от най-популярните научни дисциплини, като продължава да се развива чрез внедряването на високи технологии. Иновациите предоставят революционни познания за човешкия ум и поведение, като разширяват възможностите за изследвания и приложения в областта.
https://i0.wp.com/academy-bg.com/wp-content/uploads/2024/04/4b656736-351d-4687-92a3-9c7ab5dff4ef.jpeg?fit=500%2C500&ssl=1
Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!